Co je senzor?

Senzory jsou hardwarové součásti, které vašemu počítači mohou poskytovat informace o umístění a okolí počítače a další informace. Programy v počítači mohou přistupovat k údajům ze senzorů a tyto údaje uložit nebo je použít k usnadnění každodenních úkolů nebo vylepšení práce s počítačem.

Existují dva druhy senzorů.

  • Senzory zabudované v počítači

  • Senzory připojené k počítači pomocí kabelu nebo bezdrátově

Příkladem senzoru je lokátor, jako například přijímač GPS, který zjišťuje aktuální umístění počítače. Program potom může umístění použít k poskytnutí informací o okolních restauracích nebo pokynů, jak se dostat k příštímu cíli trasy. Světelný senzor instalovaný v počítači může zjišťovat stav okolního osvětlení a poté mu přizpůsobit jas obrazovky.

Další informace o tom, jak mohou senzory ovlivnit ochranu osobních údajů, naleznete v tématu Jaký vliv mají senzory na soukromí uživatelů?