Importér billeder og videoer til Movie Maker

Du kan importere billeder og videoer fra mange forskellige slags kameraer og enheder til din pc ved hjælp af Movie Maker. Når du importerer billeder og videoer, kopieres de fra kameraet eller enheden til din pc. Derefter kan du bruge dem i dine film i Movie Maker, og de vises også i Photo Gallery.

Her er nogle enheder, du måske kan importere billeder og videoer fra:

 • Et digitalt kamera eller en digital telefon, der er tilsluttet din pc med et USB-kabel

 • Et SD- (Secure Digital), et mini-SD- eller et CompactFlash-hukommelseskort i en kortlæser

 • En data-cd eller -dvd

 • Et videokamera, der optager på en intern harddisk eller på et flashhukommelseskort

 • Et videobånd i et DV-kamera (Digital Video) eller et HDV-kamera (High‑Definition Video)

Hvis du har et webcam indbygget på din pc eller tilsluttet til pc'en med et USB-kabel, kan du optage video fra et webcam og føje den til Movie Maker.

Vis alle

Sådan importeres billeder eller videoer fra et digitalkamera, en harddisk eller et videokamera med flashhukommelse, CompactFlash eller et andet hukommelseskort i en hukommelseskortlæser eller en data-cd eller -dvd

 1. Åbn Movie Maker.

 2. Gør et af følgende, afhængigt af den type enhed, du importerer fra:

  • Tilslut dit digitale kamera eller din telefon til din pc med et USB-kabel, og tænd den.

  • Tilslut et videokamera, der optager på en intern harddisk eller et flashhukommelseskort, til pc'en via en USB-forbindelse.

  • Indsæt flashhukommelseskortet i en kortlæser (hvis du har en).

  • Indsæt data-cd'en eller -dvd'en i pc'ens diskdrev.

 3. Klik på knappen Movie Maker, og klik derefter på Importér fra enhed.

 4. Hvis meddelelsen Billeder og videoer bliver importeret i Photo Gallery vises, skal du klikke på OK.

 5. Klik på den enhed, du vil importere billeder og videoer fra, i vinduet Importér billeder og videoer, og klik derefter på Importér.

 6. (Valgfrit) Klik på Flere indstillinger, foretag de ønskede ændringer, og klik derefter på OK. Indstillingerne kan dreje sig om, hvor filerne skal gemmes, og hvilket format der skal bruges til mappe- og filnavne.

  Hvis dit kamera kan registrere, om du tager billeder lodret eller vandret, kan pc'en automatisk rotere JPEG-billeder, så de vender rigtigt, når de importeres. Du kan slå den automatiske rotation fra ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Roter billeder under import.

 7. Gør et af følgende på siden Nye billeder og videoer blev fundet:

  • Hvis du vil gennemse, organisere og vælge, hvilke billeder og videoer der skal importeres, skal du klikke på Gennemse, organiser og gruppér elementer, der skal importeres, klikke på Næste og derefter gå til trin 8.

  • Hvis du vil importere alle dine billeder og videoer på én gang, skal du klikke på Importér alle nye elementer nu, skrive et navn til alle billederne og videoerne og derefter klikke på Importér.

   Alle dine billeder og videoer importeres. Gå til trin 9 for at fortsætte.

 8. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder på siden Markér de grupper, du vil importere, og klik derefter på Importér:

  • Dine billeder og videoer grupperes efter optagelsesdatoen. Hvis du vil ændre tidsintervallet for billed- og videogrupper, skal du flytte skyderen Juster grupper.

  • Hvis du vil importere en gruppe billeder og videoer, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for gruppen. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de grupper af billeder og videoer, du ikke vil importere.

  • Hvis du vil vise alle billeder og videoer i en gruppe, skal du klikke på Vis alle elementer ud for gruppen.

  • Klik på Skriv et navn for hver gruppe af billeder eller videoer, du vil importere, og skriv derefter et navn til gruppen.

  • Hvis du vil tildele mærker til en gruppe, skal du klikke på Tilføj mærker og derefter skrive et nyt mærkenavn for denne gruppe af billeder og videoer eller klikke på et eksisterende mærke. Hvis du vil angive mere end ét mærke, skal du skrive et semikolon mellem hvert mærke for at adskille dem.

 9. Markér afkrydsningsfeltet i øverste venstre hjørne for hvert billede eller hver video, du vil bruge i din film, i Photo Gallery.

 10. Klik på Film i gruppen Del under fanen Opret.

  De valgte billeder og videoer føjes til storyboardet i Movie Maker.

Bemærk!

 • Før du fjerner dine billeder eller videoer fra din telefon, dit kamera eller dit hukommelseskort, kan det være en god ide at kopiere dem over på dvd'er eller cd'er, til en ekstern harddisk eller til en webbaseret lagertjeneste, så du har en sikkerhedskopi.

 • Video- og musikfiler, der anvender DRM (Digital Rights Management), kan ikke bruges i Movie Maker.

Sådan importeres video fra et videobånd i et DV-kamera

 1. Åbn Movie Maker.

 2. Tilslut dit DV-kamera (Digital Video) til pc'en ved hjælp af et IEEE 1394-kabel, og skift derefter DV-kameraets tilstand til Playback/VCR.

 3. Klik på knappen Movie Maker, og klik derefter på Importér fra enhed.

 4. Hvis meddelelsen Billeder og videoer bliver importeret i Photo Gallery vises, skal du klikke på OK.

 5. Vælg DV-kameraet i vinduet Importér billeder og videoer, og klik derefter på Importér.

 6. (Valgfrit) Klik på Flere indstillinger på siden Importér video, benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder, og klik derefter på OK:

  • Vælg de indstillinger, du vil bruge, f.eks. hvor filerne skal gemmes, og hvilket format der skal bruges til mappe- og filnavne.

  • Hvis dit videobånd indeholder flere forskellige scener, kan hver enkelt scene importeres som en separat fil. Det gør du ved at markere afkrydsningsfeltet Importér videoer som flere filer (ikke tilgængelig for HD-video). Hvis der går mindre end 30 sekunder mellem afslutningen af den ene scene og begyndelsen på den næste, importeres de som én enkelt fil.

 7. Skriv et navn til den video, du vil importere, på siden Importér video, gør et af følgende, og klik derefter på Næste:

  • Klik på Importér hele videoen for at importere hele videoen fra videobåndet til pc'en. Gå til trin 10, når videoen er importeret.

   Videobåndet importeres til pc'en og spoles automatisk tilbage.

  • Klik på Vælg dele af videoen til import, og fortsæt derefter med trin 8.

  • Klik på Brænd hele videoen på dvd, og angiv en dvd-menutitel.

   Videoen importeres til pc'en og brændes over på en dvd. Når den er brændt over på dvd, skal du klikke på Luk på siden Dvd'en er klar.

   Hvis du vil bruge denne indstilling og brænde videoen direkte over på en dvd, skal Windows DVD Maker være installeret på pc'en. Det er også nødvendigt at have en dvd-brænder installeret, hvori der er indsat en dvd, der kan optages på.

   I Windows Vista er Windows DVD Maker en del af Windows Vista Home Premium- og Windows Vista Ultimate-versionerne.

   I Windows 7 er Windows DVD Maker en del af Windows 7 Home Premium-, Windows 7 Professional-, Windows 7 Enterprise- og Windows 7-Ultimate-versionerne.

   Windows DVD Maker indgår ikke i Windows 8.1. Hvis du kører Windows 8.1 og vil brænde en dvd, som du kan afspille på en dvd-afspiller, skal du bruge et tredjepartsprogram til brænding af dvd'er.

 8. I vinduet Importér video kan du bruge dit kamera til at finde den del af videoen, du vil importere først. Klik derefter på Importér.

  Hvis du ønsker at stoppe importen af video efter et bestemt stykke tid, skal du markere afkrydsningsfeltet Stop import efter (min.) og derefter vælge en tidsperiode.

 9. Klik på Stop for at stoppe videoimporten, og gør derefter et af følgende:

  • Brug kameraet til at gå til en anden del af videoen, du vil importere, og importér derefter den del også. Klik på Udfør, når du er færdig med at importere alle ønskede videoer fra videobåndet.

  • Hvis du har importeret de videoer, du vil have, skal du klikke på Udfør. Videoen importeres og gemmes som en DV‑AVI-fil.

 10. Markér afkrydsningsfeltet i øverste venstre hjørne for den video, du vil bruge i din film, i Photo Gallery.

 11. Klik på Film i gruppen Del under fanen Opret.

  De valgte billeder og videoer føjes til storyboardet i Movie Maker.

Bemærk!

 • Hvis du importerer video fra et HDV-kamera (High‑Definition Video), kan du kun importere hele videobåndet.

Har du brug for mere hjælp?