Hjælp til appen Billeder til Windows

Du kan bruge appen Billeder til at få vist eller redigere billeder og videoer i biblioteket Billeder og på OneDrive og til at importere billeder og videoer. Appen Billeder giver dig en lang række redigeringsmuligheder, så du kan forbedre dine billeder, lige fra automatiske rettelser til avancerede justeringer. Når du er færdig med at redigere dine billeder og videoer, kan du dele dem med venner og familie uden at forlade appen.

I Appen er der mange muligheder for at redigere dine billeder, men hvis du ønsker at foretage mere avancerede ændringer eller arbejde med metadata, skal du søge i Windows Store på pc'en efter andre apps til billedredigering. En anden mulighed er at downloade Photo Gallery. Bemærk, at Photo Gallery ikke er tilgængeligt til Windows RT 8.1.

Du kan finde oplysninger om at tage billeder og optage videoer under Hjælp til appen Kamera og webcams og Appen Videominder til Windows: Ofte stillede spørgsmål.

Vis alle

Åbn appen Billeder

Du kan åbne appen Billeder på forskellige måder.

Hvis du er på startskærmen

Tryk eller klik på feltet Billeder.

Hvis du bruger en anden app eller er på skrivebordet

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Skriv Billeder i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Billeder i søgeresultatet.

Hvis du bruger Stifinder

 1. Gå til det billede, du vil se i appen Billeder.

 2. Højreklik eller tryk på og hold billedet nede, tryk eller klik på Åbn med, og tryk eller klik derefter på Billeder.

Hvis du vil ændre, hvilken app der bruges til at åbne dine billeder automatisk, skal du se under Vælge de apps, Windows bruger som standard.

Se billeder og videoer i appen Billeder

Appen Billeder viser billederne og videoerne i biblioteket Billeder på pc'en og på OneDrive. Biblioteket Billeder omfatter primært mappen Billeder, men kan også omfatte eksterne drev, delte netværksmapper og andre mapper på pc'en.

Sådan får du vist filer på OneDrive

 1. Åbn appen Billeder.

 2. Tryk eller klik på biblioteket Billeder i øverste venstre hjørne, og tryk eller klik derefter på OneDrive.

Bemærk!

 • Du skal muligvis logge på med din Microsoft-konto for at se dine OneDrive-filer.

Sådan ser du billeder fra biblioteket Billeder

 1. Åbn appen Billeder.

 2. Tryk eller klik på OneDrive i øverste venstre hjørne, og tryk eller klik derefter på biblioteket Billeder.

Hvis nogle af dine billeder og videoer ikke vises i appen, kan du få hjælp i afsnittet om fejlfinding.

Importér billeder og videoer

 1. Slut et kamera, en telefon eller et eksternt drev til pc'en.

 2. Åbn appen Billeder.

 3. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 4. Tryk eller klik på Importér.

  Hvis du har problemer eller gerne vil importere fra en dvd, skal du se Importér billeder og videoer fra et kamera, en telefon eller en dvd.

 5. Tryk eller klik på den enhed, du vil importere fra.

 6. Appen søger automatisk efter alle billeder og videoer, der ikke tidligere er importeret, og markerer dem. Du kan også stryge ned eller klikke på de billeder og videoer, du vil importere, eller trykke eller klikke på Markér alt.

Billederne og videoerne gemmes i mappen Billeder i en mappe navngivet med den dato, hvor filerne blev importeret.

Redigere billeder og videoer

Sådan beskæres et billede

 1. Åbn det billede, du vil beskære.

 2. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 3. Tryk eller klik på Beskær.

 4. Tryk eller klik på Højde-bredde-forhold, og vælg en af forudindstillingerne, eller træk kanterne til den ønskede placering.

 5. Tryk eller klik på Anvend.

 6. Gem det beskårne billede. Du kan opdatere det oprindelige billede eller gemme en kopi med dine ændringer.

Sådan roteres et billede

 1. Åbn det billede, du vil rotere

 2. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 3. Tryk eller klik på Roter. Billedet roteres 90 grader med uret. Hvert tryk eller klik roterer billedet yderligere 90 grader.

Billedet gemmes automatisk.

Bemærk!

 • Videoer kan ikke roteres i appen Billeder.

Sådan redigeres et billede

 1. Åbn det billede, du vil redigere, i appen Billeder.

 2. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 3. Tryk eller klik på Rediger.

 4. Tryk eller klik på en kategori til venstre, f.eks. Ret automatisk eller Lys. Redigeringsmulighederne i den valgte kategori vises i højre side.

 5. Tryk eller klik på en indstilling til højre. Du kan finde flere oplysninger om de enkelte indstillinger under Redigere billeder og videoer.

 6. Fortsæt med at vælge nye indstillinger, til du er færdig med at redigere.

 7. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 8. Gem det redigerede billede. Du kan opdatere det oprindelige billede eller gemme en kopi med dine ændringer.

Trim en video

 1. Åbn den video, du vil forkorte, i appen Billeder.

 2. Stryg til højre, eller klik på pilen i venstre side af skærmen for at gennemse de billeder og videoer, du har taget for nylig. Bliv ved med at stryge eller klikke på pilene, indtil du finder den video, du vil redigere.

 3. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 4. Tryk eller klik på Trim, og flyt derefter håndtagene i venstre eller højre ende af tidslinjen til de nye start- og slutpunkter.

 5. Tryk eller klik på Gem en kopi.

Slet et billede eller en video

 1. Gå til mappen med de filer, du vil slette, i appen Billeder.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du ser på listen over billeder og videoer, skal du stryge nedad eller højreklikke på de filer, du vil slette. Du kan også trykke eller klikke på Markér alt.

  • Hvis du åbner et billede eller en video, skal du stryge op fra skærmens nederste kant eller højreklikke for at få vist appkommandoerne.

 3. Tryk eller klik på Slet.

Du kan også slette billeder ved hjælp af appen Kamera, appen OneDrive eller Stifinder.

Organiser filer og mapper

Du kan bruge appen Billeder til grundlæggende organisering, f.eks. oprettelse af nye mapper og flytning, omdøbning og sletning af filer. Til opgaver som organisering af filer i flere mapper og ændring af avancerede indstillinger er det bedst at bruge Stifinder. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger Stifinder, under Sådan arbejder du med filer og mapper.

Når du bruger appen Billeder til at organisere filer, skal du bruge listevisning. Hvis du har åbnet et billede eller en video og f.eks. vil omdøbe eller flytte dem, skal du bruge pil tilbage og derefter stryge op eller højreklikke for at få vist kommandoerne.

Sådan oprettes en ny mappe

 1. Gå til det sted, hvor du vil oprette mappen, i appen Billeder.

 2. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 3. Tryk eller klik på Ny mappe.

 4. Angiv et navn til mappen, og tryk eller klik derefter på Opret.

Sådan klippes, kopieres, indsættes, omdøbes eller slettes filer

 1. Gå til mappen med de filer, du vil organisere, i appen Billeder.

 2. Markér filerne.

 3. Tryk eller klik på den kommando, du vil bruge.

 4. Gør følgende:

  • Hvis du vil klippe eller kopiere, skal du gå til det nye sted, hvor filerne eller mapperne skal placeres, og trykke eller klikke på Sæt ind.

  • Hvis du vil omdøbe, skal du angive det nye filnavn og derefter trykke eller klikke på Omdøb. Du kan kun omdøbe én fil ad gangen.

  • Hvis du vil slette, skal du trykke eller klikke på Slet.

Tilpas feltet Billeder på startskærmen

Sådan bruger du dit eget billede på feltet

 1. Åbn appen Billeder.

 2. Gå til det billede, du vil bruge på feltet, og tryk eller klik på det for at åbne det.

 3. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 4. Tryk eller klik på Angiv som, og tryk eller klik derefter på feltet Billeder.

Næste gang du er på startskærmen, vises dette billede som baggrund for feltet Billeder. Tryk eller klik på det for at åbne appen Billeder.

Sådan blander du billeder på feltet

Når du slår denne funktion til, roterer feltet Billeder mellem 5 billeder fra de 50 senest tilføjede billeder.

 1. Åbn appen Billeder.

 2. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, og tryk derefter på Indstil.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Indstil.
 3. Tryk eller klik på Indstillinger.

 4. Angiv Bland billeder i feltet Billeder til Slået til.

Sådan stopper du med at vise billeder på feltet

 1. Gå til startskærmen.

 2. Tryk på og hold feltet Billeder nede, eller højreklik på det.

 3. Tryk eller klik på Slå dynamisk felt fra.

Vis billeder på låseskærmen eller som en billedadgangskode

Låseskærmen er den skærm, du får vist, når du låser din pc (eller når den låses automatisk, hvis du ikke har brugt den i et stykke tid). Du kan tilføje favoritbilleder af dine børn, kæledyr og ferier eller endda oprette et slideshow for at rotere gennem en masse billeder på låseskærmen. Du kan også bruge et billede som en billedadgangskode, som er en sjov metode til at logge på.

Sådan angiver du et billede som låseskærm

 1. Åbn appen Billeder.

 2. Gå til det billede, du vil bruge, og tryk eller klik på det for at åbne det.

 3. (Valgfrit) Gør følgende for at beskære billedet, så det passer til låseskærmen:

  1. Tryk eller klik på Beskær.

  2. Tryk eller klik på Højde-bredde-forhold, og tryk eller klik derefter på Låseskærm. Der vises et rektangel, som angiver, hvilken del af billedet der vil blive vist på låseskærmen.

  3. Flyt billedet, så du får vist den ønskede del af det på låseskærmen, og tryk eller klik derefter på Anvend.

  4. Gem billedet.

 4. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 5. Tryk eller klik på Angiv som, og tryk eller klik derefter på Låseskærm.

Afspil slideshows

 1. Åbn appen Billeder.

 2. Gå til mappen med de billeder, du vil bruge i slideshowet.

 3. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 4. Tryk eller klik på Slideshow. Appen roterer gennem billederne i mappen.

Du kan også afspille slideshows på feltet Billeder eller på låseskærmen.

Del billeder, videoer og panoramabilleder

Der er et par muligheder for at dele fra appen Billeder, afhængig af hvor de er lagret. Alle billeder og videoer i appen Billeder kan deles med apps, som er tilgængelige i amuletten Del, f.eks. appen Mail. I forbindelse med filer, der er lagret på OneDrive, har du mulighed for at sende invitationer, der giver bestemte personer tilladelse til at se filerne, eller du kan hente et link, som kan deles med flere.

Del billeder og videoer på dit OneDrive

 1. Stryg ned eller højreklik på filer og mapper for at markere dem i appen Billeder.

 2. Tryk eller klik på Del.

 3. Hvis du vil dele med bestemte personer eller grupper, skal du vælge Inviter personer. Hvis du vil dele med mange personer, som du måske ikke kender personligt, skal du vælge Hent et link. Du kan finde flere oplysninger om deling under OneDrive: FAQ.

Del billeder og videoer fra biblioteket Billeder

Du kan også dele billeder på OneDrive på denne måde.

 1. Naviger til mappen i appen med de billeder og videoer, du vil dele.

 2. Stryg ned eller højreklik på hvert enkelt af de billeder eller videoer, du vil dele. Du kan også åbne et enkelt billede eller en enkelt video.

 3. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, og tryk derefter på Del.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Del.
 4. Tryk eller klik på den app, du vil dele med, og følg vejledningen på skærmen.

Tip!

Hvis meddelelsen "Der opstod et problem" vises

Hvis fejlmeddelelsen Der opstod et problem vises, skyldes det sandsynligvis, at der opstod et problem under opgraderingen, som kan løses ved at gendanne standardbibliotekerne. Hvis appen stadig ikke fungerer, efter du har prøvet dette, kan du gå til communitysiden for Musik, Billeder og Video i Windows-forummet og finde andre mulige løsningsforslag.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Skriv Stifinder i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Stifinder i resultaterne.

 3. Tryk eller klik på fanen Vis.

 4. Tryk eller klik på Navigationsrude, og sørg for, at der er valgt Vis biblioteker.

 5. I den venstre rude skal du trykke eller højreklikke på mappen Biblioteker og derefter trykke eller klikke på Egenskaber.

 6. Tryk eller klik på Gendan standardindstillinger.

 7. Tryk eller klik på OK.

Hvis du ikke ser de billeder og videoer, du forventer at se

Der er et par grunde til, at billeder og videoer, du forventede at se i appen Billeder, ikke vises. Hvis dine filer f.eks. ikke befinder sig i biblioteket Billeder, kan appen Billeder ikke finde dem. Her er et par ting, du kan forsøge, så du kan se dem i appen.

Flyt filerne til biblioteket Billeder

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Skriv Stifinder i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Stifinder i resultaterne.

 3. Find den mappe, der indeholder dine billeder. Hvis dine filer er på et eksternt drev, skal du slutte drevet til din pc.

 4. Tryk eller klik på menuen Filer, og tryk eller klik derefter på Åbn nyt vindue.

 5. Træk eller kopiér den mappe eller de billeder, du vil se i appen Billeder, fra den oprindelige mappe til mappen Billeder.

Føj filer, mapper og drev til biblioteket Billeder

Hvis du har billeder i en anden mappe eller på et andet drev, og du ikke vil flytte dem til mappen Billeder, kan du føje dem til biblioteket Billeder. Få mere at vide om, hvordan du gør, under "Hvordan tilføjer jeg en mappe i et bibliotek?" i Biblioteker: Ofte stillede spørgsmål.

Vis miniaturer fra biblioteket Billeder

Hvis du har opgraderet fra en tidligere version af Windows, vises dine miniaturefiler muligvis ikke i appen Billeder. Sådan får du dem vist.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Skriv Stifinder i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Stifinder i resultaterne.

 3. Tryk eller klik på fanen Vis.

 4. Tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik på Skift mappe- og søgeindstillinger.

 5. Tryk eller klik på Vis, og fjern markeringen ud for Vis altid ikoner, aldrig miniaturer.

 6. Tryk eller klik på OK.

Hvorfor kan jeg ikke se billeder fra Facebook, Flickr eller andre drev i appen Billeder?

Appen billeder til Windows 8.1 og Windows RT 8.1 understøtter ikke tilknytning til Facebook eller Flickr.

Søg efter svar i det relevante Microsoft-community

Hvis disse forslag ikke løser dit problem, kan du gå til communitysiden for Musik, Billeder og Video i Windows-forummet og finde løsninger, som andre personer har fundet til specifikke problemer. Denne mulighed kan være meget nyttig i forbindelse med hardwareproblemer og fejlmeddelelser.

Har du brug for mere hjælp?