Kde se nacházejí mé soubory a složky po upgradu ze systému Windows XP nebo Windows Vista?

Pokud jste počítač v poslední době upgradovali na systém Windows 7 z dřívější verze systému Windows a máte potíže s vyhledáním souborů z dřívější verze systému Windows, můžete mít nadále přístup ke starým souborům v závislosti na způsobu, jakým jste počítač upgradovali.

Zobrazit vše

Kde se soubory po upgradování nacházejí?

Závisí to na způsobu, jakým jste počítač upgradovali na systém Windows 7. Pomocí následující tabulky určete, kde se soubory mohou nacházet.

Pokud jste upgradovali ze systému
A během instalace jste zvolili tuto možnost
Soubory jsou

Windows Vista

Upgrade

Ve stejném obecném umístění jako před upgradem.

Windows XP nebo Windows Vista

Vlastní bez přeformátování jednotky nebo oddílu

Uloženy ve složce s názvem Windows.old. Chcete-li zjistit, jak přecházet k souborům ve složce Windows.old, podívejte se do části „Jak načíst soubory ze složky Windows.old?“ dále v tomto tématu.

Windows XP nebo Windows Vista

Vlastní bez přeformátování jednotky nebo oddílu

Odstraněno. Pokud přeformátujete jednotku nebo oddíl, budou odstraněny všechny informace a nelze je obnovit.

Jak se načítají soubory ze složky Windows.old?

Pokud jste počítač upgradovali ze systému Windows XP nebo Windows Vista a během instalace jste nepřeformátovali pevný disk, mělo by být možné soubory načíst ze složky Windows.old.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a poté klikněte na příkaz Počítač.
 2. Dvakrát klikněte na jednotku, na níž je nainstalován systém Windows (obvykle jednotka C: ).

 3. Dvakrát klikněte na složku Windows.old.

 4. Dvakrát klikněte na složku Uživatelé.

 5. Dvakrát klikněte na uživatelské jméno.

 6. Otevřete složky obsahující soubory, které chcete načíst. Chcete-li například načíst soubory ze složky Dokumenty, dvakrát klikněte na položku Dokumenty.

 7. Zkopírujte a vložte požadované soubory z každé složky do složky v systému Windows 7.

  Chcete-li například načíst vše ze složky Dokumenty, zkopírujte všechny soubory a složky a pak je vložte do knihovny Dokumenty systému Windows 7.

 8. Opakujte kroky 5–7 pro každý uživatelský účet v počítači.

Poznámky:

 • Před upgradováním počítače doporučujeme zálohovat soubory do externího umístění, zvláště pokud máte v počítači šifrované soubory. Další informace naleznete v části Zálohování souborů.

 • Jakmile si budete jistí, že máte vše, co jste potřebovali, můžete složku Windows.old odstranit a získat tak místo v počítači. Další informace naleznete v tématu Jak lze odstranit složku Windows.old?

Kde v systému Windows 7 najdu společné složky?

Systém Windows 7 má obecně podobnou strukturu složek jako systém Windows Vista. Jsou zde však určité rozdíly. K většině souborů například přecházíte z knihoven místo ze složek. V knihovnách jsou shromážděny soubory z různých umístění a zobrazují se všechny na jednom místě. Další informace o knihovnách naleznete v tématu Práce s knihovnami

Struktura složek v systému Windows XP se naopak od struktury v systémech Windows Vista nebo Windows 7 dost odlišuje. Pomocí následující tabulky porovnejte názvy společných složek a cesty k nim pro všechny tři verze systému Windows.

Název složky v systému Windows XP (a cesta k ní)
Název složky v systému Windows Vista (a cesta k ní)
Název složky v systému Windows 7 (a cesta k ní)

Documents and Settings (C:\Documents and Settings)

Users (C:\Users)

Users (C:\Users)

Dokumenty (C:\Documents and Settings\uživatelské jméno\Dokumenty)

Dokumenty (C:\Uživatelé\uživatelské jméno\Dokumenty)

Dokumenty (C:\Uživatelé\uživatelské jméno\Dokumenty)

Obrázky (C:\Documents and Settings\uživatelské jméno\Dokumenty\Obrázky)

Obrázky (C:\Uživatelé\uživatelské jméno\Obrázky)

Obrázky (C:\Uživatelé\uživatelské jméno\Obrázky)

Hudba (C:\Documents and Settings\uživatelské jméno\Dokumenty\Hudba)

Hudba (C:\Uživatelé\uživatelské jméno\Hudba)

Hudba (C:\Uživatelé\uživatelské jméno\Hudba)

Videa (C:\Documents and Settings\uživatelské jméno\Dokumenty\Videa)

Videa (C:\Uživatelé\uživatelské jméno\Videa)

Videa (C:\Uživatelé\uživatelské jméno\Videa)

Plocha (C:\Documents and Settings\uživatelské jméno\Plocha)

Plocha (C:\Uživatelé\uživatelské jméno\Plocha)

Plocha (C:\Uživatelé\uživatelské jméno\Plocha)

Místní nastavení (C:\Documents and Settings\uživatelské jméno\Místní nastavení)

Místní (C:\Users\uživatelské jméno\AppData\Místní)

Místní (C:\Users\uživatelské jméno\AppData\Místní)

Poznámka:

 • Složka Místní v systému Windows 7 obsahuje soubory programů, k nimž nepotřebujete pravidelný přístup, a je ve výchozím nastavení skrytá. Informace o tom, jak ji nastavit jako viditelnou, získáte v části Zobrazení skrytých souborů.