Omarrangere felter på startskærmen

I Windows 8 og Windows RT er der mange muligheder for at få hjælp til at konfigurere startskærmen, så den bliver, som du vil have den. Du kan oprette grupper, vise opdateringer i felter og flytte felter rundt, så du bedre kan få adgang til dine favoritpersoner, -websteder og andet. Du kan også oprette en enkel startskærm med bare nogle få valgmuligheder. Brug et øjeblik på at flytte felter rundt og tilpasse deres størrelse for at se, hvad der fungerer bedst for dig. Du kan finde flere oplysninger om startskærmen under Føje apps, websteder og meget andet til Start.

Se en video om, hvordan du omarrangerer felter på startskærmen. Du kan få vist undertekster på dit sprog ved at trykke eller klikke på knappen Undertekster for hørehæmmede Knappen Undertekster for hørehæmmede.
Handling
Sådan gør du

Fastgør websteder

 1. Når du vil føje et websted til startskærmen (kaldes også for fastgørelse), skal du åbne en browser, f.eks. Microsoft Internet Explorer.

 2. Gå til det websted, du vil fastgøre, i Internet Explorer, og stryg nedad fra skærmens øverst kant, eller højreklik for at åbne adresselinjen.

 3. På adresselinjen skal du trykke eller klikke på Fastgør side Fastgør side. Derefter skal du trykke eller klikke på Fastgør til Start.
 4. Skriv et navn eller en kort beskrivelse, og tryk eller klik derefter på Fastgør til Start. Feltet tilføjes yderst på startskærmen.

Bemærk!

 • I nogle browsere kan fremgangsmåden være anderledes, og der er også apps, der ikke understøtter fastgørelse af websteder til startskærmen. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til browseren.

Fastgør ting, som du bruger ofte, f.eks. kontakter

 1. Åbn den app, du vil bruge, f.eks. appen Personer.

 2. Vælg det element, du vil fastgøre til startskærmen.

 3. Tryk eller klik på Fastgør til Start.

 4. Skriv et navn eller en kort beskrivelse, og tryk eller klik derefter på Fastgør til Start. Feltet tilføjes yderst på startskærmen.

Bemærk!

 • I nogle apps kan fremgangsmåden være anderledes, og der er også apps, der ikke understøtter fastgørelse af elementer til startskærmen. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til appen.

Fastgør apps

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, og tryk derefter på Søg.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg.

 2. Angiv appnavnet, eller rul, til du finder det.

 3. Stryg ned eller højreklik på appen for at vælge den.

 4. Tryk eller klik på Fastgør til Start.

Fjern felter

 1. Stryg ned på startskærmen, eller højreklik for at markere den app, det websted eller den side, du vil frigøre.

 2. Tryk eller klik på Frigør fra menuen Start. Hvis du frigør en app, er den stadig installeret på din pc, men den har ikke længere et felt på startskærmen. Hvis du frigør et websted eller en side, du bruger ofte, bliver genvejen slettet fra pc'en.

Omarranger felter

 1. Skub det felt, du vil ændre, op eller ned, og træk det derefter til en ny placering.

  Hvis du bruger en mus, skal du klikke på feltet og trække det til den ønskede nye placering.

 2. Hvis du vil flytte feltet hurtigt fra den ene ende af startskærmen til den anden, skal du trække det ned til bunden af skærmbilledet. På den måde vises alle felterne samtidig, og det er nemt at flytte dem over længere afstande.

Grupper felter

 1. Start en ny gruppe ved at trække en felt til et åbent sted. Slip feltet, når der vises en grå søjle.

 2. Skub og træk eller klik og træk flere felter ud for det første felt.

Navngiv grupper

 1. Knib fingrene sammen på startskærmen, eller klik på ikonet i nederste højre hjørne for at zoome ud og se alle felterne.

 2. Hvis du vil omarrangere grupperne, skal du trykke på og holde eller klikke og trække gruppen og derefter flytte den til den nye placering.

 3. Tryk eller højreklik på den gruppe, du vil navngive, og tryk eller klik derefter på Navngiv gruppe.

 4. Skriv et navn, og tryk eller klik derefter på Navn.

Tilpas størrelse på felter (kun tilgængeligt for visse felter)

 1. Stryg ned eller højreklik på det felt, du vil ændre.

 2. Tryk eller klik på Mindre eller Større for at ændre størrelsen. (Et felts farve og skrifttype kan ikke ændres).

Slå feltopdateringer til eller fra (kun tilgængeligt for visse felter)

 1. Stryg ned eller højreklik på det felt, du vil ændre.

 2. Tryk eller klik på Slå dynamisk felt til eller Slå dynamisk felt fra for at ændre indstillingen.

Fastgør skrivebordsapps og mapper på proceslinjen på skrivebordet

 1. Stryg ned på startskærmen, eller højreklik på den skrivebordsapp eller mappe, du vil fastgøre på proceslinjen, for at markere den.

 2. Tryk eller klik på Fastgør til proceslinje.

Bemærk!

 • Hvis kommandoen Fastgør til proceslinje ikke vises i appkommandoerne, når du markerer en app eller mappe, kan de ikke fastgøres til proceslinjen.