Co se stane, když vypnu program Windows Media Center?

Některé programy a funkce zahrnuté ve Windows jsou ve výchozím nastavení zapnuté včetně programu Windows Media Center. Program Windows Media Center můžete vypnout, pokud jej nepoužíváte.

Vypnutím se program Windows Media Center neodinstaluje ze systému Windows ani se nezmenší místo na pevném disku využívané systémem Windows. Program Windows Media Center zůstane uložený na disku, takže jej můžete v případě potřeby znovu zapnout.

Důsledky vypnutí programu Windows Media Center:

Nebudete moci provádět následující úkoly:

  • Sledování, pozastavení nebo záznam živého televizního vysílání v programu Windows Media Center. Bude nutné nainstalovat jiný program k provádění těchto postupů ve Windows.

  • Sledování prezentací fotografií v programu Windows Media Center.

  • Přehrávání hudby nebo videí v programu Windows Media Center:

Poznámka