Kompatibilitetsvisning

Nogle gange ser det websted, du besøger, bare ikke rigtigt ud. Der vises en rodet samling menuer, billeder og tekstfelter, som ikke er placeret rigtigt. Hvad foregår der? Der er én mulig forklaring: Webstedet er muligvis designet til en tidligere version af Internet Explorer. Hvad gør man så? Prøv at klikke på knappen Kompatibilitetsvisning.

Billede af knappen Kompatibilitetsvisning
Knappen Kompatibilitetsvisning

I Kompatibilitetsvisning vises websteder, som om du så dem i en tidligere version af Internet Explorer, hvilket ofte vil afhjælpe visningsproblemer. Du behøver ikke at klikke på knappen for et websted, når du allerede har gjort det én gang – når du næste gang besøger webstedet, vises det automatisk i Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 9. Hvis du på et tidspunkt igen vil bruge Internet Explorer 9 som browser på det pågældende websted, skal du bare klikke på knappen Kompatibilitetsvisning igen.