Faneisolation og genoprettelse

Søg på internettet uden afbrydelser med Internet Explorer 9

Hvis du mister forbindelsen til et websted, mens du bruger Internet Explorer 9, er hele din browsersession ikke tabt. Funktioner, der sikrer pålidelighed – som faneisolation og -genoprettelse og automatisk genoprettelse efter nedbrud – betyder, at du kan søge uden afbrydelser.

Søg på internettet uden afbrydelser

Webstedsnedbrud er isoleret til individuelle faner og omfatter ikke hele browservinduer. Hvis et websted har nedbrud på én fane, afbrydes resten af din browsersession ikke. Du kan søge videre uden forstyrrelser. Når problemet er identificeret, genopretter Internet Explorer 9 automatisk fanen. Hvis en eller flere af dine faner lukker uventet eller går ned, genindlæses de automatisk, og du vender tilbage til det websted, du befandt dig før nedbruddet. Internet Explorer 9 omfatter også ny understøttelse af websteder, der ikke svarer, så der vises en meddelelse, hvis det websted, du forsøger at få adgang til, ikke svarer, eller om der af en eller anden grund er timeout for det.

Tydelige meddelelser

Internet Explorer 9 formidler problemerne, når de opstår. Meddelelser om fanegenoprettelse er integreret i meddelelseslinjen og angiver klart, hvad problemet er, så du bedre kan se, hvad du evt. skal gøre for at håndtere problemet.