Sådan bruges berøringstastaturet

Se en video om, hvordan du bruger berøringstastaturet. Hvis du vil have vist undertekster på dit sprog, skal du trykke eller klikke på knappen Undertekster for hørehæmmede Knappen Undertekster for hørehæmmede.

Med Windows 8.1 kan du bruge forskellige tastaturer, alt efter dine behov. Det mest almindelige tastatur er et fysisk, eksternt tastatur, som du slutter til pc'en. Windows 8.1 har også et berøringstastatur til pc'er med touchskærm.

Sådan bruges berøringstastaturet

Når du vil bruge berøringstastaturet, skal du trykke på skærmen på et sted, hvor der kan indtastes tekst, så skulle tastaturet komme til syne. Hvis du er på skrivebordet, skal du trykke eller klikke på ikonet for berøringstastaturet Ikon for berøringstastatur på proceslinjen på proceslinjen for at åbne berøringstastaturet. Du lukker berøringstastaturet ved at trykke uden for tekstfeltet eller trykke på ikonet for berøringstastaturet Tastaturikon for lukning og derefter lukke tastaturikonet Tastaturikon for lukning.

Hvis du vil åbne berøringstastaturet manuelt (uden at trykke på et tekstfelt eller et andet område, hvor du kan skrive), skal du gøre sådan:

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 2. Tryk på ikonet Tastatur.

 3. Tryk på Berøringstastatur og håndskriftspanel.

Berøringstastatur
Berøringstastaturet

Sådan kontrollerer jeg, om en pc har en touchskærm

Hvis du ikke kan åbne berøringstastaturet, skal du kontrollere, at pc'en har en touchskærm. Brug din finger til at trykke på et felt på startskærmen. Hvis det er en touchskærm, åbner appen. Du kan også bruge musen til at kontrollere dine aktuelle systemindstillinger:

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Klik på Pc og enheder, og klik derefter på Pc-oplysninger.

 3. Kontrollér indstillingen Pen og berøring under Pc. Her beskrives, hvilken slags input din skærm understøtter.

Hvis du har en touchskærm, er berøringsinput som standard aktiveret og kan ikke deaktiveres. Hvis du forventer, at din bærbare computer eller skærm reagerer på berøring, uden at den gør det, skal du gå til producentens websted for at kontrollere, om computeren eller skærmen understøtter berøring, og at de korrekte drivere er installeret.

Sådan ændrer du berøringstastaturets layout

Du kan bruge forskellige layout til berøringstastaturet eller skifte til tastaturlayout på andre sprog ved at trykke på ikonet for berøringstastaturet Ikon for berøringstastatur i nederste højre hjørne af tastaturet og derefter trykke på det tastaturlayout, du vil skifte til.
Hvis du står op eller skal holde en tablet med begge hænder, kan du vælge at skifte til tommeltastaturet, som fordeler tasterne på begge sider af skærmbilledet, så tastaturet bliver nemmere og mere behageligt at bruge. Du skifter til tommeltastaturet ved at trykke på ikonet for berøringstastaturet Ikon for berøringstastatur og derefter trykke på ikonet for tommeltastaturet Tommeltastaturikon. Vælg en anden størrelse på tommeltastaturet ved at trykke på og skubbe de tre prikker ud for mellemrumstasten i venstre side af tastaturet.
Tommeltastatur
Tommeltastaturet

Forslag og rettelser

Når du bruger berøringstastaturet, kan Windows komme med tekstforslag for at hjælpe dig med at skrive ord hurtigere eller rette stavefejl. Du indsætter et forslag ved at trykke på det, eller, hvis det er markeret, ved blot at trykke på Mellemrum. Hvis du vil udskifte det markerede ord, skal du stryge til højre eller venstre på mellemrumstasten.

Tekstforslag, mens du skriver en mail
Berøringstastaturforslag

Tip og trick til berøringstastatur

Her er nogle få tip og trick til, hvordan du bruger berøringstastaturet bedst muligt.

 • I slutningen af en sætning kan du dobbelttrykke på Mellemrum for at indsætte et punktum og et mellemrum. (Ikke tilgængelig, når der bruges en IME [Input Method Editor] på japansk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionelt) og koreansk).

 • Tryk og hold taster for at se lignende tegn. Hvis du f.eks. trykker på og holder "e", vises è, ē, é, ê og ë. (Ikke tilgængelig, når der bruges en IME på japansk, kinesisk (forenklet) og kinesisk (traditionelt)).

 • Slå Caps Lock til ved at dobbelttrykke på Skift-tasten. (Ikke tilgængelig, når der bruges en IME på kinesisk (forenklet) eller kinesisk (traditionelt)).

 • Svip op på en af tasterne i den første række (den række, der starter med QWERTY) for at indsætte de tilsvarende tal (som du finder øverst til venstre for tasterne).

 • Tryk på tasten "&123" for at skifte til tal- og symbolvisningen. Du kan hurtigt skifte til og fra tal- og symbolvisningen ved at trykke på og holde "&123"-tasten, trykke på de ønskede taster og derefter slippe tasten.

 • Brug tastaturgenveje ved at trykke på Ctrl-tasten og derefter trykke på en anden tast.

 • Hvis du skal bruge sjove tegn, så tryk på tasten Humørikon.

Bemærk!

Har du brug for mere hjælp?