Sådan administreres beskeder for Mail, Kalender og Personer

Du kan se, om der er nye mails, meddelelser, kalenderbegivenheder, statusopdateringer og tweets, på mange måder. Der vises beskeder i øverste højre hjørne, hurtig status og detaljerede statusopdateringer på låseskærmen og felter på startskærmen. Sådan tilpasser du den måde, du får beskeder på.

Vis alle

Beskeder (øverste venstre hjørne)

Der vises beskeder i øverste venstre hjørne, og de ser således ud:

Besked om en kalenderbegivenhed

Sådan ændrer du, hvilke beskeder der vises her

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 2. Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, tryk eller klik på Søg og apps og derefter på Beskeder.

 3. Sæt indstillingen for den ønskede app til Til eller Fra under Vis beskeder fra disse apps.

Sådan skjules beskeder midlertidigt i dette område

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 2. Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, tryk eller klik på Søg og apps og derefter på Beskeder.

 3. Slå Stilletid til, og vælg, hvor længe beskeder skal skjules.

 4. Hvis du vil slå beskeder til igen, inden tidsperioden er slut, skal du slå Stilletid fra.

Sådan ændres beskeder for en bestemt konto

For Mail kan du administrere beskeder for hver enkelt konto. Sådan gør du:

 1. Tryk eller klik på Mail på startskærmen.

 2. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 3. Tryk eller klik på Konti.

 4. Vælg den konto, du vil ændre beskeder for.

 5. Tryk eller klik på den indstilling, du ønsker, under Vis mailbeskeder.

Hurtige opdateringer og detaljeret status på låseskærmen

Der vises hurtige opdateringer og detaljeret status, når du låser pc'en, så det er nemt hurtigt at se, hvad din næste begivenhed er, eller om du har ny mail.

Sådan ændres visningen af hurtige statusopdateringer på låseskærmen for Mail og Kalender

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik derefter på Låseskærm.

  • For at få vist hurtig status skal du trykke eller klikke på plustegnet under Apps til låseskærm plus-knappen, og derefter trykke eller klikke på appikonet. På denne måde køres disse apps i baggrunden, og de synkroniseres så ofte, som du vil.
  • Hvis du vil fjerne en app fra låseskærmen, skal du trykke eller klikke på appikonet og derefter trykke eller klikke på Vis ikke en hurtig status her eller vælge en anden app.

Sådan ændres detaljer for begivenheder i Kalender på låseskærmen

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 2. Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik derefter på Pc og enheder.

 3. Tryk eller klik på Låseskærm og benyt en af følgende fremgangsmåder under Vælg en app for at se detaljeret status:

  • Tryk eller klik på plustegnet plusikon for at få vist en detaljeret status for en app, og tryk eller klik derefter på Kalender-ikonet Ikonet Kalender.
  • Hvis du vil fjerne en app fra låseskærmen, skal du trykke eller klikke på appikonet og derefter trykke eller klikke på Vis ikke en hurtig status her eller vælge en anden app.

Felter på startskærmen

Nogle apps kan fremhæve indhold, så du får det vist på din startskærm. Mail, Kalender, og Personer kan alle gøre dette ligesom mange andre apps. Du kan også tilpasse størrelsen på disse felter, f.eks. gøre dem større for at få vist flere opdateringer på startskærmen.

Sådan ændrer du, hvordan en app opdateres på startskærmen

 1. Stryg ned på feltet eller personens billede. Højreklik, hvis du bruger en mus.

 2. Du kan foretage følgende ændringer:

  • Slå det dynamiske felt til eller fra.

  • Tryk eller klik på Tilpas størrelse for at indstille feltet til at være større (flere detaljer) eller mindre (færre detaljer).

Sådan fastgøres elementer til startskærmen

Når du fastgør elementer til startskærmen, kan du få specifikke opdateringer for disse elementer. Du kan f.eks. vælge en hvilken som helst person fra Personer eller en hvilken som helst mappe i Mail og derefter følge nye opdateringer og meddelelser, du modtager.

 1. Åbn appen.

 2. Tryk eller klik på det element, du vil fastgøre til startskærmen.

 3. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 4. Tryk eller klik på Fastgør til Start, rediger navnet, hvis du vil, og tryk eller klik derefter på Fastgør til Start.

Tilpas størrelsen på et felt på startskærmen

 1. Tryk og hold på det felt, du vil ændre størrelse på. (Højreklik på feltet, hvis du bruger en mus.)

 2. Tryk eller klik på Tilpas størrelse.

 3. Prøv forskellige størrelser, til du finder den, du bedst kan lide.

Har du brug for mere hjælp?