Zobrazení, pozastavení a zrušení tisku

Jakmile se dokument nebo fotografie začne tisknout, můžete tisk pozastavit nebo zrušit v tiskové frontě.

Tisková fronta ukazuje, které úlohy se tisknou nebo čekají na vytištění. Zobrazuje také užitečné informace jako stav tisku, kdo je tiskne a kolik stránek zbývá.

Následující video uvádí, jak pozastavit nebo zrušit tisk (1:33)
Následující video uvádí, jak zrušit veškerý tisk (1:46)

Zobrazení probíhajících tiskových úloh

V tiskové frontě můžete také zjistit, jaké dokumenty se právě tisknou nebo čekají na tisk. Dokumenty, které jsou v seznamu uvedeny jako první, se jako první také vytisknou.

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na ikonu tiskárny a potom na panelu příkazů klikněte na možnost Zobrazit tištěné soubory.

Tip

 • Chcete-li rychle zobrazit tiskovou frontu, dvakrát klikněte na ikonu tiskárny Obrázek ikony tiskárny v oznamovací oblasti v oznamovací oblasti.

Zrušení tisku

Pokud jste náhodou odeslali k tisku něco jiného, můžete tisk zrušit i po zahájení tisku.

Zrušení tisku jednotlivého dokumentu

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na ikonu tiskárny a potom na panelu příkazů klikněte na možnost Zobrazit tištěné soubory.

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na dokument, který čeká na vytištění, klikněte na příkaz Storno a potom kliknutím na tlačítko Ano potvrďte požadovanou akci.

Zrušení tisku všech dokumentů

Ke zrušení všech dokumentů čekajících na vytištění je třeba mít oprávnění ke správě dokumentů v tiskárně.

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na ikonu tiskárny a potom na panelu příkazů klikněte na možnost Zobrazit tištěné soubory.

 3. V nabídce Tiskárna klikněte na příkaz Zrušit tisk všech dokumentů a potvrďte kliknutím na tlačítko Ano. Tisk položky, která se aktuálně tiskne, může proběhnout do konce, zbývající položky však budou zrušeny.

Poznámka

 • Chcete-li zobrazit svá oprávnění k tiskárně, klikněte pravým tlačítkem myši na používanou tiskárnu, klikněte na příkaz Vlastnosti tiskárny, vyberte kartu Zabezpečení a klikněte na své uživatelské jméno. Pokud je počítač připojen k doméně, mohou být oprávnění tiskárny řízena správcem.

Pozastavení tisku

Můžete pozastavit a znovu obnovit tisk jednoho dokumentu nebo více dokumentů ve frontě.

Postup pozastavení a pokračování tisku samostatného dokumentu

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na ikonu tiskárny a potom na panelu příkazů klikněte na možnost Zobrazit tištěné soubory.

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na dokument, který čeká na vytištění, a potom klikněte na tlačítko Pozastavit nebo Obnovit.

Pozastavení a obnovení tisku všech dokumentů

Chcete-li pozastavit tisk dokumentu jiného uživatele, musíte mít oprávnění.

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na ikonu tiskárny a potom na panelu příkazů klikněte na možnost Zobrazit tištěné soubory.

 3. V nabídce Tiskárna klikněte na příkaz Pozastavit tisk. Dalším kliknutím na položku Pozastavit tisk opět obnovíte.

Poznámka:

 • Chcete-li zobrazit svá oprávnění k tiskárně, klikněte pravým tlačítkem myši na používanou tiskárnu, klikněte na příkaz Vlastnosti tiskárny, vyberte kartu Zabezpečení a klikněte na své uživatelské jméno. Pokud je počítač připojen k doméně, mohou být oprávnění tiskárny řízena správcem.

Restartování tisku

V případě, že si náhle uvědomíte, že tisknete inkoustem nesprávné barvy nebo na nesprávný formát papíru, můžete začít znovu od začátku.

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na ikonu tiskárny a potom na panelu příkazů klikněte na možnost Zobrazit tištěné soubory.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na dokument, který chcete znovu vytisknout, a potom klikněte na příkaz Restartovat.

Změna uspořádání tiskové fronty

Tisknete-li více položek, můžete změnit pořadí, v jakém se tisknou.

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Otevřete tiskovou frontu tak, že vyberete ikonu tiskárny a kliknete na příkaz Zobrazit aktuální tiskové úlohy na panelu příkazů.

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku, jejíž pořadí chcete změnit, a potom na příkaz Vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Obecné, přetažením karty Priorita doleva nebo doprava změňte pořadí tisku a potom klikněte na tlačítko OK. (Položky s vyšší prioritou se vytisknou dříve.)