Mobilt bredbånd fra start til slut

Med mobilt bredbånd kan du oprette forbindelse til internettet fra ethvert sted, hvor der findes mobiltjeneste. Du får brug for et datakort til et mobilt bredbånd (beskrevet nedenfor) og et abonnement på mobilt bredbånd.

Da mobilt bredbånd er en relativt ny teknologi, kan der være nogle udtryk og begreber, som du ikke kender. Vi dækker disse i denne artikel sammen med de trin, du skal udføre for at konfigurere og bruge en mobil bredbåndsforbindelse.

Introduktion til mobil bredbåndsterminologi

Her er definitionerne på nogle af de mest almindelige udtryk:

 • Et datakort er en USB-enhed eller et lille kort, som bruges til at oprette forbindelse til internettet via et mobilt bredbånd. Datakort kan også være moduler, der er integreret i bærbare computere.

 • Et SIM-kort (Subscriber Identity Module) er et lille, flytbart kort, som bruges i forbindelse med mobile bredbåndstjenester, og som indeholder oplysninger om abonnentens identitet samt sikkerhedsoplysninger. Visse datakort indeholder muligvis ikke identitetsoplysninger, som det er muligt at identificere fysisk eller flytte.

 • Et navn på adgangspunkt (APN) eller en adgangsstreng er en kombination af bogstaver og tal, som leveres af mobiloperatøren til at identificere den type netværksadgang, du har. En mobiloperatør har muligvis forskellige APN'er, som tilbyder forskellige typer tjenester.

 • Som med mobiltelefoner betyder roaming ophold uden for dit normale geografiske brugsområde. I forbindelse med roaming opretter du forbindelse til mobiloperatøren via et partnernetværk, og du opkræves sædvanligvis et ekstra gebyr for din brug af datatjenesten.

 • 3G-, 4G- og LTE-netværk er mobilnetværk, som understøtter forskellige forbindelseshastigheder og -teknologier.

Konfiguration og oprettelse af internetforbindelse

Vis alle

Sådan konfigureres en mobil bredbåndsforbindelse den første gang

 1. Aktivér dit SIM-modul (Subscriber Identity Module) og den mobile bredbåndstjeneste til SIM-modulet. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du gør dette, ved at kontakte mobiloperatøren eller forhandleren af enheden.

 2. Hvis du har en enhed til eksternt mobilt bredbånd, skal du sikre dig, at den er sat korrekt i pc'en i henhold til producentens anvisninger, og du skal sørge for, at kontakten til det trådløse netværk er tændt. Kontakten til det trådløse netværk sidder normalt på forsiden, siden eller bagsiden af en bærbar computer eller tablet-pc.

 3. Få vist en liste over tilgængelige netværk ved at stryge ind fra højre side af skærmen, trykke på Indstil (eller hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil) og derefter trykke eller klikke på netværksikonet (Ikon for trådløst netværk eller Ikon for traditionelt netværk).

 4. Tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på navnet på dit mobile bredbåndsnetværk.

  Bemærk!

  • Du skal muligvis angive en adgangsstreng eller et adgangspunkt til identificering af dit mobilnetværk. En adgangsstreng (til CDMA-enheder) eller et adgangspunkt (til GSM-enheder) skulle være inkluderet i de oplysninger, der blev leveret sammen med dit SIM-kort eller abonnement.

 5. Foretag eventuelle relevante ændringer i indstillingerne for oprettelse af forbindelse, og tryk eller klik derefter på Opret forbindelse.

 6. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive navnet på adgangspunktet eller adgangsstrengen, brugernavnet, adgangskoden og typen af logonoplysninger. (Du kan finde disse i de oplysninger, som fulgte med din mobile bredbåndshardware eller din mobile bredbåndstjeneste). Du kan måske også købe en plan hos udbyderen på dette skærmbillede.

 7. Tryk eller klik på Næste.

Bemærk!

 • Hvis dit SIM-kort er låst, angiver mobiloperatøren standard-pinkoden. Hvis enheden er låst, kan den ikke bruges og skal låses op med pinkoden. Gennemgå de oplysninger, der fulgte med SIM-kortet eller abonnementet.

 • Hvis du indtaster en forkert pinkode 3 gange i træk, spærres kontoen muligvis, indtil du modtager en PUK-kode (PIN Unblock Key) fra mobiloperatøren. Hvis du har forbindelse på det tidspunkt, hvor din konto spærres, afsluttes den eksisterende forbindelse.

 • Hvis du har problemer med at oprette forbindelse til internettet, skal du kontakte mobiloperatøren.

Sådan opretter du forbindelse til internettet (når din forbindelse allerede er konfigureret)

 1. Du kan få vist en liste med tilgængelige netværk ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og derefter trykke på Indstillinger (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Indstillinger). Tryk eller klik derefter på netværksikonet (Ikonet for trådløst netværk eller Ikonet for traditionelt netværk).

 2. Tryk eller klik på navnet på dit mobile bredbåndsnetværk, og tryk eller klik på Opret forbindelse.

Sådan deles internetforbindelsen

Afhængig af dit mobiloperatørabonnement, kan du muligvis dele din mobile bredbåndsinternetforbindelse med andre. Den delte forbindelse kaldes et mobilt hotspot. Andre personer kan oprette forbindelse til hotspottet via WiFi. De skal bruge netværksnavnet og adgangskoden for at oprette forbindelse.

Sådan deler du din internetforbindelse ved at oprette et mobilt hotspot.

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på din mobile bredbåndsforbindelse.

 3. Tryk eller klik på skyderen Del denne forbindelse for at slå den til.

 4. Tryk eller klik på Rediger, hvis du vil ændre netværksnavnet eller adgangskoden til den delte forbindelse.

Ændre indstillinger

Vis alle

Sådan ændres profilegenskaber

Hvis du vil ændre profilegenskaber som f.eks. APN (navn på adgangspunkt), adgangsstreng, brugernavn, adgangskode eller indstillinger for automatisk forbindelse, skal du følge disse trin:

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på navnet på dit mobile bredbåndsnetværk.

 3. Rediger navnet på adgangspunktet eller adgangsstrengen, brugernavnet og adgangskoden efter behov. (Du kan finde disse i de oplysninger, som fulgte med din mobile bredbåndshardware eller bredbåndstjeneste).

Sådan ændres indstillinger for netværksvalg

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på navnet på dit mobile bredbåndsnetværk.

 3. Tryk eller klik på Scan.

 4. Hvis du vil have Windows til automatisk at vælge et netværk, skal du vælge Vælg automatisk (anbefales). Eller hvis du selv vil vælge et netværk, skal du vælge netværksnavnet på listen og derefter trykke og klikke på Registrer.

  Bemærk!

  • Der opkræves muligvis ekstra betaling, hvis du tillader roaming.

  • Hvis Windows ikke kan oprette forbindelse til det netværk, du har angivet, vælges et netværk automatisk.

Sådan vises eller skjules estimeret dataforbrug

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på din mobile bredbåndsforbindelse.

 3. Slå Vis mit estimerede dataforbrug i netværkslisten til eller fra.

 4. Sådan får du vist estimeret dataforbrug:

  Få vist en liste over tilgængelige netværk ved at stryge ind fra højre side af skærmen, trykke på Indstil (eller hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil) og derefter trykke eller klikke på netværksikonet (Ikon for trådløst netværk eller Ikon for traditionelt netværk).

 5. Vælg dit mobile bredbåndsnetværk.

Bemærk!

 • Hvis du klikker på Nulstil, stilles dit registrerede dataforbrug tilbage til nul. Det påvirker ikke den samlede mængde data, du faktisk har brugt, og som mobiloperatøren registrerer.

Sådan bruger du en pinkode, ændrer en pinkode eller fjerner en pinkode

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på din mobile bredbåndsforbindelse.

 3. Gør et af følgende:

  • Tryk eller klik på Brug en pinkode, skriv den pinkode, du vil bruge, og klik derefter på Udfør.

  • Hvis du vil ændre pinkoden, skal du trykke eller klikke på Skift pinkode, indtaste og bekræfte den nye pinkode, du vil bruge, og derefter klikke på Udfør.

  • Tryk eller klik på Fjern pinkode for stoppe med brug af pinkode.

  Bemærk!

  • Hvis enheden ikke kan anvende en pinkode, vil knappen Brug en pinkode ikke være tilgængelig.

  • Hvis du indtaster en forkert pinkode 3 gange i træk, spærres kontoen muligvis, indtil du modtager en PUK-kode (PIN Unblock Key) fra mobiloperatøren. Hvis du har forbindelse på det tidspunkt, hvor din konto spærres, afsluttes den eksisterende forbindelse.

  • Hvis en pinkode er i brug, er knappen Brug en pinkode ikke tilgængelig.

  • Hvis der ikke anvendes en pinkode, er knapperne Skift pinkode og Fjern pinkode ikke tilgængelige. Du skal bruge en pinkode, før du kan ændre den.

Finde oplysninger om abonnement, udbyder, enhed eller konto

Vis alle

Sådan finder du oplysninger om abonnement, udbyder, enhed eller konto

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på din mobile bredbåndsforbindelse.

 3. Se under afsnittet Egenskaber.

Sådan låser du enheden op til brug med en anden mobiloperatør

 1. Isæt SIM-kortet (subscriber identity module) fra en anden mobiloperatør. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du gør dette, ved at kontakte mobiloperatøren eller forhandleren af enheden.

 2. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

 3. Tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på din mobile bredbåndsforbindelse.

 4. Skriv PUK-koden (PIN Unblock Key) fra din mobiloperatør, og tryk eller klik derefter på Lås op.

Genstarte enheden

Du kan genstarte enheden ved at tage den ud og sætte den i igen, ved at slukke pc'en og tænde den igen eller ved at vække den fra dvale- eller slumretilstand.

Fejlfinding

I det følgende beskrives nogle af de mest almindelige problemer med mobile bredbåndsforbindelser samt trin til, hvordan du kan løse dem:

Vis alle

Jeg har problemer med at oprette forbindelse til internettet via mobilt bredbånd

Dette afsnit dækker en række forbindelsesproblemer, nogle mulige årsager samt løsningsforslag.

 • Den mobile bredbåndsforbindelse står ikke på listen i Netværksforbindelser. Mulige årsager:

  • Dit SIM-kort eller din enhed er låst, kan ikke læses eller er ikke længere gyldig.

  • Mobilabonnementet er udløbet eller er ikke aktivt.

  • Du opholder dig i et område, hvor der ikke er noget netværkssignal.

 • Du har signal, men du kan ikke oprette forbindelse. Mulige årsager:

  • Du har ikke noget gyldigt dataabonnement.

  • Navnet på adgangspunktet (APN), brugernavnet eller adgangskoden til forbindelsen er ugyldig.

  • Du bruger roaming, og den valgte netværksoperatør tillader ikke datatjenester, eller roaming er ikke slået til for datatjenester.

 • Du kan oprette forbindelse fra visse steder, men ikke fra andre (du kan f.eks. ikke oprette forbindelse uden for byen). Mulige årsager:

  • Du har ikke slået roaming til for datatjenester.

  • Den valgte netværksoperatør tillader ikke datatjenester.

Prøv i forbindelse med alle disse problemer at finde den præcise årsag til problemet og en løsning ved at starte fejlfindingsværktøjet Netværk med følgende trin:

 1. Åbn Netværks- og delingscenter ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast netværk og deling i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Netværks- og delingscenter.

 2. Tryk eller klik på Rediger indstillinger for netværkskort.

 3. Tryk og hold eller højreklik på den mobile bredbåndsforbindelse, og tryk eller klik derefter på Diagnosticer.

Jeg har problemer med at dele min mobile bredbåndsforbindelse

Du skal evt. installere de seneste drivere. Til deling af din mobile bredbåndsforbindelse kræves WiFi-drivere, som arbejder direkte med Wi‑Fi Direct.

Jeg har problemer med at oprette forbindelse til et mobilt hotspot (delt mobil bredbåndsforbindelse)

Du skal evt. sammensætte enheder manuelt via Bluetooth. Selvom din enhed bruger WiFi, bruger den Bluetooth-pardannelse til at oprette den første forbindelse til det mobile hotspot. Du kan finde flere oplysninger om pardannelse under Tilføje, vise og styre enheder og printere.

Jeg får en fejlmeddelelse, når jeg scanner for netværk

Der er flere mulige løsninger:

 • Hvis du allerede har forbindelse via mobilt bredbånd, skal du afbryde forbindelsen og derefter trykke eller klikke på Scan.

 • Sørg for, at flytilstand er slået fra, og at mobilt bredbånd er slået til. Ting, du skal kontrollere:

  Få vist en liste over tilgængelige netværk ved at stryge ind fra højre side af skærmen, trykke på Indstil (eller hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil) og derefter trykke eller klikke på netværksikonet (Ikon for trådløst netværk eller Ikon for traditionelt netværk).

 • Hvis SIM-kortet er låst med en pinkode, skal du skrive pinkoden for at låse kortet op.

 • Hvis enheden ikke svarer, skal du trække stikket ud og sætte det i igen, eller genstarte pc'en.

Jeg kan søge på internettet; men mit chatprogram, videostreaming eller VPN-tjenesten fungerer ikke

Alt efter din serviceaftale kan adgang til visse websteder (IP-adresser), porte og tjenestetyper være blokeret af din mobiloperatør. Kontakt mobiloperatøren for at kontrollere, at du har den nødvendige tjeneste til at kunne bruge programmet via din mobile bredbåndsforbindelse.

Jeg har taget SIM-kortet ud af telefonen og i stedet ilagt datakortet, og nu kan jeg ikke længere oprette forbindelse til internettet, hvilket jeg kunne, da SIM-kortet sad i telefonen

Visse mobiloperatører har separate indstillinger for internetadgang med datakort versus telefon. Kontakt mobiloperatøren for at kontrollere, at du har et abonnement, som tillader brugen af den type enhed, du har, og at du har de korrekte indstillinger.

Har du brug for mere hjælp?