Proč se při spuštění systému Windows 7 zobrazí černá obrazovka?

Nečastější příčinou tohoto problému bývají potíže s grafickým adaptérem.

Vyzkoušejte následující postupy řešení, v uvedeném pořadí. Jestliže se problém nevyřeší pomocí kroků v prvním postupu, přejděte na další postup.

Reinstalujte ovladač grafického adaptéru

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a poté klikněte na příkaz Spustit Správce úloh.

 2. Na kartě Procesy klikněte na proces explorer.exe a poté na tlačítko Ukončit proces.

 3. Klikněte na nabídku Soubor a poté klikněte na položku Nová úloha (spustit).

 4. Do textového pole Otevřít zadejte text explorer.exe a poté klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text správce zařízení a poté v seznamu výsledků klikněte na položku Správce zařízení.
 6. Dvakrát klikněte na položku Grafické adaptéry, dále klikněte pravým tlačítkem myši na svůj grafický adaptér, klikněte na příkaz Aktualizovat software ovladače a poté postupujte podle pokynů zobrazeného průvodce.

Poznámka

 • Po reinstalaci ovladače pravděpodobně bude nutné restartovat počítač pro dokončení instalace. Může být také nutné obnovit předchozí rozlišení obrazovky. Další informace naleznete v tématu Změna rozlišení obrazovky.

Pokud tyto kroky vedly k vyřešení problému, je postup u konce. Pokud ne, pokračujte další sadou kroků.

Zkontrolujte, zda se nevyskytují problémy s registrem

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a poté klikněte na příkaz Spustit Správce úloh.

 2. Na kartě Procesy klikněte na proces explorer.exe a poté na tlačítko Ukončit proces.

 3. Klikněte na nabídku Soubor a poté klikněte na položku Nová úloha (spustit).

  Do textového pole Otevřít zadejte text explorer.exe a poté klikněte na tlačítko OK.

 4. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text regedit a poté v seznamu výsledků klikněte na položku regedit.exe.
 5. Přejděte na následující klíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

 6. Kliknutím vyberte klíč WinLogon a poté v pravém podokně klikněte na položku Shell. Hodnota položky Shell ve sloupci Data by měla být explorer.exe. Pokud položka Shell nemá hodnotu explorer.exe, dvakrát na položku Shell klikněte, do textového pole Údaj hodnoty zadejte text explorer.exe a poté klikněte na tlačítko OK.

 7. Ukončete editor registru a poté restartujte počítač.

Pokud tyto kroky vedly k vyřešení problému, je postup u konce. Pokud ne, pokračujte další sadou kroků.

Spusťte počítač v nouzovém režimu a spusťte nástroj Obnovení systému

 1. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, klikněte na šipku vedle možnosti Vypnout a potom klikněte na příkaz Restartovat.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a podržte při restartování počítače klávesu F8. Klávesu F8 je nutné stisknout předtím, než se zobrazí logo systému Windows. Pokud se logo systému Windows zobrazí, vyzkoušejte postup znovu a počkejte, až se zobrazí výzva přihlášení k systému Windows. Pak vypněte a znovu spusťte počítač.

  • Pokud v počítači používáte více operačních systémů, zvýrazněte pomocí kláves se šipkami operační systém, který chcete spustit v nouzovém režimu, a stiskněte klávesu F8.

 3. Na obrazovce Upřesnit možnosti spuštění pomocí kláves se šipkami zvýrazněte položku Nouzový režim a stiskněte klávesu Enter.

 4. Přihlaste se k počítači s uživatelským účtem s oprávněními správce. Když je počítač v nouzovém režimu, v rozích monitoru se bude zobrazovat text Nouzový režim.

 5. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, do pole pro hledání zadejte text „obnovení systému“, klikněte na položku Obnovení systému a potom na tlačítko Další. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 6. Zvolte bod obnovení, k němuž počítač pracoval očekávaným způsobem, klikněte na tlačítko Další a potom na tlačítko Dokončit.

 7. Restartujte počítač.

Pokud tyto kroky vedou k vyřešení problému, postup je u konce. Pokud ne, zkuste tyto kroky opakovat a vyberte starší bod obnovení (pokud je k dispozici). Jestliže se tím problém přesto nevyřeší, požádejte o další pomoc výrobce počítače nebo technickou podporu.