Mus og tastatur: Nyheder i Windows

Det meste af det, du ved om at bruge mus og tastatur sammen med Windows, er uændret, især på skrivebordet. Her er nogle måder at bruge både de nye og de kendte Windows-funktioner på ved hjælp af en mus og tastaturgenveje.

Hvis du vil gøre dette Med en mus Med et tastatur
Hvis du vil gøre dette

Gå tilbage til startskærmen.

Med en mus

Klik på knappen Start i nederste venstre hjørne.

Med et tastatur
Tryk på Windows-tasten Windows-tasten.
Hvis du vil gøre dette

Åbn amuletterne (Søg, Del, Start, Enheder og Indstil).

Med en mus

Peg på øverste højre eller nederste højre hjørne for at se amuletterne (prøv at flytte musemarkøren så langt ind i hjørnet, at den forsvinder). Når amuletterne vises, skal du flytte op eller ned langs kanten og klikke på den ønskede amulet.

Illustration af åbning af amuletter med en mus
Med et tastatur
Alle amuletter:
Windows-tasten Windows-tasten+C
Amuletten Søg:
Windows-tasten Windows-tasten+S
Amuletten Del:
Windows-tasten Windows-tasten+H
Amuletten Start:
Windows-tasten Windows-tasten
Amuletten Enheder:
Windows-tasten Windows-tasten+K
Amuletten Indstil:
Windows-tasten Windows-tasten+I
Hvis du vil gøre dette

Søg på din pc (apps, indstillinger og filer), på internettet eller i en app.

Med en mus
Tryk eller klik på knappen Søg Knappen Søg på startskærmen.

Du kan også pege på øverste højre hjørne (prøv at flytte musemarkøren så langt ind i hjørnet, at den forsvinder). Når amuletterne vises, skal du flytte ned langs kanten, klikke på Søg og derefter skrive dit søgeudtryk.

Hvis du vil se en liste over alle apps på din pc, skal du klikke på pil ned i nederste venstre hjørne af startskærmen.

Med et tastatur

Hvis du er på startskærmen, kan du gå i gang med at skrive søgeudtrykket.

Åbn amuletten Søg:
Windows-tasten Windows-tasten+S
Søg i den app, du har åbnet:
Windows-tasten Windows-tasten+Q
Søg i indstillinger:
Windows-tasten Windows-tasten+W
Søg i filer:
Windows-tasten Windows-tasten+F
Hvis du vil gøre dette

Gå til kommandoer og genvejsmenuer i en app.

Med en mus

Højreklik inde i appen, og klik derefter på den ønskede kommando. Eller højreklik på et element for at se de indstillinger, der er specifikke for elementet.

Illustration af visning af appkommandoer

Med et tastatur
I en app: Windows-tasten Windows-tasten+Z
Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem åbne apps.

Med en mus

Hvis du vil skifte til den app, du sidst har brugt, skal du pege på øverste venstre hjørne (prøv at flytte musemarkøren så langt ind i hjørnet, at den forsvinder). Klik på hjørnet, når den forrige app vises.

Hvis du vil skifte til en anden app, skal du pege på øverste venstre hjørne og derefter flytte ned langs kanten. Klik på den ønskede app, når de andre apps vises.

Illustration af skifte mellem apps

Med et tastatur
Windows-tasten Windows-tasten+tabulatortasten: skifter mellem apps og skrivebordet

Alt+tabulatortasten: skifter mellem alle apps, herunder skrivebordsapps

Hvis du vil gøre dette

Brug op til fire apps side om side.

Bemærk:

  • Startskærmen kan ikke bruges side om side med en anden app.

  • Din skærmopløsning skal være mindst 1024 x 768, for at du kan have flere vinduer og apps på skærmen samtidig. Hvis du vil tjekke denne indstilling, skal du åbne amuletten Indstil, klikke på Skift pc-indstillinger, klikke på Pc og enheder og derefter klikke på Skærm.

Med en mus

Træk din app fra det øverste af skærmen, og placer den i venstre eller højre side. Gå derefter til startskærmen, og klik på en ny app.

Hvis du allerede har to apps åbne side om side, kan du indsætte appen i venstre eller højre side eller i midten eller erstatte én af de apps, der aktuelt er åbne.

Du kan også pege på øverste venstre hjørne og derefter flytte markøren nedad for at få vist en liste over apps, du har brugt for nylig. Klik, og træk appen for at indsætte den.

Illustration af skifte mellem apps

Med et tastatur
Windows-tasten Windows-tasten+Punktum +Venstre eller højre pil
Hvis du vil gøre dette

Åbn skrivebordet.

Med en mus

Gå til startskærmen, og klik derefter på feltet Skrivebord.

Med et tastatur
Windows-tasten Windows-tasten+D
Hvis du vil gøre dette

Zoom ind eller ud i Start.

Med en mus
Klik på ikonet Ikonet Oversigtsvisning i nederste højre hjørne på startskærmen, eller brug Ctrl+musehjul for at zoome ud. Klik et vilkårligt sted for at zoome ind igen.
Med et tastatur

Ctrl+Plustegn zoomer ind

Ctrl+Minustegn zoomer ud

Hvis du vil gøre dette

Vis titellinjen på en Windows Store-app.

Med en mus

Peg øverst i appen.

Med et tastatur

(ingen tastaturkommando).

Hvis du vil gøre dette

Luk en app.

Med en mus

Peg øverst på skærmbilledet, og klik derefter på knappen Luk på titellinjen.

Du kan også lukke apps, du har brugt for nylig, ved at pege på øverste venstre hjørne og derefter flytte ned langs kanten. Højreklik på den ønskede app, og klik derefter på Luk.

Med et tastatur
Windows-tasten Windows-tasten+Pil ned
Hvis du vil gøre dette

Vis proceslinjen på startskærmen.

Med en mus

Peg på den nederste kant. (hvis du har flyttet proceslinjen til en anden kant, skal du pege der).

Med et tastatur
Windows-tasten Windows-tasten+T vælger den første app på proceslinjen.
Hvis du vil gøre dette

Luk pc'en.

Med en mus
Hvis ikonet Tænd/sluk Ikonet Tænd/sluk vises på startskærmen, skal du trykke eller klikke på det og derefter trykke eller klikke på Luk computeren.

Du kan også pege på nederste højre hjørne (prøv at flytte musemarkøren så langt ind i hjørnet, at den forsvinder). Når amuletterne vises, skal du flytte op langs kanten og derefter klikke på Indstil. Klik på Tænd/sluk, og vælg derefter en lukningsindstilling.

Med et tastatur
  1. Tryk på Ctrl+Alt+Del.

  2. Brug tabulatortasten til at flytte til ikonet Tænd/sluk, og tryk derefter på Enter. Der vises en liste over nedlukningsindstillinger.

  3. Brug pil op eller pil ned til at gå til den ønskede indstilling.

  4. Tryk på Enter.

Du kan finde oplysninger om at udføre lignende opgaver med berøring under Berøring: stryge, trykke og derudover. Du kan finde flere oplysninger om navigation i Windows under Selvstudium til at komme godt i gang.

Har du brug for mere hjælp?