Proč nevidím ostatní počítače v mé síti?

Nejběžnějšími důvody, proč nevidíte ostatní počítače ve vaší síti, bývá to, že váš počítač není připojený k síti nebo že je zakázáno zjištění sítě. Následující části vám pomohou tyto problémy a další méně běžné problémy vyřešit.

Zobrazit vše

Ve složce Síť se nezobrazuje žádný počítač nebo zařízení.

Tato situace může nastat ze dvou důvodů:

 • Počítač není připojen k síti. Pokud počítač není připojen k síti, zobrazí se složka Síť prázdná, i když jsou v síti další počítače a zařízení. Chcete-li tento problém vyřešit, připojte se k dané síti nebo nastavte novou síť.

  Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

 • Zjištění sítě blokuje zobrazení dalších počítačů a zařízení. Pokud je zjištění sítě v počítači vypnuto, nezobrazí se žádný počítač nebo zařízení v síti. Chcete-li změnit nastavení zjištění sítě, postupujte takto:

  1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

  2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte aktuální profil sítě.
  3. Klikněte na položku Zapnout zjišťování sítě a potom na tlačítko Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Ve složce Síť se nezobrazuje počítač nebo zařízení, které by mělo.

Tato situace může nastat ze dvou důvodů:

 • Počítač nebo zařízení není v síti. Chcete-li tento problém vyřešit, přidejte počítač do sítě tak, že jej připojíte do rozbočovače, přepínače či směrovače (jedná-li se o síť Ethernet) nebo jej připojíte do sítě pomocí Průvodce připojením k síti (jedná-li se o bezdrátovou síť). Další informace naleznete v části Přidání zařízení nebo počítače do sítě. Pokud si myslíte, že počítač nebo zařízení byly přidány do sítě, ale vyskytl se problém, zjistěte tento problém tak, že v počítači spustíte nástroj Poradce při potížích se sítí. Nástroj Poradce při potížích se sítí spustíte tak, že v oznamovací oblasti kliknete pravým tlačítkem myši na ikonu (Obrázek ikony bezdrátové sítě neboObrázek ikony kabelové sítě), a potom kliknete na příkaz Poradce při potížích.
 • Zjištění sítě je v počítači vypnuté, což zabraňuje zobrazení počítače. Chcete-li změnit nastavení zjištění sítě v jiném počítači se systémem Windows 7, postupujte podle pokynů uvedených dříve v tomto tématu. Chcete-li změnit nastavení zjištění sítě v počítači se systémem Windows Vista, přihlaste se k počítači, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Ovládací panely, na položku Síť a Internet a potom na položku Centrum síťových připojení a sdílení. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek dvojité šipky rozbalte část Zjištění sítě, klikněte na možnost Zapnout zjišťování sítě a pak na tlačítko Použít. Pokud nemáte k příslušnému počítači přístup, požádejte osobu, která má, aby povolila zjištění sítě. Počítač se pak zobrazí ve složce Síť.

  Poznámky

  • U počítačů s dřívějšími verzemi aplikace Windows může trvat několik minut, než budou zjištěny a budou vidět ve složce Sítě, zejména pokud síť obsahuje více než jednu pracovní skupinu.

  • Doporučujeme umístit všechny počítače do stejné pracovní skupiny. Je-li třeba využívat více pracovních skupin, zkontrolujte, zda každá pracovní skupina obsahuje počítač, který má povoleno sdílení souborů a zjišťování sítě.

V počítači se systémem Windows XP se nezobrazují žádné počítače se systémem Windows Vista nebo Windows 7.

Vyzkoušejte několik akcí:

Zkontrolujte název pracovní skupiny v počítači se systémem Windows XP a pak jej porovnejte s názvem pracovní skupiny v počítačích se systémem Windows 7. Pokud se názvy pracovních skupin neshodují, změňte je tak, aby všechny počítače v síti měly stejný název pracovní skupiny.

Postup zjištění nebo změny názvu pracovní skupiny v počítači se systémem Windows XP

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Ovládací panely, na položku Výkon a údržba a potom na položku Systém.

 2. Klikněte na kartu Název počítače.

  Zobrazí se název pracovní skupiny. Chcete-li název pracovní skupiny změnit, klikněte na tlačítko Změnit.

Zjištění nebo změna názvu pracovní skupiny v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte systém a klikněte na položku Systém.

  Název pracovní skupiny se zobrazí v části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny. Chcete-li změnit název pracovní skupiny, klikněte na tlačítko Změnit nastavení. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti systému klikněte na kartu Název počítače a potom na tlačítko Změnit.

 3. V dialogovém okně Změny názvu počítače nebo domény zadejte nový název pracovní skupiny do pole Pracovní skupina a potom klikněte na tlačítko OK.

  Obrázek dialogového okna Změny názvu počítače nebo domény
  Dialogové okno Změny názvu počítače nebo domény