Logge på eller af Windows

Når du logger af Windows, lukkes de apps, du har brugt, men pc'en bliver ikke slukket. Andre personer kan logge på uden at behøve at genstarte pc'en, men selvom en anden slukker pc'en, går dine oplysninger ikke tabt.

Du behøver heller ikke nødvendigvis at logge af Windows. Du kan låse pc'en i stedet for – så kan andre stadig logge på deres konti fra logonskærmen.

Se en video om, hvordan du logger på eller af. Du kan få vist undertekster på dit sprog ved at trykke eller klikke på knappen Undertekster for hørehæmmede Knappen Undertekster for hørehæmmede.

"Logge på" og "logge af" betyder det samme som henholdsvis "logge in" og "logge ud".

Menuen Log af
Tryk eller klik på dit kontobillede for at ændre dit billede, låse din pc, logge ud eller skifte bruger.

Sådan logger du af Windows

 1. Åbn Start ved at stryge ind fra højre kant af skærmbilledet (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet og flytte musemarkøren ned) og derefter trykke eller klikke på Start.

 2. Tryk eller klik på dit kontobillede i øverste højre hjørne, og klik på Log af.

Sådan logger du på Windows

 1. Stryg op fra skærmbilledets nederste kant (eller tryk på en vilkårlig tast, hvis du bruger et tastatur) for at afvise låseskærmen.

 2. Brug din valgte metode til at logge på pc'en på logonskærmen.

Bemærk!

 • Hvis du vil logge på med en anden konto end den, der vises på logon-skærmen, skal du trykke eller klikke på knappen Tilbage og vælge den ønskede konto. Tryk på Ctrl+Alt+Delete, hvis du bliver bedt om det.

 • Hvis du vil vælge en anden logonmetode, skal du trykke eller klikke på Indstillinger for logon for at se de tilgængelige valgmuligheder.

Du kan også skifte til en anden brugerkonto uden at logge af Windows.

Sådan skifter du konto

 • Tryk eller klik på dit kontobillede i øverste højre hjørne, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du kan se den brugerkonto, du vil logge på med, skal du trykke eller klikke på denne konto.

  • Hvis du ikke kan se den konto, du vil bruge, skal du trykke eller klikke på Skift konto. Du kan blive medlem af en eksisterende arbejdsgruppe på et netværk eller oprette en ny.

Har du brug for mere hjælp?