Føje en enhed eller pc til et netværk

Fremgangsmåden når du vil føje en enhed eller en pc til et netværk kan variere, afhængigt af det Windows-operativsystem og den type netværkshardware, du har. Følgende trin gælder for pc'er, der kører Windows 8.1 eller Windows RT 8.1. Hvis du vil tilføje en pc, der kører Windows 7 eller tidligere Windows-operativsystemer, skal du søge i Hjælp og support på den pågældende pc efter "Føje en enhed eller computer til et netværk".

Bemærk!

Vis alle

Tilføje en trådløs pc ved at trykke på en knap på din router

Med nyere routere, som understøtter Windows Connect Now (WCN), kaldes også for Wi‑Fi Protected Setup (WPS), kan du føje en pc til netværket på følgende måde:

 1. Tænd pc'en.

 2. Opret forbindelse til et netværk ved at stryge ind fra højre side af skærmen, trykke på Indstil (eller hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil) og derefter trykke eller klikke på netværksikonet (Ikon for trådløst netværk eller Ikon for traditionelt netværk). Tryk eller klik på det netværk, du vil oprette forbindelse til, og tryk eller klik derefter på Opret forbindelse.

 3. I stedet for at indtaste en sikkerhedsnøgle eller et adgangsudtryk, skal du trykke på knappen Wi‑Fi Protected Setup (WPS) på routeren. Routeren konfigurerer automatisk pc'en til at oprette forbindelse til netværket samt aktivere netværkets sikkerhedsindstillinger.

Bemærk!

 • Tjek emballagen for din router for at finde ud af, om den understøtter Windows Connect Now (WCN) (kaldes også for Wi‑Fi Protected Setup (WPS)).

Tilføje en trådløs pc ved at indtaste en sikkerhedsnøgle eller et adgangsudtryk

 1. Log på pc'en.

 2. Opret forbindelse til et netværk ved at stryge ind fra højre side af skærmen, trykke på Indstil (eller hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil) og derefter trykke eller klikke på netværksikonet (Ikon for trådløst netværk eller Ikon for traditionelt netværk). Tryk eller klik på det netværk, du vil oprette forbindelse til, og tryk eller klik derefter på Opret forbindelse.

 3. Angiv netværkets sikkerhedsnøgle, adgangsudtryk eller brugernavn, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.

Sådan kan du sikre dig, at du har tilføjet pc'en:

 1. Log på en pc på netværket.

 2. Åbn Netværk ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Skriv netværk i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Netværk.

 3. Kontrollér, at der er ikoner for den pc, du har tilføjet, og for de andre pc'er og enheder, der indgår i netværket.

Bemærk!

Tilføje en kabelbaseret pc

 • Slut pc'en til en hub, en switch eller en router, og tænd den. (Hvis der er trukket Ethernet-kabler i hjemmet, og der er et stik i det lokale, hvor pc'en befinder sig, kan du slutte pc'en til dette Ethernet-stik i stedet).

Sådan kan du sikre dig, at du har tilføjet pc'en:

 1. Log på en pc på netværket.

 2. Åbn Netværk ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Skriv netværk i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Netværk.

 3. Kontrollér, at der er ikoner for den pc, du har tilføjet, og for de andre pc'er og enheder, der indgår i netværket.

Bemærk!

Tilføje en trådløs enhed

Sådan føjer du en trådløs enhed til dit netværk, som f.eks. en trådløs printer eller printerserver:

 1. Tænd enheden.

 2. Følg den vejledning, der fulgte med enheden, for at føje den til netværket.

Sådan kan du sikre dig, at du har tilføjet enheden:

 1. Log på en pc på netværket.

 2. Åbn Netværk ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Skriv netværk i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Netværk.

 3. Kontrollér, at du kan se ikoner for enheden. Hvis enheden er en printer, skal du muligvis aktivere printerdeling, så de andre pc'er på netværket kan bruge den. Du kan finde flere oplysninger under Deling af en printer.

Bemærk!

Tilføje en traditionel enhed

 • Tænd enheden, og slut den til en af følgende:

  • En hub, switch eller router

  • En pc, der er tilsluttet en hub, en switch eller en router

  Enheden er nu tilsluttet netværket.

Sådan kan du sikre dig, at du har tilføjet enheden:

 1. Log på en pc på netværket.

 2. Åbn Netværk ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Skriv netværk i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Netværk.

 3. Kontrollér, at du kan se ikoner for enheden. Hvis enheden er en printer, skal du muligvis aktivere printerdeling, så de andre pc'er på netværket kan bruge den. Du kan finde flere oplysninger under Deling af en printer.

Bemærk!

Har du brug for mere hjælp?