Co je Správce pověření?

Správce pověření umožňuje ukládat pověření, jako jsou například uživatelská jména a hesla, která používáte pro přihlašování k webovým stránkám nebo jiným počítačům v síti. Pokud uložíte svá pověření, bude vás systém Windows moci automaticky přihlásit k webové stránce nebo jinému počítači. Pověření se v počítači ukládají do zvláštních složek nazývaných trezory. Systém Windows a aplikace (například webové prohlížeče) mohou pověření uložená v trezorech bezpečným způsobem udělovat jiným počítačům a webům. Informace o uložení pověření v trezorech naleznete v tématu Uložení hesel, certifikátů a dalších údajů pověření pro automatické přihlášení.