Du kan bruge Windows Media Player til at kopiere musik, videoer og billeder fra dit bibliotek i afspilleren til en mobilenhed, f.eks. en kompatibel MP3-afspiller. Det kaldes "synkronisering".

Du kan synkronisere elementer til en enhed automatisk eller manuelt. Når du tilslutter en enhed til pc'en første gang, vælger Windows Media Player den synkroniseringsmetode, der fungerer bedst for enheden, afhængigt af dens lagerkapacitet og størrelsen på biblioteket i afspilleren. Du kan altid vælge en anden synkroniseringsmetode.

Sådan gør du for at komme i gang:

  1. Slut enheden til pc'en, og tænd for den.

  2. Åbn Windows Media Player, og tryk eller klik derefter på Udfør for at synkronisere automatisk, eller tryk eller klik på Udfør, og tryk eller klik derefter på fanen Synkroniser for at vælge filerne manuelt.

Der er mange synkroniseringsmuligheder, du kan eksperimentere med. Gør følgende for at få dem vist:

  1. Slut enheden til pc'en, og tænd for den.

  2. I afspillerbiblioteket skal du trykke eller klikke på fanen Synkroniser. Tryk eller klik på knappen SynkroniseringsindstillingerKnappen Synkroniseringsindstillinger, og tryk eller klik derefter på Data-cd eller dvd.
Vis alle

Oplysninger om automatisk synkronisering

Hvis enhedens lagerkapacitet overstiger 4 GB (gigabyte), og der er plads til hele biblioteket på enheden, bruges automatisk synkronisering i Windows Media Player, medmindre du vælger at synkronisere manuelt. Hvis du beholder det automatiske synkroniseringsvalg, kan du vælge de filer, der skal synkroniseres, eller du kan få hele Player-biblioteket kopieret til enheden.

Hver gang du tilslutter enheden til pc'en, mens Windows Media Player kører, opdaterer afspilleren automatisk enhedens indhold, så det afspejler indholdet af biblioteket i afspilleren.

Hvis du f.eks. kopierer en cd til biblioteket i afspilleren, kopieres det pågældende album automatisk til enheden, næste gang du tilslutter den til pc'en. På samme måde gælder det, at hvis du sletter elementer fra biblioteket i afspilleren, slettes de pågældende elementer også fra enheden, næste gang du tilslutter den til pc'en.

Selvom enheden er konfigureret til automatisk konfiguration, kan du vælge, hvilke elementer der automatisk synkroniseres.

Oplysninger om manuel synkronisering

Hvis enhedens lagerkapacitet er under 4 GB (gigabyte), eller hvis der ikke er plads til hele biblioteket i afspilleren på enheden, bruges der manuel synkronisering i Windows Media Player. Du skal udføre et par trin, hver gang du vil tilføje elementer til eller fjerne elementer fra enheden.