Co je to funkce Wake on LAN?

Funkce Wake on LAN, někdy označovaná vzdálené probuzení, je technologie umožňující vzdálené zapnutí počítače v síti odesláním speciálního datového paketu (označovaného jako paket Magic). I pokud je počítač vypnutý, síťový adaptér naslouchá síti, takže když přijde aktivační paket, může síťový adaptér zapnout počítač.

Funkci Wake on LAN používají především správci systémů ke vzdálenému provádění úloh údržby počítačů. Počítač, který přijímá paket Magic, musí být vybaven základní deskou, síťovým adaptérem, ovladačem adaptéru a systémem BIOS, které podporují funkci Wake on LAN.

V systému Windows 7. Funkce Wake on LAN je ve výchozím nastavení povolená ve stolních počítačích, ale zakázaná v přenosných počítačích. Další informace naleznete v článku na webu Microsoft TechNet Řízení spotřeby pro síťová zařízení v systému Windows 7.