Zařízení Windows Media Center Extender: nejčastější dotazy

Zde naleznete odpovědi na některé běžné otázky týkající se zařízení Windows Media Center Extender.

Informace o nastavení a používání zařízení Extender naleznete v tématech Nastavení doplňku Windows Media Center Extender a Použití zařízení Windows Media Center Extender.

Zobrazit vše

Co jsou zařízení Extender?

Media Center Extender je samostatné zařízení, které můžete zakoupit v mnoha obchodech se spotřební elektronikou a u online prodejců. Připojením zařízení Extender ke kabelové nebo bezdrátové domácí síti můžete přenášet multimediální obsah z hlavního počítače do tohoto zařízení.

Znázornění domácí sítě s jedním počítačem a třemi zařízeními Extender
K hudbě, fotografiím a dalšímu obsahu v jediném počítači s aplikací Media Center je možné přistupovat až z pěti zařízení Extender.

Se zařízením Media Center Extender můžete:

 • Poslouchat hudbu.Procházejte a poslouchejte hudbu uloženou ve svém počítači.

 • Prohlížet fotografie.Prohlížejte si dynamickou prezentaci svých oblíbených fotografií a pro navození té správné atmosféry nastavte hudbu přehrávanou na pozadí.

 • Sledovat videozáznamy.Můžete přehrávat domácí video pořízené digitální videokamerou nebo video stažené z webu.

 • Sledovat nebo nahrávat televizní pořady.Můžete sledovat živé televizní vysílání, automaticky nahrávat své oblíbené televizní pořady a mnohem více.

V současné době je možné zakoupit velké množství různých zařízení Extender. Některé z nich jsou pouze jednoduché přístroje, jiné však v sobě slučují funkcionalitu známých zařízení, jako jsou přehrávače DVD. Jedním z oblíbených řešení je konzola Xbox 360, která obsahuje vestavěnou funkcionalitu zařízení Media Center Extender.

Poznámka

 • Chcete-li sledovat a nahrávat živé televizní vysílání pomocí zařízení Extender, potřebujete televizní tuner připojený k počítači nebo nainstalovaný do počítače. Pokud váš počítač nebyl vybaven televizním tunerem, můžete ho do počítače přidat. Další informace získáte v tématu Získání nápovědy k televiznímu tuneru nebo od výrobce počítače.

Již mám zařízení Extender. Bude fungovat se systémem Windows 7?

Pokud máte zařízení Extender, které fungovalo v systému Windows Vista, mělo by fungovat i v systému Windows 7. Například Xbox 360, který obsahuje zabudovanou funkci Media Center Extender, bude fungovat v systému Windows 7.

Starší modely zařízení Extender, které byly určeny pro práci v systému Windows XP Media Center Edition 2005, nebudou ve Windows 7 fungovat. Před nákupem si tedy přečtěte informace na obalu zařízení Extender.

Co když se Extender během instalace nepřipojí k mému počítači?

Problémy s připojením mohou nastat při nastavování zařízení Extender nebo po jeho úspěšné instalaci. Následují možná řešení problémů se zařízením Extender:

 • Pokud máte problémy s připojením při používání zařízení Xbox 360 jako zařízení Extender, získáte informace v článku Problémy s připojením na webu společnosti Microsoft.

 • Zkuste restartovat počítač, zařízení Extender a síťový rozbočovač, směrovač nebo přepínač.

 • Je-li jedinou bránou firewall spuštěnou v počítači brána Windows Firewall, zkontrolujte, zda je v nastavení brány Windows Firewall zaškrtnuto políčko Media Center Extender. Informace o změně nastavení brány Windows Firewall získáte v tématu Povolení komunikace programu prostřednictvím brány Windows Firewall.

 • Používáte-li jinou bránu firewall než Windows Firewall, může být nutné ručně nakonfigurovat nastavení brány firewall, aby zařízení Extender správně fungovalo. Postup je uveden v tématu Tipy k řešení problémů s nastavením zařízení Windows Media Center Extender.

 • Může se zobrazit výzva k zadání uživatelského jména a hesla. Ujistěte se, že znáte uživatelské jméno a heslo účtu, který má oprávnění ke správě počítače.

 • Ujistěte se, že je zapnuté zařízení Extender i počítač. Zkontrolujte také, zda počítač není ani v režimu hibernace, ani v režimu spánku.

 • Pokud používáte kabelové připojení, zkontrolujte, zda je kabel Ethernet připojený k portu Ethernet v zařízení Extender.

  Zkuste zapojit zařízení Extender přímo do počítače pomocí běžného kabelu Ethernet. Pokud se zařízení Extender připojí k počítači s aplikací Media Center, může být problém ve směrovači, rozbočovači nebo přepínači, nebo v jejich nastavení. Pokud se zařízení Extender a počítač stálen nepřipojují, může problém přesto souviset se směrovači, rozbočovači nebo přepínači, ale v souvislosti s nastavením brány firewall v počítači. Další informace o změně nastavení směrovače a brány firewall tak, aby fungovaly se zařízením Extender, naleznete v tématu Tipy k řešení problémů s nastavením zařízení Windows Media Center Extender.

 • Pokud je počítač součástí domény, mohou být některé zásady sítě v doméně nastaveny tak, aby bránily v připojení zařízení Extender k počítači. Pokud je počítač připojen k doméně, můžete zkusit jej odebrat z domény a pak zařízení Extender znovu nainstalujte. Další informace naleznete v Nápovědě a podpoře systému Windows pod heslem „sdílení“.

 • Ujistěte se, zda jsou počítač i zařízení Extender připojeny ke stejnému směrovači. Tím se zajistí jejich připojení ke stejné síti.

 • Jestliže je zařízení Extender k síti připojeno bezdrátově, zkontrolujte, zda je zařízení Media Center Extender v dosahu bezdrátového přístupového bodu nebo směrovače s co nejmenším počtem překážek mezi zařízením a příslušným přístupovým bodem. Další informace o odstraňování problémů s nízkým bezdrátovým signálem naleznete v tématu Proč je můj bezdrátový signál tak slabý?.

  Pokud vaše bezdrátová síť používá klič zabezpečení, ověřte, zda používáte správný klíč pro typ metody zabezpečení bezdrátové sítě ve vaší síti. Další informace o různých bezdrátových metodách zabezpečení sítě naleznete v tématu Jaké jsou k dispozici metody zabezpečení bezdrátové sítě?

Proč se v mém zařízení Extender nepřehrávají některá alba, videosouboru nebo televizní programy?

Soubor se v zařízení Extender nemusí přehrávat z následujících důvodů:

 • Zařízení Extender nemá správný kodek. Aplikace Media Center v systému Windows 7 je kompatibilní s většinou typů hudebních a videosouborů, ale různá zařízení Extender mají různé možnosti, pokud jde o typy podporovaných souborů. Pokud jste například nainstalovali kodek, abyste mohli v počítači se systémem Windows 7 přehrávat určité soubory, neznamená to, že se bude daný soubor přehrávat v zařízení Extender.

  V závislosti na modelu zařízení Extender může být k dispozici aktualizace od výrobce zařízení umožňující přehrávání některých novějších formátů souborů. Další informace naleznete na webu výrobce zařízení.

  Pokud jako zařízení Extender používáte konzolu Xbox 360, bude nutné pro přehrávání některých novějších formátů souborů (například AAC) zajisti dvě věci:

  1. Nainstalujte nejnovější aktualizace systému pro konzolu Xbox 360. Postup naleznete v tématu Get Updates for Your Xbox 360 Console (Získání aktualizací pro konzolu Xbox 360) na webu Xbox.com.

  2. Nainstalujte pro konzolu Xbox 360 volitelnou aktualizaci médií. Postup naleznete v článku Optional Media Update (Volitelná aktualizace média) na webu Xbox.com.

  Obecné informace o podporovaných typech souborů v aplikaci Media Center naleznete v tématu Typy souborů podporované v aplikaci Windows Media Center a Hraní her v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy.

 • Média, která se pokoušíte přehrát, je chráněno technologií správy digitálních práv (DRM). Pokud je zařízení Extender příliš vzdálené od počítače, nemusí se přehrávání média chráněného technologií správy digitálních práv (DRM) podařit. Důvodem je, že některé typy práv DRM jsou nastavena na blokování přehrávání v případě vysílání datových proudů příliš daleko od hostitelského počítače.

  Zařízení Extender přehrávají většinu typů chráněného obsahu. Nemusí být však možné přehrávat média stažená z webu ITunes. Další informace o technologii DRM naleznete v tématu Technologie správy digitálních práv (DRM) v programu Windows Media Player: nejčastější dotazy

Proč se při otevření zařízení Extender často zobrazuje oznámení síťového problému?

Jestliže používáte bezdrátovou síť, ověřte si, že je pásmo dostatečně široké. Šířku pásma bezdrátové i kabelové sítě lze otestovat pomocí nástroje Ladění výkonu sítě v aplikaci Media Center.

Obrazovka Síťový tuner v aplikaci Media Center
Síťový tuner pro zařízení Media Center Extender

Použití nástroje Ladění výkonu sítě

 1. Zapněte zařízení Extender.

 2. Na úvodní obrazovce zařízení Extender přejděte na možnost Úkoly a vyberte možnost Ladění sítě.

 3. Na obrazovce Ladění výkonu sítě podle pokynů určete, zda je ve vaší domácí síti dostatečně široké pásmo na spuštění zařízení Extender.

Pokud je dostupná šířka pásma vaší bezdrátové sítě nízká, zvažte tato řešení:

 • Pro připojení zařízení Extender k počítači použijte kabelové připojení. Použití kabelového připojení má zpravidla za následek vyšší rychlost připojení než při použití bezdrátového připojení k síti.

  Jestliže používáte bezdrátovou síť a použití kabelového připojení k síti není u vás možné, zvažte upgrade bezdrátové sítě, chcete-li rychlejší bezdrátové připojení k síti. Seznam různých bezdrátových sítí, stejně jako výhody a nevýhody různých typů bezdrátových sítí, naleznete v tématu Co je potřeba k nastavení domácí sítě.

 • Jestliže je zařízení Extender k síti připojeno bezdrátově, zkontrolujte, zda je zařízení Media Center Extender v dosahu bezdrátového přístupového bodu nebo směrovače s co nejmenším počtem překážek mezi zařízením a příslušným přístupovým bodem. Další informace o odstraňování problémů s nízkým bezdrátovým signálem naleznete v tématu Proč je můj bezdrátový signál tak slabý?.

Další informace o vylepšení síťového připojení při používání zařízení Extender získáte v tématu Optimalizace domácí sítě pro zařízení Windows Media Center Extender.

Proč je mé zařízení Extender pomalé?

Důvodem může být nedostatečná dostupná šířka pásma v síti pro provoz zařízení Extender. Možná řešení naleznete v části Proč se při otevření zařízení Extender často zobrazuje oznámení síťového problému? v tomto článku.

Důvodem může být také nedostatek dostupných systémových prostředků v počítači. Informace o tom, jak určit, zda zda počítač má dostatečné systémové prostředky, naleznete v tématu Zobrazení podrobných informací o výkonu počítače pomocí Správce úloh.

Používáte-li zařízení Extender, pokuste se zabránit provádění úloh v počítači, které používají velké množství systémových prostředků počítače. Nespouštějte například v počítači zálohování, neprovádějte úpravy a nesledujte video, používáte-li zařízení Extender.

Co se stane, když ztratím připojení mezi zařízením Extender a počítačem?

Zařízení Extender může ztratit spojení s počítačem z řady důvodů. Zde je uvedeno několik důvodů, proč ke ztrátě připojení dochází, a některá možná řešení tohoto problému:

 • Zařízení Extender nemusí mít možnost připojení, protože počítač je vypnutý, v režimu spánku nebo v režimu hibernace. Další informace naleznete v části Režim spánku a hibernace: nejčastější dotazy.

 • Zařízení Extender může mít problémy s připojením k síti. Zkontrolujte, zda síť a počítač s aplikací Media Center fungují správně. Pokud máte nadále potíže, pokuste se restartovat počítač s aplikací Windows Media Center, zařízení Media Center Extender a síťový rozbočovač, směrovač nebo přepínač.

 • Jestliže je zařízení Extender k síti připojeno bezdrátově, zkontrolujte, zda je zařízení Media Center Extender v dosahu bezdrátového přístupového bodu nebo směrovače s co nejmenším počtem překážek mezi zařízením a příslušným přístupovým bodem. Další informace o odstraňování problémů s nízkým bezdrátovým signálem naleznete v tématu Proč je můj bezdrátový signál tak slabý?.

 • Pokud se zobrazí zpráva, že nebyla nalezena platná IP adresa, znamená to, že zařízení Extender nemůže získat platnou adresu IP a že připojení k počítači se nezdařilo. Chcete-li napravit tento problém, zkontrolujte nastavení sítě, směrovač sítě, rozbočovač nebo přepínač. Zkuste také restartovat zařízení Extender a počítač.

Jaké funkce aplikace Media Center nejsou při používání zařízení Extender k dispozici?

Následující tabulka uvádí některé případy aplikace Media Center, které nejsou při používání zařízení Extender k dispozici.

Práce v této části rozhraní aplikace Media Center v zařízení Extender Tyto funkce nejsou k dispozici
Práce v této části rozhraní aplikace Media Center v zařízení Extender

Obrázky

Tyto funkce nejsou k dispozici
 • Tisk

Práce v této části rozhraní aplikace Media Center v zařízení Extender

Hudba

Tyto funkce nejsou k dispozici
 • Vizualizace

 • Rychlé převinutí vpřed nebo zpět

Práce v této části rozhraní aplikace Media Center v zařízení Extender

Televize

Tyto funkce nejsou k dispozici
 • Nastavení televizního signálu

 • Úprava nastavení obrazovky

 • Zpomalení

Práce v této části rozhraní aplikace Media Center v zařízení Extender

Disky CD nebo DVD

Tyto funkce nejsou k dispozici
 • Vypálení na disk CD

 • Vypálení na disk DVD

 • Sledování disků DVD vložených v jednotce DVD počítače s aplikací Windows Media Center

 • Poslech zvukových disků CD, které jsou v jednotce CD-ROM v počítači s aplikací Windows Media Center

Práce v této části rozhraní aplikace Media Center v zařízení Extender

Doplňky

Tyto funkce nejsou k dispozici
 • Některé hry (například Srdce, Šachy Titans a Freckle)

Práce v této části rozhraní aplikace Media Center v zařízení Extender

Úkoly

Tyto funkce nejsou k dispozici
 • Synchronizace do zařízení

 • Režim pouze média

 • Přidat zařízení Extender

Práce v této části rozhraní aplikace Media Center v zařízení Extender

Nastavení

Tyto funkce nejsou k dispozici
 • Hudba

 • Disk DVD

 • Barevné schéma

 • Možnosti automatického stahování

 • Nastavení televizního signálu

 • Nastavení reproduktorů

 • Test síly digitální televizní antény

 • Konfigurace televize nebo monitoru

 • Spustit instalaci znovu

 • Nastavení dálkového ovládání

 • Teletext

 • Posouvání běžícího textu

 • Automaticky otevíraná okna

Práce v této části rozhraní aplikace Media Center v zařízení Extender

Obecná nastavení a Nastavení ochrany osobních údajů/Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Tyto funkce nejsou k dispozici

Načtení informací média pro disky CD a DVD z Internetu

Kde lze ještě najít nápovědu k zařízení Extender?

Následující část uvádí odkazy na další zdroje, kde můžete vyhledat řešení problémů se zařízením Extender.

 • Přejděte na web Nápověda a podpora společnosti Microsoft a hledejte termín „Media Center Extender“.

 • Přejděte na stránku aplikace Windows Media Center na webu společnosti Microsoft. Tento článek poskytuje další informace o aplikaci Media Center a zařízeních Extender.

 • Pokud se při používání zařízení Extender setkáte s chybami, můžete spustit nástroj Prohlížeč událostí systému Windows a vyhledat chyby přidružené k aplikaci Windows Media Center a zařízení Extender. Po vyhledání chyby v prohlížeči událostí na něj dvakrát klikněte k získání dalších informací o jeho příčině.

  Další informace o otevírání a používání prohlížeče událostí získáte v tématu Spuštění prohlížeče událostí.

 • Projděte si webové stránky The Green Button komunity uživatelů aplikace Media Center, kde naleznete spousty informací o zařízeních Extender.