Použití lokátoru a jiných senzorů

S využitím senzorů mohou programy v počítači přizpůsobit informace a služby pro uživatele podle aktuálního umístění počítače, jeho okolí a dalších údajů. Například s pomocí lokátoru a počítače lze vyhledat v okolí restauraci, získat pokyny, jak se dostat k restauraci, odeslat je příteli a potom sledovat cestu na mapě během přesunu k cíli. Další informace o různých typech senzorů naleznete v tématu Co je snímač?

Programy mohou přistupovat k údajům ze senzoru, jakmile bude senzor nainstalován do počítače a povolen. Programy potom mohou tyto údaje uložit nebo je použít k usnadnění každodenních úkolů nebo vylepšení práce s počítačem. Chcete-li zabránit všem programům a uživatelským účtům v přístupu k údajům ze senzoru, můžete senzor zakázat. Další informace naleznete v části Povolení nebo zakázání snímače.

Protože některé programy mohou odesílat osobní údaje do sítě, můžete povolit nebo zakázat senzor pouze tehdy, pokud jste přihlášeni k systému Windows pomocí účtu správce.

Je vhodné omezit přístup k osobním údajům o určitých uživatelích v počítači. Další informace naleznete v části Změna osoby oprávněné k přístupu k údajům ze snímače.

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v tématu Jaký vliv mají senzory na soukromí uživatelů?.