Co je bitová kopie systému?

Termínem bitová kopie systému se označuje přesná kopie disku. Bitová kopie systému standardně obsahuje data jednotek potřebných ke spuštění systému Windows. Obsahuje také data systému Windows a specifické údaje nastavení, programy a soubory. Tuto bitovou kopii systému můžete použít pro obnovení obsahu počítače v případě, že pevný disk nebo počítač přestane fungovat. Pokud obnovíte obsah počítače z bitové kopie systému, jedná se vždy o úplné obnovení – nelze si vybrat obnovení pouze jednotlivých položek. Obsahem z bitové kopie systému budou nahrazeny vždy všechny aktuální programy, nastavení systému a soubory.

Ačkoli tento typ zálohy obsahuje také osobní soubory, doporučuje se pravidelně zálohovat vlastní soubory pomocí nástroje pro zálohování systému Windows, aby bylo možné obnovit jednotlivé soubory a složky podle potřeby. Pokud nainstalujete nástroj pro zálohování systému Windows, můžete výběr dat, která mají být zálohována, a dat, která mají být zahrnuta do bitové kopie systému, ponechat na systému Windows nebo můžete položky určené k zálohování a položky určené k zahrnutí do bitové kopie systému vybírat sami. Další informace o nastavení programu Windows Zálohování získáte v tématu Zálohování souborů.

Pokud je počítač vybaven několika jednotkami nebo oddíly, můžete vytvořit bitovou kopii systému obsahující všechny jednotky či oddíly pomocí postupu v tématu Zálohování programů, systémového nastavení a souborů.