Sådan arbejder du med filer og mapper

Stifinder (tidligere kaldt Windows Stifinder) hjælper dig med at gennemse placeringer på dit OneDrive, din pc og dit netværk.

  • Åbn Stifinder ved at stryge ind fra højre kant af skærmbilledet og trykke på Søg (eller, hvis du bruger mus, pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg). Skriv Stifinder i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Stifinder.

Hvad er der sket med Denne computer og bibliotekerne?

Computerens placering kaldes nu for "Denne pc", og du kan stadigvæk gemme dine filer i mapperne Dokumenter, Musik, Billeder og Videoer. Du søger blot på en anden måde efter disse mapper i Stifinder. Hvis du vil søge efter placeringer på din pc, herunder de mapper, som tidligere blev vist under "Biblioteker", kan du udvide Denne pc i venstre rude.

Få mere at vide om de forskellige dele i vinduet Stifinder

Her er et typisk vindue, hvor delene vises:

Vinduet Stifinder
Stifinder. Se følgende tabel for at flere oplysninger om de enkelte nummererede områder.
Vinduesdel Anvendelse
Vinduesdel

1. Venstre rude

Anvendelse

Brug venstre rude til at få alle typer placeringer: dit OneDrive, mapper på din pc, enheder og mapper, der er tilsluttet din pc, og andre pc'er på dit netværk. Tryk eller klik på en placering for at få vist dens indhold i fillisten, eller tryk eller klik på en pil for at udvide en placering i venstre rude.

Vinduesdel

2. Knapperne Tilbage, Fremad og Op

Anvendelse

Brug knappen Tilbage for at gå tilbage til den seneste placering eller søgeresultater, du var i gang med at gennemse, og knappen Fremad til at gå til den næste placering eller de næste søgeresultater. Brug knappen Op til at åbne den placering, hvor den mappe, du ser på, er gemt.

Vinduesdel

3. Bånd

Anvendelse

Brug båndet til almindelige opgaver, som f.eks. at kopiere og flytte, oprette nye mapper, sende mails, zippe filer og ændre visningen. Fanerne ændres for at vise ekstra opgaver, der gælder for det valgte element. Hvis du f.eks. vælger Denne pc i venstre rude, viser båndet nogle andre faner, end hvis du vælger mappen Billeder. Hvis du ikke kan se båndet, skal du trykke eller klikke på knappen Udvid båndet øverst til højre eller trykke på Ctrl+F1.

Vinduesdel

4. Adresselinje

Anvendelse

Brug adresselinjen til at angive eller vælge en placering. Tryk eller klik på en del af stien for at gå til det pågældende niveau, eller tryk eller klik for enden af stien for at vælge stien til kopiering.

Vinduesdel

5. Filliste

Anvendelse

Her vises indholdet af den aktuelle mappe. Det er også her, dine søgeresultater vises, når du angiver en søgeterm i søgeboksen.

Vinduesdel

6. Kolonneoverskrifter

Anvendelse

I Detaljevisning kan du bruge kolonneoverskrifterne til at ændre, hvordan filerne i listen er organiseret. Du kan f.eks. trykke eller klikke på overskriften Ændringsdato for at sortere efter dato (så de filer, du senest har arbejdet med, vises øverst). Hvis du trykker eller klikker på kolonneoverskriften igen, sorteres filerne med de ældste øverst. Tryk på og hold kolonneoverskriften nede, eller højreklik på den for at vælge andre kolonner, der skal tilføjes. Du kan finde flere oplysninger om at skifte til detaljevisning ved at se næste afsnit "Ændre visningen".

Vinduesdel

7. Feltet Søg

Anvendelse

Angiv et ord eller udtryk i søgefeltet for at søge efter et element i den aktuelle mappe. Søgningen starter, så snart du begynder at skrive. Hvis du f.eks. starter med at skrive B, vises alle de filer, der begynder med bogstavet B, på fillisten.

Vinduesdel

8. Statuslinje

Anvendelse

Brug statuslinjen til hurtigt at få vist det samlede antal elementer i en placering, eller antallet af valgte elementer og deres samlede størrelse.

Vinduesdel

9. Detalje-/Indholdsrude

Anvendelse

I detaljeruden kan du få vist de mest almindelige egenskaber, der er knyttet til den valgte fil. Filegenskaber giver mere detaljerede oplysninger om en fil, som f.eks. forfatteren, den dato, hvor du senest ændrede filen og eventuelle beskrivende mærker, du kan have føjet til filen. Hvis du ikke ser detaljeruden, skal du trykke eller klikke på fanen Vis, og tryk eller klik derefter på Detaljerude.

Brug indholdsruden til at se indholdet af en fil, som f.eks. et Office-dokument, uden at åbne det i en app. Hvis du ikke ser indholdsruden, skal du trykke eller klikke på fanen Vis, og derefter trykke eller klikke på Indholdsrude.

Vis alle

Ændre visningen

Når du åbner en mappe, kan du ændre, hvordan filerne vises i vinduet. Du kan f.eks. gøre ikonerne større (eller mindre) eller vælge en visning, hvor du kan se forskellige oplysninger om den enkelte fil. For at foretage denne type ændringer skal du bruge fanen Vis.

Fanen Vis på båndet
Fanen Vis

Bemærk!

  • Stifinder er ikke udviklet til, at du manuelt kan arrangere filerne i en mappe. Hvis du vil se avancerede oplysninger om, hvordan dette gøres i nogle visninger og placeringer, skal du søge i Microsoft Community.

Søge efter en fil

Afhængigt af hvor mange filer du har, og hvordan de er organiseret, kan det være et stort arbejde altid at søge efter hver eneste fil, du skal bruge. Du kan spare både tid og kræfter ved at søge efter filerne ved hjælp af søgefeltet.

Søgefeltet er placeret øverst i alle vinduer. Du kan søge efter en fil ved at åbne en mappe som udgangspunkt for søgningen, trykke eller klikke på søgefeltet og angive søgeudtryk. Søgefeltet filtrerer den aktuelle visning baseret på den tekst, du angiver. Filerne vises som søgeresultater, hvis dit søgeudtryk svarer til filens navn, mærker, andre egenskaber eller endda tekst inde i en dokument. Du kan finde oplysninger om at søge i Stifinder under Søge efter filer i Stifinder.

Oprette en ny mappe

Du kan oprette mapper som hjælp til at organisere dine filer. Du kan endda oprette mapper inde i mapper (også kaldet undermapper).

  • Tryk eller klik på fanen Hjem, og tryk eller klik derefter på Ny mappe.

Udskrive et dokument

Du kan ofte udskrive filer direkte fra Stifinder, men det er bedst at åbne den fil, du vil udskrive, i en app og bruge appens kommando til udskrivning. På den måde kan du kontrollere og ændre indstillingerne for udskrivning, hvis du ønsker det. Hvis du ikke kan finde kommandoen Udskriv i den app, du bruger, kan du prøve at trykke på Ctrl+P.

Oprette eller slette en fil

Den mest almindelige måde at oprette nye filer på er ved hjælp af en app. Du kan f.eks. oprette et brev i en tekstbehandlingsapp eller en filmfil i en videoredigeringsapp. I de fleste apps gemmes filer som standard i standardmapperne, f.eks. Billeder og Musik, så du nemt kan finde dem igen.

Når du ikke længere har brug for en fil, kan du fjerne den fra pc'ens harddisk for at spare plads og forebygge, at pc'en overfyldes med filer, du ikke ønsker. For at slette en fil skal du finde filen og derefter markere den. Tryk eller klik på fanen Hjem, og tryk eller klik derefter på Slet.

Når du sletter en fil, flyttes den til Papirkurv, hvor den gemmes midlertidigt. Du kan betragte Papirkurv som en ekstra sikkerhed, der gør det muligt for dig at gendanne filer eller mapper, som du utilsigtet er kommet til at slette. Indtast Papirkurv i adresselinjen for at åbne papirkurven i Stifinder. Du bør med jævne mellemrum tømme Papirkurv for at frigøre den opbevaringsplads, der optages af de filer, du ikke har brug for længere. Du kan tømme papirkurven ved at højreklikke eller trykke og holde den og derefter trykke eller klikke på Tøm Papirkurv.

Åbne en eksisterende fil

For at åbne en fil skal du dobbelttrykke eller dobbeltklikke på den. Filen åbnes i den app, hvor du har oprettet eller redigeret den. En tekstfil åbnes f.eks. i tekstbehandlingsappen. Hvis du ønsker at åbne en fil i en anden app end den, du normalt bruger, skal du markere filen, trykke eller klikke på fanen Hjem, trykke eller klikke på Åbn og derefter vælge den app, du vil bruge.

Brænde en cd eller dvd

Hvis du har en cd- eller dvd-brænder i din pc, kan du brænde diske vha. Windows Media Player. Du kan finde flere oplysninger under Brænde en cd eller dvd i Windows Media Player. Bemærk, at Windows Media Player er ikke inkluderet i Windows RT 8.1.

Omdøbe en fil eller mappe

Hvis du vil omdøbe en fil eller en mappe, skal du vælge den på listen over filer, trykke eller klikke på fanen Hjem og derefter trykke eller klikke på Omdøb.

Bemærk!

Har du brug for mere hjælp?