Co dělat, když zařízení není správně nainstalováno

Připojíte-li k počítači nové zařízení, systém Windows se je automaticky pokusí nainstalovat. Pokud nenajde pro zařízení vhodný ovladač, upozorní vás na to. V takovém případě můžete vyzkoušet několik postupů:

Kontrola, zda je počítač připojen k Internetu a zda je zapnutá automatická aktualizace

Aby mohl systém Windows vyhledat ovladač zařízení na webu, musí být počítač připojen k Internetu. Chcete-li zjistit, zda je počítač připojen k Internetu, spusťte webový prohlížeč a pokuste se otevřít webovou stránku. Pokud jste dočasně odpojeni, například při cestování s přenosným počítačem, počkejte, dokud nebudete opět online, a poté zkuste zařízení znovu nainstalovat.

Systém Windows nemůže vyhledávat nejnovější ovladače, pokud není zapnuta automatická aktualizace. Většina uživatelů zapne automatickou aktualizaci při prvním použití systému Windows, pokud si však nejste jisti, zda jste tak učinili, měli byste se o tom přesvědčit. Nezapomeňte vybrat možnost pro zahrnutí doporučených aktualizací, jinak bude systém Windows instalovat jen důležité aktualizace. Důležité aktualizace přinášejí významné výhody, například lepší zabezpečení a vyšší spolehlivost, doporučené aktualizace však mohou obsahovat ovladače pro některá z vašich zařízení. Další informace naleznete v části Zapnutí a vypnutí automatických aktualizací a Automatické získání doporučovaných ovladačů a aktualizací pro váš hardware.

Ruční vyhledání ovladačů pomocí služby Windows Update

Pokud jste při připojení nového zařízení k počítači neměli zapnutou automatickou aktualizaci nebo jste nebyli připojeni k Internetu, měli byste zkusit, zda nyní systém Windows nenajde ovladač pro zařízení. I v případě, že je počítač připojen k Internetu trvale, byste při nesprávné funkci některých částí hardwaru měli zkontrolovat, zda ve službě Windows nejsou k dispozici volitelné aktualizace. Volitelné aktualizace často obsahují nové aktualizace ovladačů. Služba Windows Update neinstaluje volitelné aktualizace automaticky, ale pokud nějaké najde, upozorní vás na to a umožní vám rozhodnout, zda mají být nainstalovány.

Vyhledání ovladačů pomocí služby Windows Update

 1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Vyhledat aktualizace a potom chvíli počkejte, zatímco systém Windows bude vyhledávat nejnovější aktualizace pro váš počítač.

 3. Pokud jsou k dispozici jakékoli aktualizace, kliknutím na odkaz v poli pod nadpisem Windows Update zobrazíte další informace o jednotlivých aktualizacích. Ovladače mohou být obsaženy v kterémkoli typu aktualizací.

 4. Na stránce Vyberte aktualizace, které chcete instalovat najděte aktualizace určené pro hardwarová zařízení, zaškrtněte políčka u jednotlivých ovladačů, které chcete nainstalovat, a poté klikněte na tlačítko OK. K dispozici nemusí být žádné aktualizace ovladačů.

 5. Na stránce Windows Update klikněte na možnost Instalovat aktualizace Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení..

  Poznámky

  • Služba Windows Update vás informuje o tom, zda je aktualizace důležitá, doporučená nebo volitelná. Další informace naleznete v části Princip automatických aktualizací Windows.

  • Některé aktualizace vyžadují restartování počítače.

  • Služba Windows Update vás informuje o tom, zda byly aktualizace úspěšně nainstalovány.

Instalace softwaru pro zařízení

Pokud služba Windows Update nevyhledá požadovaný ovladač, přejděte na web Centrum kompatibility se systémem Windows 7, kde je uveden seznam tisíců zařízení a přímé odkazy na stažení ovladačů. Zkuste také na webu výrobce vyhledat ovladač nebo jiný software pro dané zařízení. Pokud jste se zařízením obdrželi disk, může tento disk obsahovat software potřebný k zajištění správné funkce zařízení, nejprve však zjistěte, zda výrobce neumístil na web nejnovější software a ovladače.

Nenajdete-li na webu výrobce žádný nový software ani ovladače pro zařízení, zkuste do počítače vložit disk dodaný se zařízením a nainstalovat software podle pokynů, které se zobrazí.

Poznámka

 • Mnohé ovladače se dodávají se softwarem, který zajistí automatickou instalaci ovladače (často se označuje jako samoinstalační balíček), některé ovladače však může být nutné nainstalovat ručně. Další informace naleznete v části Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

Ruční přidání staršího hardwaru, který nepodporuje technologii Plug and Play

Pokud používáte starší hardware nebo zařízení, které nepodporuje technologii Plug and Play, systém Windows je při připojení hardwaru nebo zařízení k počítači automaticky nerozpozná. Můžete se pokusit je přidat k počítači ručně pomocí Průvodce přidáním hardwaru.

Poznámka:

 • Použití Průvodce přidáním hardwaru se doporučuje pouze zkušeným uživatelům.

Postupujte podle tohoto návodu:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz run a v seznamu výsledků klikněte na položku Spustit.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz hdwwiz a klikněte na tlačítko OK.

 3. Postupujte podle pokynů v průvodci a poté klikněte na tlačítko Další.

Spuštění Poradce při potížích s hardwarem a zařízeními

Má-li počítač potíže s naposledy instalovaným zařízením nebo jiným hardwarem, zkuste pomocí poradce při potížích s hardwarem a zařízeními problém opravit. Zkontroluje také běžné problémy a ujistí se, že bylo správně nainstalované jakékoli nové zařízení nebo hardware připojené k počítači.

Spusťte Poradce při potížích s hardwarem a zařízeními takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text poradce při potížích a poté klikněte na položku Poradce při potížích. Pod položkou Hardware a zvuk klikněte na odkaz Konfigurovat zařízení. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámka:

 • Chcete-li se ujistit, zda máte nejaktuálnější poradce při potížích ze služby Online řešení potíží systému Windows, musí být počítač připojený k Internetu. Další informace naleznete v části Poradce při potížích v systému Windows.

Pokud jste vyzkoušeli všechna tato doporučení a zařízení stále nepracuje správně, je možné, že pro zařízení není ovladač k dispozici. V takovém případě se obraťte na výrobce zařízení.