Co se stalo s nástrojem Upřesnit informace?

Nástroj Upřesnit informace není součástí této verze programu Windows Media Player. Úpravou informací o médiích v podokně podrobností knihovny přehrávače však můžete nadále provádět většinu úloh, které umožňoval nástroj Upřesnit informace.

Další informace o úpravě informací o médiích naleznete v tématu Přidání nebo úprava informací o médiích v programu Windows Media Player Další informace o knihovně programu Player získáte v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.