Program Kalkulačka se používá k jednoduchým výpočtům jako sčítání, odečítání, násobení a dělení. Nabízí rovněž funkce pro programátorské, vědecké a statistické výpočty.

Při výpočtech můžete používat buďto tlačítka kalkulačky, na které kliknete, nebo klávesnici. Stisknete-li klávesu NUM LOCK, můžete čísla a operátory zadávat pomocí numerické klávesnice. Další informace o používání klávesnice s funkcí Kalkulačka naleznete v tématu Klávesové zkratky.

Obrázek okna Kalkulačka
Okno programu Kalkulačka
 1. Spusťte program Kalkulačka takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Kalkulačka a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Kalkulačka.

 2. Klikněte na nabídku Zobrazit a potom klikněte na požadovaný režim.

  Při přepínání režimů se kalkulačka vynuluje. Historie výpočtů a hodnoty uložené pomocí paměťových kláves zůstanou zachovány.

 3. Pomocí kláves kalkulačky proveďte požadované výpočty.

Zobrazit vše

Kalkulačka ve vědeckém režimu

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na volbu Vědecká.

 2. Kliknutím na klávesy kalkulačky proveďte požadovaný výpočet.

  Pokud chcete pracovat s inverzními funkcemi, klikněte na klávesu Inv.

Poznámky

 • Kalkulačka ve vědeckém režimu počítá s přesností na 32 platných míst.

 • V tomto režimu respektuje priority operátorů.

Kalkulačka v programátorském režimu

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na volbu Programátorská.

 2. Kliknutím na klávesy kalkulačky proveďte požadovaný výpočet.

Poznámky

 • Kalkulačka v programátorském režimu pracuje s přesností až na 64 bitů, a to v závislosti na zvolené velikosti slova.

 • V tomto režimu respektuje priority operátorů.

 • V tomto režimu se pracuje pouze s celými čísly. Hodnoty za desetinnou čárkou jsou vyřazeny.

Kalkulačka ve statistickém režimu

Pokud pracujete s kalkulačkou ve statistickém režimu, nejdříve zadejte statistická data a potom proveďte výpočty. Data se při zadávání zobrazují v poli pro historii. Počet zadaných hodnot se zobrazuje v poli pro výpočet.

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na volbu Statistická.

 2. Zadejte první datovou hodnotu a potom klikněte na tlačítko Přidat. Hodnota bude přidána do datové sady.

 3. Klikněte na tlačítko požadovaného statistického výpočtu.

  Tlačítko Funkce
  Tlačítko
  Obrázek tlačítka Průměr
  Funkce

  Průměrná hodnota

  Tlačítko
  Obrázek tlačítka Průměr druhých mocnin
  Funkce

  Průměrná hodnota druhých mocnin

  Tlačítko
  Obrázek tlačítka Součet
  Funkce

  Součet hodnot

  Tlačítko
  Obrázek tlačítka Součet druhých mocnin
  Funkce

  Součet druhých mocnin hodnot

  Tlačítko
  Obrázek tlačítka Směrodatná odchylka
  Funkce

  Standardní odchylka

  Tlačítko
  Obrázek tlačítka Směrodatná odchylka základního souboru
  Funkce

  Standardní odchylka populace

Historie výpočtů

Kalkulačka sleduje historii všech výpočtů provedených v rámci jedné relace. Historie je k dispozici ve standardním a vědeckém režimu. Hodnoty ve výpočtech v historii můžete měnit. Při úpravách vybraného výpočtu se výsledek zobrazí v poli pro výsledky.

 1. Klikněte na nabídku Zobrazit a potom klikněte na položku Historie.

 2. Dvakrát klikněte na výpočet, který chcete upravit.

 3. Zadejte nové hodnoty, na základě kterých chcete provést výpočet, a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka

 • Historie výpočtů pro standardní a vědecký režim se uchovává odděleně. Zobrazuje se vždy historie aktuálního režimu.

Převod hodnot do jiných měrných jednotek

Kalkulačka umožňuje převádět hodnoty do různých měrných jednotek.

 1. Klikněte na nabídku Zobrazit a potom klikněte na příkaz Převod jednotek.

 2. Ze seznamu Vyberte typ jednotky, kterou chcete převést vyberte ze tří seznamů typy jednotek, které chcete převést, a do pole Z zadejte převáděnou hodnotu.

Výpočet dat

Kalkulačka umožňuje určit rozdíl mezi dvěma daty a přičíst dny k určitému datu (případně dny od data odečíst).

 1. Klikněte na nabídku Zobrazit a potom klikněte na příkaz Výpočet data.

 2. Klikněte na seznam Vyberte požadovaný výpočet data a zvolte typ výpočtu.

 3. Zadejte příslušné údaje a klikněte na tlačítko Vypočítat.

Výpočet spotřeby pohonných hmot, leasingových splátek nebo splátek hypotéky

Pomocí funkcí Spotřeba paliva, Leasing vozidla a Přehledy hypotéky v programu Kalkulačka můžete vypočítat spotřebu paliva, leasing vozidla a hypotéční splátky.

 1. Klikněte na nabídku Zobrazit, přejděte na položku Tabulky a klikněte na požadovanou tabulku.

 2. Ze seznamu Vyberte hodnotu, kterou chcete vypočítat vyberte proměnnou, jejíž hodnotu chcete určit.

 3. Do textových polí zadejte známé hodnoty a potom klikněte na tlačítko Vypočítat.