Proč nelze získat přístup k domácí skupině?

Přístup k domácí skupině může znemožňovat několik příčin. Nejprve zkuste pomocí průvodce opravou diagnostikovat a opravit běžné potíže s přístupem k domácí skupině.

Spuštění průvodce opravou domácí skupiny

 1. Klikněte na toto tlačítko:

  Obrázek tlačítka Opravit

  Opravit tento problém

 2. Klikněte na tlačítko Spustit a postupujte podle pokynů průvodce.

Pokud spuštění průvodce opravou potíže nevyřeší, získáte informace v následujícím seznamu:

 • Počítač do domácí skupiny dosud nenáleží nebo byl odebrán. Chcete-li se připojit k domácí skupině, získáte informace v tématu Připojení k domácí skupině.

 • Nejste připojeni k síti, ve které se domácí skupina nachází. Chcete-li se k síti připojit, postupujte následujícím způsobem:

  • Klikněte na ikonu sítě Obrázek ikony bezdrátové sítě na hlavním panelu, klikněte na síť, k níž se chcete připojit, a klikněte na tlačítko Připojit. Pravděpodobně bude nutné zadat klíč zabezpečení sítě.

  Po připojení k síti se můžete připojit k domácí skupině (pokud v síti existuje).

 • Síťové umístění není nastaveno na hodnotu Domácí. Domácí skupina funguje pouze v domácích sítích. Chcete-li síťové umístění změnit, postupujte následujícím způsobem:

  1. Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

  2. Klikněte na možnost Pracovní síť nebo Veřejná síť a pak na možnost Domácí síť.

   Obrázek ovládacího panelu Centrum síťových připojení a sdílení
   Centrum síťových připojení a sdílení
 • Může být vypnuto zjišťování sítě. Další informace naleznete v části Povolení nebo zakázání zjištění sítě.

 • Ostatní počítače domácí skupiny jsou vypnuty nebo v režimu hibernace, případně se nenacházejí v domácí síti nebo domácí skupinu opustily. Informace o změně možností úspory energie získáte v tématu Změna, vytvoření nebo odstranění schématu napájení (schéma).

 • Ostatní uživatelé domácí skupiny nenastavili sdílení žádné knihovny ani složky. Další informace naleznete v části Sdílení knihoven v domácí skupině.

 • Mohlo být změněno heslo domácí skupiny v počítači, který byl pak ihned vypnut nebo přešel do režimu spánku či hibernace. Nové heslo však nebylo okamžitě zadáno v ostatních počítačích domácí skupiny. V takovém případě nebude nové heslo v ostatních počítačích domácí skupiny rozpoznáno. Potíže vyřešíte, jestliže počítač, ve kterém bylo heslo změněno, zapnete a zadáte nové heslo v ostatních počítačích.

Pokud i nadále není možné získat přístup k domácí skupině, došlo pravděpodobně k potížím se sítí. Nástroj Poradce při potížích se sítí spustíte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti hlavního panelu a potom kliknete na příkaz Poradce při potížích.

V některých případech získáte přístup k ostatním počítačům domácí skupiny, jestliže restartujete počítač nebo jestliže domácí skupinu opustíte a znovu se k ní připojíte.