Nogle gange ser websteder ikke ud, som du forventer, at de skal. Billeder vises muligvis ikke, menuer er placeret forkert, og tekst kan være blandet sammen. Det kan skyldes et problem med kompatibiliteten mellem Internet Explorer og det websted, du befinder dig på. Nogle gange kan problemet løses ved at føje webstedet til listen i Kompatibilitetsvisning.

Sådan føjes et websted til listen i Kompatibilitetsvisning

  1. Åbn skrivebordet, og tryk eller klik derefter på ikonet Internet Explorer på proceslinjen.

  2. Tryk eller klik på knappen Funktioner Funktioner, og tryk eller klik derefter på Indstillinger for kompatibilitetsvisning.
  3. Angiv URL-adressen på det websted, du vil føje til listen, under Tilføj dette websted, og tryk eller klik på Tilføj.

Bemærk!

  • Hvis du føjer et websted til listen i Kompatibilitetsvisning, og siden ser værre ud, skyldes problemet muligvis ikke kompatibilitet, og så bør du fjerne webstedet fra listen.

Når du har slået Kompatibilitetsvisning til, vil Internet Explorer automatisk vise webstedet i Kompatibilitetsvisning, hver gang du besøger det. Du kan slå funktionen fra ved at fjerne webstedet fra kompatibilitetslisten.

Det er ikke alle problemer med visning af websteder, der skyldes manglende kompatibilitet med browseren. De kan også skyldes afbrudte internetforbindelser, meget trafik på netværket eller problemer på webstedet. Hvis du har andre problemer på et websted, f.eks. afspilning af videoer, kan du læse Hvorfor afspilles der ikke video i Internet Explorer? eller Hvorfor kan jeg ikke se billeder på websteder?Har du brug for mere hjælp?