Chyba aktivace systému Windows 7 Neplatný kód Product Key

Pokud během instalace systému Windows 7 obdržíte chybovou zprávu s informací, že kód Product Key není platný, může to být z následujících důvodů:

  • Je možné, že jste kód Product Key nezadali správně. Zkuste jej zadat znovu.

  • Je možné, že používáte kód Product Key, který neodpovídá verzi systému Windows 7 nainstalované ve vašem počítači. Zkontrolujte kód Product Key a ujistěte se, že se vztahuje k verzi, již se pokoušíte aktivovat. Není možné použít kód Product pro systém Windows 7 s aktualizací Service Pack 1 (SP1) k aktivaci kopie systému Windows 7 bez aktualizace SP1.

  • Tento kód Product Key je určen pro upgrade systému Windows 7 a předchozí verze systému Windows nebyla ve vašem počítači při instalaci systému Windows 7 k dispozici. Chcete-li nainstalovat upgrade systému Windows 7, musí být v počítači nainstalován systém Windows Vista nebo Windows XP. Jestliže jste před zahájením procesu instalace naformátovali jednotku, nebudete moci systém Windows 7 nainstalovat pomocí kódu Product Key pro upgrade. Chcete-li systém Windows 7 aktivovat, je nutné nainstalovat předchozí verzi systému Windows a pak znovu nainstalovat systém Windows 7. Nápovědu k procesu aktivace získáte na webu podpory společnosti Microsoft.

    Další informace o chybách aktivace systému Windows 7 naleznete v tématu Chyba aktivace systému Windows 7: 0xC004F061.

Doporučujeme nainstalovat systém Windows 7 s aktuálně spuštěnou verzí systému Windows. Pokud chcete naformátovat pevný disk a používáte upgradovanou verzi systému Windows 7, bude nutné spustit počítač z instalačního disku systému Windows 7 nebo jednotky USB Flash , klikněte na tlačítko Vlastní (upřesnit) a potom na položku Možnosti jednotky (upřesnit).

Chcete-li ověřit kód Product Key, vyhledejte štítek s kódem Product Key na počítači nebo uvnitř balení systému Windows – případně v e‑mailu s potvrzením, pokud jste systém Windows 7 zakoupili a stáhli online. Příklady štítků s kódem Product Key naleznete na webu společnosti Microsoft.

Pokud kód Product Key stále nemůžete najít, může být nutné koupit nový a aktivovat systém Windows. Můžete si koupit další kopii stejné edice systému Windows 7 obsahující kód Product Key, který můžete používat. Další informace naleznete v části Získání nového kódu Product Key systému Windows 7.

Pokud se vám nedaří kód Product Key zadat, aniž by se zobrazila chybová zpráva, můžete toto pole nechat prázdné a kliknout na tlačítko Další. Případně můžete kliknout na tlačítko Přeskočit. Tím se umožní dokončit instalaci, ale kopie systému Windows 7 nebude aktivována. Systém Windows je nutné aktivovat do 30 dní od instalace. Informace o aktivaci systému Windows 7 po instalaci získáte v tématech Aktivace systému Windows 7 v tomto počítači a Aktivace systému Windows 7: nejčastější dotazy.

Jestliže používáte nepravou kopii systému Windows, nebude kód Product Key platný. Další informace naleznete v tématu Co je to pravý systém Windows?

ID článku: MSW700002