Použití počítače bez myši nebo klávesnice

Systém Windows obsahuje dvě funkce, které vám pomohou používat počítač bez myši a klávesnice: Rozpoznávání řeči (umožňuje použít při práci v systému Windows hlasové příkazy) a program Klávesnice na obrazovce (umožňuje zadávat text výběrem znaků na obrazovce).

Tyto funkce lze zapnout a jejich nastavení lze upravit na ovládacím panelu Centrum usnadnění přístupu na stránce Používat počítač bez myši nebo klávesnice.

  1. Otevřete stránku Používat počítač bez myši nebo klávesnice takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Usnadnění přístupu, na položku Centrum usnadnění přístupu a na položku Používat počítač bez myši nebo klávesnice.

  2. Vyberte možnosti, které chcete používat:

    • Používat funkci Klávesnice na obrazovceTato možnost nastaví spuštění programu Klávesnice na obrazovce při vašem přihlášení k systému Windows. Program Klávesnice na obrazovce zobrazí vizuální klávesnici se všemi standardními klávesami. Klávesy můžete vybrat pomocí myši nebo jiného ukazovacího zařízení, nebo je můžete stisknout na standardní klávesnici. Další informace o používání funkce Klávesnice na obrazovce získáte v tématu Psaní bez použití klávesnice (Klávesnice na obrazovce).

    • Používat rozpoznávání řeči Tato možnost dovolí ovládání počítače hlasem. Do mikrofonu můžete nahrát příkazy, kterým bude počítač rozumět a reagovat na ně, a také můžete nadiktovat text. Další informace o nastavení rozpoznávání řeči naleznete v tématu Nastavení rozpoznávání řeči.