Introduktion til Windows Media Player

Du kan bruge Windows Media Player til at afspille digitale mediefiler, organisere din digitale mediesamling, brænde (oprette) cd'er med din favoritmusik, kopiere musik fra cd'er og synkronisere mediefiler til en bærbar enhed.

Åbn Windows Media Player

  1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
    (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

  2. Skriv Windows Media Player i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Windows Media Player.

Tre måder at spille på

  • Media Player-biblioteket. Du kan se og organisere din digitale mediesamling ved hjælp af biblioteket i Media Player. Til venstre kan du vælge en kategori, som f.eks. Musik, Billeder eller Videoer, der skal vises i detaljeruden. Hvis du f.eks. vil have vist alle dine musikfiler organiseret efter genre, skal du dobbelttrykke eller dobbeltklikke på Musik og derefter trykke eller klikke på Genre. Du kan trække elementer fra detaljeruden til listeruden til højre for at oprette afspilningslister, brænde cd'er eller dvd'er eller synkronisere til enheder som bærbare musikafspillere. Når du flytter mellem visninger i Media Player-biblioteket, kan du bruge knapperne Tilbage og Fremad i øverste venstre hjørne af afspilleren for at gå frem og tilbage.

  • Tilstanden Aktuel afspilning. I tilstanden Aktuel afspilning kan du få vist dvd'er og videoer eller se, hvilken musik der afspilles for øjeblikket. Du kan bestemme, om du kun vil have vist det element, der afspilles for øjeblikket, eller du kan stryge eller højreklikke på afspilleren og derefter klikke på Vis liste for at få vist de tilgængelige elementer.

  • Fra proceslinjen. Du kan også bruge afspilleren, når den er minimeret. Du kan afspille eller midlertidigt afbryde optagelsen af det aktuelle emne, gå videre til det næste emne og gå tilbage til det forrige emne ved hjælp af miniatureeksemplet. Miniatureeksemplet vises, når du trykker og holder eller peger på ikonet Windows Media Player på proceslinjen.

Du kan skifte mellem Media Player-bibliotek og tilstanden Aktuel afspilning ved at trykke eller klikke på knappen Skift til aktuel afspilning i det nederste højre hjørne af Media Player. For at gå tilbage til Media Player-bibliotek skal du trykke eller klikke på knappen Skift til bibliotek i det øverste højre hjørne af Media Player.

Kopiere fra cd'er for at oprette digitale musikfiler

Du kan føje musik til biblioteket i afspilleren ved at kopiere cd'er ved hjælp af pc'ens cd-drev og gemme dem på pc'en som digitale filer. Dette kaldes kopiering fra cd. Du kan finde flere oplysninger under Kopiér ("rip") og brænd cd'er.

Bruge faner til at udføre nøgleopgaver

Under fanerne øverst til højre i Media Player kan du åbne listeruden i Media Player-biblioteket, så du kan oprette afspilningslister med dine yndlingssange, brænde brugerdefinerede sanglister på en cd eller synkronisere afspilningslister til en bærbar medieafspiller.

Tryk eller klik på en fane for at komme i gang:

  • Afspil. Denne liste viser det element, der afspilles for øjeblikket, og de elementer, du har valgt at afspille i Media Player-biblioteket. Hvis du f.eks. har valgt at afspille et bestemt album, vises hele albummet under fanen Afspil. Du kan bruge fanen Afspil til at oprette og gemme brugerdefinerede afspilningslister.

  • Brænd. Du kan trække elementer fra detaljeruden til denne liste og brænde lyd-cd'er og data-cd'er og dvd'er. Du kan finde flere oplysninger under Kopiér ("rip") og brænd cd'er

  • Synkroniser. Du kan bruge afspilleren til at synkronisere musik, videoer og billeder til mange forskellige bærbare enheder, herunder bærbare medieafspillere, hukommelseskort og visse telefoner. Slut en understøttet enhed til din pc. Afspilleren vælger derefter den synkroniseringsmetode (automatisk eller manuel), som passer bedst til enheden. Du kan finde flere oplysninger under Indstille en enhed til synkronisering i Windows Media Player.

Har du brug for mere hjælp?