Vysílání datového proudu médií pomocí funkce Přehrát v zařízení

Pomocí funkce Přehrát v zařízení můžete vysílat datové proudy souborů videa, hudby nebo obrázků uložených v počítači v samostatném zařízení pro přehrávání v domácí síti. Toto zařízení může být jiný počítač, televize nebo stereo připojené k síti. Funkci Přehrát v zařízení můžete používat v programu Windows Media Player nebo kdekoli, kde jsou uloženy soubory médií v počítači.

Obrázek tlačítka Přehrát Podívejte se na ukázku: Windows 7 Play To demo.
Obrázek dialogového okna Přehrát na
Dialogové okno Přehrát v zařízení

I když je používání funkce Přehrát v zařízení snadné – můžete určovat vysílané položky v jediném dialogu – je nutné mít nastavenou síť, správný hardware a zapnuté vysílání datových proudů médií ještě před zahájením přehrávání médií v jiných zařízeních.

Nastavení sítě a zařízení médií

Než začnete funkci Přehrát v zařízení používat, potřebujete následující hardware a software:

 • Drátová nebo bezdrátová privátní síť.

 • Jiný počítač nebo zařízení v síti se systémem Windows 7, které bude sloužit jako přijímač digitálních médií (někdy nazývaný také síťový přehrávač digitálních médií). Přijímače digitálních médií jsou hardwarová zařízení připojená k bezdrátové nebo kabelové síti, která lze ovládat pomocí počítače.

  Poznámky

  • Dálkové ovládání je nutné povolit ve druhém počítači a teprve potom bude možné do něj vysílat datové proudy médií. Další informace o povolení dálkového ovládání a dalším nastavení vysílání datových proudů médií naleznete v tématu Změna nastavení pro multimediální datové proudy v programu Windows Media Player.

  • Při vysílání hudebního datového proudu do přijímače digitálních médií nemusí být funkční přecházení mezi stopami pomocí ovládacích prvků přímo na zařízení nebo pomocí dálkového ovládání dodaného se zařízením.

Další informace o nastavení zařízení v síti získáte v tématu Přidání zařízení nebo počítače do sítě.

Zapnutí datových proudů

Před zahájením vysílání datových proudů médií pomocí funkce Přehrát v zařízení musí počítač zjistit vhodná zařízení v síti. To znamená, že musí být zapnutá funkce vysílání datových proudů médií, pokud jste ji zatím nezapnuli. Chcete-li zapnout vysílání datových proudů médií v domácí síti v programu Windows Media Player, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Všechny programy a pak klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Klikněte na položku Datový proud a poté na možnost Zapnout vysílání datového proudu médií.

  Příkaz Zapnout vysílání datového proudu médií se v nabídce Datový proud nezobrazí, je-li vysílání datového proudu médií již zapnuté.

 3. Na stránce Možnosti vysílání datového proudu médií klikněte na možnost Zapnout vysílání datového proudu médií. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Další informace o vysílání datového proudu médií naleznete v tématu Vysílání multimediálních datových proudů do zařízení a počítačů pomocí programu Windows Media Player.

Použití funkce Přehrát v zařízení v programu Windows Media Player

Program Windows Media Player usnadňuje správu médií, vyhledávání položek, které chcete přehrát, a otevření okna Přehrát v zařízení. Chcete-li vybrat položky k přehrávání, proveďte následující kroky:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Všechny programy a pak klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Je-li podokno seznamu zavřené nebo jsou-li zobrazeny karty Vypálit a Synchronizovat, klikněte na kartu Přehrát.

 3. V knihovně přehrávače najděte položky, které chcete přehrát, a poté tyto položky přetáhněte z podokna podrobností do podokna seznamu.

 4. V horní části podokna seznamu klikněte na tlačítko PřehrátObrázek tlačítka Přehrát a potom klikněte na zařízení v síti, které bude média přijímat.
 5. V dialogovém okně Přehrát v zařízení můžete pomocí ovládacích prvků pro přehrávání přehrát, pozastavit nebo zastavit vysílání datového proudu médií a přejít na další nebo předchozí položku v seznamu.

  Další informace o kartě Přehrát, podoknu seznamu a možnostech přehrávání získáte v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

Použití funkce Přehrát v zařízení jinde v systému Windows

Mimo program Windows Media Player je možné přehrávat datové proudy médií pomocí funkce Přehrát v zařízení kliknutím pravým tlačítkem myši na soubory. Chcete-li vybrat soubory médií a použít vysílání datových proudů médií do jiných zařízení, postupujte takto:

 1. Klikněte na soubory, u nichž chcete vysílání datových proudů médií do jiného zařízení.

 2. Klikněte na vybrané soubory pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Přehrát v zařízení a klikněte na zařízení v síti, které média bude přijímat.

 3. V dialogovém okně Přehrát v zařízení můžete pomocí ovládacích prvků pro přehrávání přehrát, pozastavit nebo zastavit vysílání datového proudu médií a přejít na další nebo předchozí položku v seznamu.

Správa položek v dialogovém okně Přehrát v zařízení

V seznamu dialogového okna Přehrát v zařízení můžete přidávat nebo odebírat položky a měnit pořadí, ve kterém se přehrávají.

 • Chcete-li přidat položku, přetáhněte ji do dialogu Přehrát v zařízení.

 • Pokud chcete některou položku ze seznamu odebrat, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odebrat ze seznamu.

 • Chcete-li položku v seznamu přesunout, přetáhněte ji v seznamu nahoru nebo dolů.

 • Chcete-li vymazat seznam všech položek, klikněte na položku Vymazat seznam.