Opnå den bedste visning på skærmen

Windows vælger de bedste skærmindstillinger til din pc på basis af skærmen. Hvis du vil justere skærmindstillingerne, eller hvis de er blevet ændret, og du vil gendanne standardindstillingerne, følger her nogle gode forslag.

Vis alle

Indstille skærmens oprindelige opløsning

Det er en god ide at indstille skærmen til den opløsning, den er designet til at afspejle (kaldet oprindelig opløsning). Hvis du vil have vist skærmens oprindelig opløsning, skal du kontrollere skærmindstillingerne i Pc-indstillinger.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Tryk eller klik på opløsningsskyderen, og træk den, indtil du finder den opløsning, der er mærket (Anbefalet). Det er skærmens oprindelige opløsning, der normalt er den højeste opløsning, som skærmen understøtter.

 4. Tryk eller klik på Anvend.

Indstillinger af opløsning i Pc-indstillinger
Skyderen i Pc-indstillinger viser den anbefalede opløsning for din skærm.

Skærme kan understøtte opløsninger, der er lavere end deres oprindelige opløsninger, men teksten er ikke så tydelig, og visningen kan være lille, centreret på skærmen med sorte kanter eller udstrakt.

Anbefalede skærmopløsninger

Skærmstørrelse Anbefalet opløsning (i pixel)
Skærmstørrelse

19 tommers standardskærm

Anbefalet opløsning (i pixel)

1280 × 1024

Skærmstørrelse

20 tommers standardskærm

Anbefalet opløsning (i pixel)

1600 × 1200

Skærmstørrelse

20 og 22 tommers widescreen-skærme

Anbefalet opløsning (i pixel)

1680 × 1050

Skærmstørrelse

24 tommers widescreen-skærm

Anbefalet opløsning (i pixel)

1920 × 1200

Skærm på bærbar computer Anbefalet opløsning (i pixel)
Skærm på bærbar computer

13- til 15 tommers standardskærm på bærbar computer

Anbefalet opløsning (i pixel)

1400 × 1050

Skærm på bærbar computer

13 til 15 tommers widescreen på bærbar computer

Anbefalet opløsning (i pixel)

1280 × 800

Skærm på bærbar computer

17 tommers widescreen på bærbar computer

Anbefalet opløsning (i pixel)

1680 × 1050

Skærm på bærbar computer

Tablet-pc-skærm

Anbefalet opløsning (i pixel)

1360 × 768

Angive lysstyrke og kontrast

Du kan angive lysstyrken og kontrasten for de fleste skærme ved hjælp af knapper eller andre kontrolelementer på den fysiske skærm. Hvis du ikke ved, hvordan du kan justere lysstyrken og kontrasten på din skærm, skal du læse vejledningen eller besøge producentens websted. Du kan også tjekke for at se, om din pc har en automatisk indstilling til lysstyrke. Hvis du har en bærbar computer, kan du justere lysstyrken i Windows.

Sådan justeres lysstyrken automatisk

Nogle pc'er justerer skærmens lysstyrke automatisk baseret på, hvor meget lys der er i det rum, hvor du bruger pc'en. Følg denne fremgangsmåde for at se, om din pc har denne indstilling.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Sørg for, at skyderen Juster lysstyrken på skærmen automatisk er slået til.

  (Hvis skærmens lysstyrke ikke skal ændres automatisk, skal du trykke eller klikke på Juster lysstyrken på skærmen automatisk for at slå den fra.)

 4. Tryk eller klik på Anvend.

Bemærk!

 • Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig på visse pc'er.

Sådan justeres lysstyrken på en skærm på en bærbar computer

Til de fleste skærme på bærbare computere kan du justere lysstyrken i Strømstyring i Windows.

 1. Åbn Strømstyring ved at stryge ind fra højre side af skærmen og trykke på Søg (eller, hvis du bruger mus, pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg). Indtast Strømstyring i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Strømstyring.

 2. Tryk eller klik på Skift indstillinger for plan under den plan, du vil ændre.

 3. Brug siden Skift indstillinger for plan til at vælge de indstillinger af lysstyrke, du vil bruge, når din pc kører på batteri (hvis relevant), og når den får strømtilførsel.

Bemærk!

 • På en bærbar computer kan du også prøve at justere lysstyrken ved at holde Fn-tasten nede og derefter trykke på den tilsvarende funktionstast for at øge (Knappen Øg lysstyrke) eller mindske (Knappen Mindsk lysstyrke) skærmens lysstyrke.

Justere indstillinger for flere skærme

Hvis du bruger mere end én skærm, kan du identificere den skærm, der er tilsluttet, registrere en anden skærm, ændre skærmens retning, vælge, hvad der skal vises på hver skærm, samt vælge, hvilken af skærmene der er hovedskærmen.

Identificere dine skærme

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Tryk eller klik på Identificer.

Registrere en anden skærm

Hvis du slutter en anden skærm til din pc, men Windows ikke registrerer den automatisk, kan du finde den manuelt i Pc-indstillinger.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Tryk eller klik på Registrer.

Ændre skærmretningen

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Vælg den skærmretning, du vil bruge, i listen Retning.

Vælge, hvad der skal vises på hver skærm

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Vælg en af følgende i listen Flere skærme:

  • Udvide. Der vises et uafbrudt skærmbillede på skærmene.

  • Dupliker. Der vises det samme skærmbillede på begge skærme.

  • Vis kun på 1. Skærmbilledet vises kun på den første skærm.

  • Vis kun på 2. Skærmbilledet vises kun på den anden skærm.

Vælge hovedskærmen

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Skærm.

 3. Tryk eller klik på den skærm, du vil bruge som din hovedskærm i eksempelbilledet for at vælge den.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Gør denne til min hovedskærm.

Tip!

 • Du kan bruge de fire hjørner på hver skærm til at åbne startskærmen, amuletter og de nyeste apps.

 • Du kan kun have startskærmen og apps fra Windows Store på én skærm ad gangen. Når du åbner startskærmen, amuletter eller dine seneste apps på en anden skærm, flyttes apps fra Windows Store også til denne skærm.

Gøre tekst og andre elementer på skrivebordet større

Hvis teksten og andre elementer (f.eks. ikoner) på skrivebordet er for lille, kan du gøre dem større uden at ændre skærmopløsningen.

 1. Åbn Skærmopløsning ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Søg). Indtast Gør tekst større i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Gør tekst og andre elementer større eller mindre.

 2. Træk skyderen, indtil elementerne i eksempelbillede har den rigtige størrelse.

 3. Tryk eller klik på Anvend.

  Du kan få vist ændringen, næste gang du logger på Windows.

Bemærk!

 • Disse oplysninger er muligvis ikke tilgængelige for alle billeder.

Du kan også ændre tekststørrelsen for specifikke elementer i Windows, f.eks. vinduers titellinjer eller værktøjstip, uden at ændre størrelsen på noget andet på skrivebordet.

 1. Åbn Skærmopløsning ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Søg). Indtast Gør tekst større i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Gør tekst og andre elementer større eller mindre.

 2. Vælg det element, du vil ændre, under Skift kun tekststørrelsen, og vælg en tekststørrelse. Markér afkrydsningsfeltet Fed, hvis teksten skal være fed.

 3. Tryk eller klik på Anvend.

  Du kan få vist ændringen, næste gang du logger på Windows.

Gøre teksten nemmere at læse

ClearType-teknologien i Windows er med til at gøre teksten på skærmen så tydelig og jævn som mulig og kan gøre det lettere at læse tekst i længere perioder. Hvis teksten på din skærm står utydeligt, skal du kontrollere, at ClearType er slået til.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Skriv ClearType i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på JusterClearType tekst.

 3. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Slå ClearType til er markeret, og tryk eller klik derefter på Næste. Tryk eller klik på hver side på det teksteksempel, der ser bedst ud.

 4. Tryk eller klik på Udfør på den sidste side i tekstoptimeringen for at gemme indstillingerne. Administratortilladelse er nødvendig Du kan blive bedt om at angive administratorens adgangskode eller bekræfte dit valg.

Kalibrere din skærm

Kalibrering af skærmfarver forbedrer skærmfarven og sørger for, at farver gengives præcist på din skærm.

Sådan bruges Kalibrering af skærmfarver

 1. Åbn Kalibrering af skærmfarver ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast Kalibrering af skærm i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Kalibrer skærmfarver. Administratortilladelse er nødvendig Du kan blive bedt om at angive administratorens adgangskode eller bekræfte dit valg.

 2. Tryk eller klik på Næste på siden Velkommen til Kalibrering af skærmfarver for at fortsætte.

 3. Tryk på knappen Menu på skærmen (sikkert på forsiden) på siden Angiv grundlæggende farveindstillinger. Der vises en menu på skærmen. Brug skærmens knapper til at navigere gennem skærmmenuen for at bekræfte (eller justere) en eller flere af følgende indstillinger:

  • Find farvemenu til valg af farvetilstand, og indstil derefter skærmen til sRGB.

  • Hvis du kan se en indstilling til valg af farvetemperatur (også kaldet hvidt punkt) i stedet for en farvetilstand, skal du indstille farvetemperaturen til D65 (eller 6500).

  • Find menuen til indstilling af gamma. Indstil gamma til 2,2, som er standardindstillingen.

  • Hvis du ikke kan finde nogen af disse indstillinger, skal du søge efter en indstilling i skærmmenuen, hvor du kan nulstille skærmen til fabriksindstillingerne for standardfarver og derefter vælge denne indstilling.

  Hvis de grundlæggende farveindstillinger ikke er vist i skærmmenuen, skal du bare trykke eller klikke på Næste for at fortsætte.

  Bemærk!

  • Menuen og knapperne på skærmen er forskellige fra model til model og fra producent til producent. Hvis du har brug for hjælp til knapperne, skal du læse i vedledningen på producentens webside.

 4. Følg vejledningen på hver side i Kalibrering af skærmfarve, og tryk eller klik på Næste, når du er klar. Følgende liste har flere oplysninger om de enkelte indstillinger.

  • Gamma. Denne sikrer, at detaljer som f.eks. farvenuancer og skygger vises korrekt ud på skærmen.

  • Lysstyrke. Denne bestemmer, hvor mørke farver og skygger er på skærmen. Du kan justere lysstyrken, så mørke farver vises præcist, og så du stadig kan se skygger, konturer og andre detaljer i de mørkere billeder. Hvis lysstyrken er for høj, virker sorte farver lyse og grå. Brug knappen Lysstyrke eller Menu på skærmen til at justere indstillingerne for lysstyrke. Hvis du bruger en bærbar computer, kan du prøve at justere lysstyrken ved at holde Fn-tasten nede og derefter trykke på den tilsvarende funktionstast for at øge (Knappen Øg lysstyrke) eller mindske (Knappen Mindsk lysstyrke) skærmens lysstyrke.
  • Kontrast. Bestemmer, hvordan hvide og lyse farver vises på skærmen. Du kan justere kontrasten, så højlys vises korrekt på billeder. Brug knappen Kontrast eller Menu på skærmen til at justere indstillingerne for kontrast. (Bærbare computere er normalt ikke udstyret med kontrastknapper.)

  • Farvebalance. Denne forbedrer visningen af grå nuancer på skærmen.

 5. Tryk eller klik på Foregående kalibrering på siden Du har oprettet en ny kalibrering for at få vist den gamle skærmkalibrering. Tryk eller klik derefter på Aktuel kalibrering for at få vist den nye skærmkalibrering.

 6. Brug en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af hvilken kalibrering du vil bruge:

  • Tryk eller klik på Udfør, hvis du vil bruge den nye kalibrering.

  • Tryk eller klik på Annuller, hvis du vil bruge den foregående kalibrering.

 7. Angiv, om du vil bruge ClearType-tekstoptimering til at sikre, at tekst vises tydelig sammen med den nye kalibrering.

Bemærk!

 • Hvis du har en skærmkalibreringsenhed og -software, er det en god ide at bruge dem i stedet for Kalibrering af skærmfarver, fordi de giver bedre kalibreringsresultater.

Vælge de bedste skærmindstillinger for en CRT-skærm

Hvis du har en ældre CRT-skærm (Cathode Ray Tube), skal du ændre skærmopløsningen til den højest tilgængelige indstilling, der bruger 32-bit farve og mindst 72 hertz opdateringshastighed, for at forhindre flimren på skærmen.

Anbefalede skærmopløsninger til CRT-skærme

Skærmstørrelse Anbefalet opløsning (i pixel)
Skærmstørrelse

CRT-skærm på 15 tommer

Anbefalet opløsning (i pixel)

1024 × 768

Skærmstørrelse

CRT-skærm på 17-19 tommer

Anbefalet opløsning (i pixel)

1280 × 1024

Skærmstørrelse

CRT-skærm på 20 tommer og derover

Anbefalet opløsning (i pixel)

1600 × 1200

Bemærk!

 • CRT-skærme findes generelt ikke i widescreen-størrelser. De har næsten alle 4:3 standardskærm og opløsning.

Har du brug for mere hjælp?