Práce s knihovnami

V předchozích verzích systému Windows spočívala správa souborů v jejich umisťování do různých složek a podsložek. V této verzi systému Windows můžete k organizaci souborů a pro přístup k nim používat také knihovny, u nichž nezáleží na tom, kde jsou soubory fyzicky uloženy.

Obrázek navigačního podokna zobrazujícího knihovnu Obrázky se třemi zahrnutými složkami
Navigační podokno zobrazující knihovnu Obrázky se třemi zahrnutými složkami

V knihovně se shromažďují soubory z různých umístění a zobrazují se jako jediná kolekce, ale nepřesouvají se přitom z místa, kde jsou uloženy.

S knihovnami lze provádět například následující akce:

  • Vytvoření nové knihovny. Na začátku máte k dispozici čtyři výchozí knihovny (Dokumenty, Hudba, Obrázky a Video), můžete však vytvořit nové knihovny pro jiné kolekce souborů. Další informace naleznete v části Vytvoření nové knihovny.

  • Uspořádání položek podle složky, data a dalších vlastností. Položky v knihovně lze uspořádat různými způsoby pomocí nabídky Uspořádat podle, která se nachází v podokně knihovny (nad seznamem souborů) ve všech otevřených knihovnách. Obsah knihovny Hudba můžete například uspořádat podle interpretů a rychle najít skladbu od určitého interpreta.

  • Přidání nebo odebrání složky. V knihovnách se shromažďuje obsah ze zahrnutých složek neboli umístění knihoven. Další informace naleznete v části Zahrnutí složek do knihovny.

  • Změna výchozího ukládacího umístění. Výchozí ukládací umístění určuje, kam je položka uložena při zkopírování, přesunutí nebo uložení do knihovny. Další informace naleznete v části Přizpůsobení knihovny.

Další informace o knihovnách naleznete v tématu Knihovny: nejčastější dotazy