Chyba při instalaci aktualizace Windows 7 a Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1): 0x800F0A12

Pokud při pokusu o instalaci aktualizace Service Pack 1 (SP1) pro systém Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 dojde k chybě 0x800F0A12, znamená to, že instalační služba nemůže získat přístup k oddílu (neboli svazku) na pevném disku, ve kterém je nainstalován systém Windows, a aktualizovat soubory.

Další informace o tomto problému vám poskytne následující text. Poté rozbalte v tomto tématu tu část, která odpovídá obdržené zprávě, a dále postupujte podle pokynů v dané části.

 1. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start a do vyhledávacího pole zadejte text příkazový řádek.
 2. V seznamu výsledků klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a pak klikněte na položku Spustit jako správce. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Zadejte příkaz bcdedit a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Poznamenejte si všechny chybové zprávy, které se vám zobrazí. Poté rozbalte v tomto tématu tu část, která odpovídá obdržené zprávě.

Zobrazit vše

Text chyby: Nelze otevřít úložiště konfiguračních dat spouštění. Přístup byl odepřen.

Pravděpodobně jste spustili příkazový řádek bez oprávnění správce. Zopakujte předchozí postup a dbejte, abyste v kroku 2 správně vybrali příkaz Spustit jako správce.

Text chyby: Nelze otevřít úložiště konfiguračních dat spouštění. Systém nemůže zadaný soubor najít.

K této chybě dochází v případech, kdy systémový oddíl není během instalace automaticky připojen nebo zpřístupněn systému Windows. Chcete-li znovu povolit automatické připojování všech oddílů a svazků, postupujte takto:

Poznámka

 • Pokud je počítač připojen k síti firmy či organizace, požádejte před dalším krokem správce systému o vysvětlení, proč byl zakázán přístup k systémovému oddílu.

 1. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start a do vyhledávacího pole zadejte text příkazový řádek.
 2. V seznamu výsledků klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a pak klikněte na položku Spustit jako správce. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Pečlivě zadejte příkaz mountvol /E a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Restartujte počítač a pokuste se aktualizaci SP1 nainstalovat znovu.

Pokud příkaz mountvol nepomáhá, rozbalte níže další části tohoto tématu. Jsou v nich popsány další možné příčiny této chyby a doporučení, jak ji opravit.

Zobrazit vše

Oddíl vytvořený pomocí programu od jiného výrobce softwaru

Pokud byl ke zkopírování (někdy označovanému jako klonování) disků nebo oddílů v počítači použit nástroj pro správu disků od jiného výrobce softwaru, nemusí instalační služba aktualizace SP1 určit správné systémové soubory.

 1. Vypněte počítač a fyzicky odpojte všechny externí disky nebo jednotky, které nejsou pro spuštění systému Windows vyžadovány.

 2. Zapněte počítač a zkuste znovu nainstalovat aktualizaci SP1.

Pokud odebrání všech externích zařízení nepomůže, je možné, že použitý nástroj pro správu disků namísto systémového oddílu Windows jako aktivní označil jiný oddíl na pevném disku. V aktivním oddílu počítač hledá soubory pro spuštění operačního systému.

Aby bylo možné nainstalovat aktualizaci SP1, systémový oddíl Windows musí být jediným aktivním oddílem. Další informace o zjištění aktivních a systémových oddílů získáte v článku Co jsou to systémové a spouštěcí oddíly. Informace o tom, jak označit systémový oddíl Windows jako aktivní, získáte v tématu Označení oddílu jako aktivní.

Poznámka:

 • Některé nástroje pro správu disků od jiných výrobců softwaru mohou jako aktivní označit takzvané rozšířené oddíly. Pokud je rozšířený oddíl aktivní, bude k provedení změn nutné použít nástroj pro správu disku od jiného výrobce softwaru.

Byl odebrán pevný disk obsahující systémový oddíl

V některých pokročilých diskových nebo serverových konfiguracích je možné pevný disk odebrat z počítače bez vypnutí systému Windows. Tento postup je u disků nebo jednotek neformálně znám jako výměna za provozu.

Pokud byl pevný disk obsahující systémový oddíl vyměněn za provozu, vraťte chybějící disk do počítače a zkuste znovu nainstalovat aktualizaci SP1.

V síti SAN (Storage Area Network) není k dispozici přístup k systémovému oddílu

Síť SAN propojuje více serverů a paměťových zařízení v jedné síti. Pokud máte systém Windows spuštěný ze sítě SAN, požádejte o další informace správce systému. Případně na webu podpory výrobce sítě SAN vyhledejte informace o tom, jak zpřístupnit systémový oddíl.

Další chyby, mimo jiné: Nelze otevřít úložiště konfiguračních dat spouštění. Je poškozena databáze konfiguračního registru.

Jakákoli jiná chybová zpráva znamená, že došlo k problému s úložištěm BCD, což je systémový soubor systému Windows. K vyřešení problému může přispět opětovné vygenerování úložiště BCD.

Poznámka

 • Používáte-li vlastní nastavení spouštěcí konfigurace, například spouštění dvou nebo více operačních systémů, může být toto nastavení ztraceno, jestliže provedete následující kroky.

 1. Vyjměte z počítače veškeré diskety nebo disky CD či DVD a potom počítač restartujte pomocí tlačítka napájení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a podržte při restartování počítače klávesu F8. Klávesu F8 je nutné stisknout předtím, než se zobrazí logo systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, bude třeba vyzkoušet tento postup znovu. Počkejte, až se zobrazí výzva k přihlášení k systému Windows, a pak vypněte a znovu spusťte počítač.

  • Pokud v počítači používáte více operačních systémů, zvýrazněte pomocí kláves se šipkami operační systém, který chcete opravit, a potom stiskněte a podržte klávesu F8.

 3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění pomocí kláves se šipkami zvýrazněte položku Opravit tento počítač a stiskněte klávesu Enter. Pokud k tomu budete vyzváni, vyberte instalaci systému Windows 7, která má být opravena, a potom klikněte na tlačítko Další.

 4. Vyberte jazyk a rozložení klávesnice a klikněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte jméno uživatele s oprávněním správce, zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

 6. V dialogovém okně Možnosti obnovení systému klikněte na možnost Příkazový řádek.

 7. Pečlivě zadejte příkaz Bootrec /rebuildbcd a stiskněte klávesu ENTER.

 8. Restartujte počítač a pokuste se aktualizaci SP1 nainstalovat znovu.

Poznámka

 • Pokud se vám ani po vyzkoušení všech předchozích postupů nedaří aktualizaci SP1 nainstalovat, bude pravděpodobně nutné přeinstalovat systém Windows 7. Další informace naleznete v části Instalace a přeinstalace systému Windows 7.