Proč nelze otevřít nebo kopírovat soubory z webu?

Server, z nějž soubor pochází, byl systémem Windows pravděpodobně vyhodnocen jako potenciálně nebezpečný. Systém Windows pomocí zón zabezpečení určuje, zda jsou jednotlivé servery důvěryhodné, nebo ne. Další informace o důvěryhodnosti a Internetu naleznete v tématu Kdy důvěřovat webu.

Systém Windows zařadí každý web do jedné ze čtyř zón zabezpečení: Internet, Místní intranet, Důvěryhodné servery nebo Servery s omezeným přístupem. Podle zóny zabezpečení, kam je web přiřazen, jsou určena nastavení zabezpečení pro daný web.

V následující tabulce je uveden popis těchto čtyř zón zabezpečení.

Zóna
Popis

Internet

Úroveň zabezpečení nastavená pro zónu Internet je ve výchozím nastavení použita pro všechny weby. Úroveň zabezpečení této zóny je nastavena na Středně vysokou úroveň (uživatel ji však může změnit na Střední či Vysokou). Jediné weby, kde není použito toto nastavení, jsou weby zóny Místní intranet nebo weby, které uživatel výslovně přiřadil k zóně Důvěryhodné servery nebo Servery s omezeným přístupem.

Místní intranet

Úroveň zabezpečení nastavená pro zónu Místní intranet se používá pro obsah a weby uložené v podnikové nebo obchodní síti. Úroveň zabezpečení této zóny je nastavena na Střední úroveň (lze ji však změnit na libovolnou úroveň).

Důvěryhodné servery

Úroveň zabezpečení nastavená pro zónu Důvěryhodné servery se používá pro weby, které uživatel výslovně označil za důvěryhodné a neočekává, že poškodí počítač či informace. Úroveň zabezpečení této zóny je nastavena na Střední úroveň (lze ji však změnit na libovolnou úroveň).

Servery s omezeným přístupem

Úroveň zabezpečení nastavená pro zónu Servery s omezeným přístupem se používá pro weby, které by mohly potenciálně poškodit počítač nebo informace. Úroveň zabezpečení této zóny je nastavena na úroveň Vysoká a nelze ji změnit.

Přidání nebo odebrání serveru v zóně zabezpečení

Nastavení zón zabezpečení můžete změnit v ovládacích panelech, nikdy byste však neměli přidávat adresu URL do zóny Důvěryhodné servery, nejste-li si zcela jisti, že je daný server skutečně důvěryhodný.

  1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text Možnosti Internetu a klikněte na položku Možnosti Internetu.
  2. Klikněte na kartu Zabezpečení, klikněte na příslušnou zónu zabezpečení (Místní intranet, Důvěryhodné servery nebo Servery s omezeným přístupem) a poté na tlačítko Servery.

  3. Pokud jste v předchozím kroku vybrali zónu Místní intranet, klikněte na tlačítko Upřesnit.

  4. Proveďte některou z následujících akcí:

    • Chcete-li přidat server, zadejte jeho adresu URL do pole Přidat tento web k zóně a poté klikněte na tlačítko Přidat.

    • Chcete-li odebrat server, klikněte na jeho adresu URL v seznamu Webové servery a poté klikněte na tlačítko Odebrat.