Windows Touch a Internet Explorer: Společně lepší

Při používání počítače, ve kterém je nainstalovaný systém Windows 7 a který podporuje vícedotykové funkce, objevíte celou řadu možností, jak jej ovládat pomocí prstů a technologie Windows Touch. Aplikace Internet Explorer 8 nabízí jedinečné dotykové funkce, které možná ještě neznáte, i když jste třeba už používali počítač Tablet PC nebo dotykový displej v systému Windows 7.

Vylepšení v aplikaci Internet Explorer související s dotykovou technologií se řadí do dvou kategorií: snazší zasažení cíle pomocí prstů a přirozenější používání dotykové technologie.

Můžete například rychle přiblížit nebo oddálit webovou stránku pomocí prstů, abyste mohli snadněji klepnout na odkaz, podrobně prozkoumat určitou část stránky nebo prostě lépe využít místo na displeji.

Zvětšení klepnutím

Protože prsty nejsou tak přesné jako myš nebo trackpad, aplikace Internet Explorer pomáhá přesněji ukázat na různé objekty. Mezi úkoly, které se pomocí prstů provádějí nejobtížněji, patří klepnout na přeplněné webové stránce na odkaz, v jehož blízkosti se nacházejí další odkazy, zejména když používáte přenosný počítač s malým displejem. Snadno se můžete trefit o kousek vedle a zasáhnout nesprávný odkaz.

Pokud chcete mít jistotu, že pokaždé zasáhnete ten správný odkaz, začněte tím, že klepnete dvěma prsty na libovolné místo na stránce, čímž toto místo okamžitě přiblížíte. Poté klepněte na příslušný odkaz jedním prstem, což lze snáze provést, když je odkaz zvětšený. Když se otevře nová webová stránka, zobrazí se automaticky opět v normální velikosti.

Přiblížení klepnutím dvěma prsty a následné otevření odkazu klepnutím jedním prstem je jednoduchá operace, která nezabere ani dvě sekundy.

Pokud po klepnutí dvěma prsty budete chtít webovou stránku změnit zpět na normální velikost, stačí na ni znovu klepnout dvěma prsty.

Obrázek webové stránky zobrazené v normální velikosti
Když na displej klepnete dvěma prsty v místech označených kroužky, Internet Explorer přiblíží místo mezi vašimi prsty.
Obrázek místa na webové stránce zvětšeného po klepnutí dvěma prsty
Klepnutí dvěma prsty přiblíží místo, na které jste klepli, a díky tomu můžete snadněji vybrat odkazy, které by jinak byly příliš malé, abyste je dokázali prstem zasáhnout.

Ovládání míry přiblížení

Předpokládá se, že technologie Windows Touch bude oblíbená v přenosných počítačích s podporou vícedotykových funkcí, které mají malé displeje. Když používáte malý displej, je užitečné moci si přiblížit části webové stránky, abyste si je mohli podrobněji prostudovat, zejména když si chcete lépe prohlédnout fotografii. Pomocí klepnutí dvěma prsty můžete rychle přiblížit libovolnou část webové stránky, ale někdy můžete chtít určit, nakolik se má webová stránka přiblížit.

Pokud chcete přiblížení ovládat, umístěte dva prsty na displej a posunujte je směrem od sebe. Stánka se bude tím víc zvětšovat, čím dál od sebe budete prsty posunovat. Opaku dosáhnete tak, že prsty přiblížíte k sobě. Při pohybu prstů směrem k sobě se bude stránka zmenšovat.

Zavření záložek

Je také obtížné trefit malinké tlačítko Zavřít záložku Obrázek tlačítka Zavřít záložku, když chcete pomocí prstů zavřít záložku prohlížeče v aplikaci Internet Explorer. Pro usnadnění této často prováděné operace byla na dotykových displejích zvětšena velikost cílového objektu.

Není to viditelná změna, protože tlačítko Zavřít záložku se zobrazuje ve stejné velikosti bez ohledu na to, zda aplikaci Internet Explorer používáte v počítači s dotykovým, nebo obyčejným displejem. Ale na dotykovém displeji je větší aktivní oblast kolem tlačítka. Díky zvětšení této cílové oblasti můžete záložku zavřít, i když se vám nepodaří tlačítko prstem úplně přesně zasáhnout.

Obrázek záložky v aplikaci Internet Explorer
Internet Explorer zvětšuje velikost cílové oblasti kolem malého tlačítka Zavřít záložku, které je nutné zasáhnout, pokud chcete zavřít záložku v prohlížeči.

Rychlý pohyb vpřed a zpět

Při použití dotykové technologie můžete snadno přecházet dopředu nebo zpět na webové stránky, které jste už navštívili. Pokud chcete přejít na poslední navštívenou stránku, stačí přiložit prst na stránku a provést rychlý pohyb doprava, jako byste se snažili přetáčet zpět stránky v knížce. Abyste předešli nechtěnému kliknutí na odkaz místo uchopení stránky, snažte se tento pohyb provádět v oblasti webové stránky, která neobsahuje žádné odkazy.

Když přecházíte mezi stránkami vpřed nebo zpět, aplikace Internet Explorer krátce zobrazí malý náhled stránky, která bude otevřena, předtím, než se stránka otevře v plné velikosti.

Pokud chcete přejít vpřed na webovou stránku, proveďte na stránce rychlý pohyb směrem doleva, jako byste se snažili stránku odsunout pryč přes levý okraj displeje. (Pomocí rychlých pohybů prstem můžete přecházet vpřed nebo zpět mezi stránkami, pouze pokud jste již navštívili následující nebo předchozí webovou stránku.)

Více místa mezi odkazy

Aplikace Internet Explorer dokáže zjistit, zda používáte prsty místo polohovacího zařízení, jako je trackpad nebo myš. Když na seznam Oblíbené položky klepnete prstem, aplikace Internet Explorer rozšíří mezery mezi odkazy, abyste mohli snadněji zasáhnout požadovaný odkaz. Možná to nevypadá jako velká změna, ale je opravdu velmi užitečná, pokud dotykovou technologii často používáte, zejména na malém displeji.

Obrázek seznamu Oblíbené položky s rozšířenými mezerami
Obrázek seznamu Oblíbené položky s malými mezerami
Když seznam Oblíbené položky otevřete klepnutím prstem, aplikace Internet Explorer zobrazí větší mezery mezi odkazy (nahoře), než když používáte myš nebo trackpad (dole).

Rozšíření mezer mezi odkazy nemusí být při prvním použití dotykového displeje zřejmé, ale pokud víte, na co se zaměřit, můžete si všimnout celé řady takovýchto nenápadných změn v aplikaci Internet Explorer.

Stejné rozšíření můžete zaznamenat, když rozevřete panel Adresa, abyste zobrazili seznam naposledy navštívených webových stránek. Aplikace Internet Explorer opět rozpozná, když tento seznam otevřete pomocí dotyku, a rozšíří pak mezery mezi odkazy, abyste mohli snáze klepnout na požadovaný odkaz.

Obrázek panelu Adresa s rozšířenými mezerami
Obrázek panelu Adresa s malými mezerami
Když pomocí prstu rozevřete panel Adresa, aplikace Internet Explorer zobrazí větší mezery mezi odkazy (nahoře), než když používáte myš nebo trackpad (dole).

Přirozené používání běžných gest

Můžete také používat standardní gesta technologie Windows Touch a ovládat pomocí nich aplikaci Internet Explorer – stejná gesta můžete používat v celém systému Windows. Můžete například přiložit prst na dlouhou webovou stránku a pomocí rychlého pohybu nahoru nebo dolů jí rychle procházet nahoru či dolů. Nebo můžete prst ponechat na displeji a pomalu stránku tlačit nahoru či dolů, pokud chcete, aby se stránka posunovala pomaleji.

Můžete také na webovou stránku přiložit dva prsty, přidržet je na ní a poté stránku přetáhnout doprava nebo doleva, pokud ji kvůli její šířce není možné celou zobrazit v okně prohlížeče.

Tato gesta jsou navržená tak, aby působila přirozeným dojmem, jako byste skutečně listovali stránkami, odsunovali je nebo přetahovali, a ne pouze posunovali digitální obraz. Pokud pomocí rychlých pohybů procházíte dlouhou stránkou dolů, můžete si například všimnout, že se mírně odrazí nahoru, když dojdete na její konec, což vám signalizuje, že dál se již nedostanete.

Zapojte své prsty

Některá z těchto gest nejsou zřejmá, dokud si je v aplikaci Internet Explorer sami nevyzkoušíte. Když je vyzkoušíte, zjistíte, jak přirozené je, usnadnit si procházení webu použitím prstů.

Další informace naleznete v tématu Windows Touch.