Co je funkce Ochrana systému?

Funkce Ochrana systému pravidelně vytváří a ukládá informace týkající se systémových souborů počítače a jeho nastavení. Tato funkce také ukládá předchozí verze souborů, které byly upraveny. Ukládá tyto soubory do bodů obnovení, které jsou vytvářeny těsně před důležitými systémovými událostmi, jako je například instalace programu nebo ovladače zařízení. Body obnovení jsou také vytvářeny automaticky každých sedm dní tehdy, pokud během předchozích sedmi dnů nebyly vytvořeny žádné jiné body obnovení. Body obnovení však lze kdykoli vytvořit také ručně.

Funkce Ochrana systému se zapíná automaticky pro jednotku, na níž je nainstalován systém Windows. Funkci Ochrana systému lze aktivovat pouze pro jednotky zformátované s použitím systému souborů NTFS.

Funkci Ochrana systému lze využívat dvěma způsoby:

  • Pokud se činnost počítače zpomalí nebo počítač nepracuje správně, můžete pomocí funkce Obnovení systému převést systémové soubory a nastavení počítače do některého předchozího bodu v čase s použitím bodu obnovení. Další informace o obnovení systému získáte v tématu Nástroj Obnovení systému: nejčastější dotazy.

  • Pokud nechtěně změníte nebo odstraníte některý soubor či složku, můžete obnovit předchozí verzi souboru či složky, která byla uložena jako součást bodu obnovení. Další informace o předchozích verzích získáte v tématu Předchozí verze souborů: nejčastější dotazy.