Rediger billeder i Photo Gallery

Du kan bruge redigeringsværktøjerne i Photo Gallery til at forbedre et billedes komposition, eksponering, detaljer, farver og andre billedindstillinger. Det er ikke alle filtyper, der kan redigeres.

Sådan redigeres billeder

 1. Åbn Photo Gallery.

 2. Markér det eller de billeder, du vil redigere, og klik derefter på fanen Rediger øverst på skærmen.

 3. Udfør en eller flere af følgende handlinger:

  • Du kan redigere et eller flere billeder automatisk ved at markere billederne og derefter klikke på Automatisk justering i gruppen Hurtige justeringer under fanen Rediger eller på en af de andre redigeringsindstillinger.

  • Du kan redigere billeder manuelt ved at dobbeltklikke på et billede, så det vises separat, og derefter klikke på Finjuster i gruppen Justeringer.

  Bemærk!

  • Hvis du ikke kan redigere et billede i Photo Gallery, kan det bl.a. skyldes følgende:

   • Billedegenskabsattributten er indstillet til Skrivebeskyttet. Du kan ændre billedegenskaben Skrivebeskyttet ved at højreklikke på billedet og vælge Egenskaber. Fjern markeringen i feltet Skrivebeskyttet i gruppen Attributter under fanen Generelt, og klik derefter på Anvend.

   • Billedet gemmes på en skrivebeskyttet placering, f.eks. i en delt netværksprofil, på en cd eller dvd eller et andet sted, hvor egenskaberne ikke kan ændres. Hvis du vil gemme en kopi af billedet på din pc, så du kan redigere det, skal du dobbeltklikke på billedet og derefter klikke på Opret en kopi i gruppen Administrer under fanen Rediger. Vælg en filtype, vælg en placering på din pc, hvor du vil gemme billedet, og klik derefter på Gem.

   • Billedets filtype understøttes ikke. Photo Gallery kan ikke bruges til at åbne eller redigere alle billedfiltyper. Du kan gemme en kopi af billedet og ændre filtypen til et format, som du kan redigere, ved at dobbeltklikke på billedet og derefter klikke på Opret en kopi i gruppen Administrer under fanen Rediger. Vælg en filtype, og klik derefter på Gem.

   • Billedet er muligvis blevet slettet eller flyttet, efter at du har valgt det til redigering. Gendan billedet til dets oprindelige placering, og prøv derefter at redigere det igen.

Vis alle

Sådan justeres eksponeringen manuelt

 1. Dobbeltklik på et billede, så det vises separat, klik på Finjuster i gruppen Justeringer, og klik derefter på Juster eksponering.

 2. Udfør en eller flere af følgende handlinger:

  • Hvis du vil justere lysstyrken, skal du flytte skyderen Lysstyrke.

  • Hvis du vil justere kontrasten, skal du flytte skyderen Kontrast.

  • Hvis du vil justere indstillinger for skyggedetaljer uden at påvirke indstillingerne for mellemtone eller fremhævning, skal du flytte på skyderen Skygger.

  • Hvis du vil justere indstillinger for fremhævning uden at påvirke indstillingerne for mellemtone eller skygger, skal du flytte på skyderen Højdepunkter.

  • Hvis du vil justere billedets hvid- og sortpunkt, skal du flytte de hvide og sorte pile under Histogram.

   Bemærk!

   • Når du anvender effekter på dit billede, viser histogrammet, hvordan eksponeringen af billedet justeres.

Sådan justeres farven manuelt

 1. Dobbeltklik på et billede, så det vises separat, klik på Finjuster i gruppen Justeringer, og klik derefter på Juster farve.

 2. Udfør en eller flere af følgende handlinger:

  • Hvis du vil justere tonen og give billedet en varmere eller køligere tone, skal du flytte skyderen Farvetemperatur.

  • Hvis du vil justere farveskæret, skal du flytte skyderen Farvetone.

  • Hvis du vil justere, hvor livfulde farverne er, skal du flytte skyderen Mætning.

Sådan rettes et billede op manuelt

 1. Dobbeltklik på et billede, så det vises separat, klik på Finjuster i gruppen Justeringer, og klik derefter på Ret billedet op.

 2. Brug skyderen til at rette billedet yderligere op manuelt.

Sådan justeres detaljer manuelt

 1. Dobbeltklik på et billede, så det vises separat, klik på Finjuster i gruppen Justeringer, og klik derefter på Juster detaljeniveau.

 2. Hvis du vil justere skarpheden i billedet, skal du bruge skyderen Forøg skarphed.

 3. Hvis du vil reducere billedstøjen, skal du klikke på Analyser og derefter bruge skyderen Reducer støj.

Sådan beskæres et billede manuelt

 1. Dobbeltklik på et billede, så det vises separat, og klik derefter på Beskær i gruppen Justeringer.

 2. Udfør en eller flere af følgende handlinger:

  • Hvis du vil ændre billedets proportioner, skal du klikke på en proportion på listen Proportion.

  • Hvis du vil vælge en brugerdefineret proportion for et billede, skal du klikke på Brugerdefineret på listen Proportion og derefter trække i hjørnerne af beskæringsrammen, indtil billedet har de ønskede proportioner.

  • Hvis du vil tilpasse størrelsen af beskæringsrammen, skal du trække i dens hjørner. Hvis du har valgt en standardudskriftsstørrelse, bevarer beskæringsrammen sine proportioner, når størrelsen på den ændres. En brugerdefineret beskæringsramme kan have en hvilken som helst bredde og højde. Du kan bevare proportionerne af en brugerdefineret beskæringsramme ved at holde tasten Skift nede, mens du tilpasser rammens størrelse.

  • Hvis du vil ændre kompositionen af billedet, skal du trække beskæringsrammen til et nyt sted på billedet.

  • Hvis du vil rotere beskæringsrammen, så billedet beskæres lodret eller vandret, skal du klikke på Roter ramme.

 3. Klik på Beskær igen for at anvende beskæringen.

Sådan rettes røde øjne manuelt

 1. Dobbeltklik på et billede, så det vises separat, og klik derefter på Beskær i gruppen Røde øjne.

 2. Træk en boks rundt om det øje, du vil korrigere, og slip derefter museknappen.

 3. Gentag dette trin for hvert øje, du vil korrigere.

Bemærk!

 • Hvis du stadig kan se et rødt øje, når du har brugt værktøjet Røde øjne, skal du gentage disse trin.

Sådan anvendes en sort/hvid-effekt manuelt

 • Dobbeltklik på et billede, så det vises separat, og vælg derefter den ønskede effekt i gruppen Effekter.

Sådan gemmer du dine ændringer

Du kan gemme ændringerne af dit billede automatisk ved at klikke på Luk fil.

Bemærk!

 • Hvis du vil fjerne de ændringer, du har foretaget i et billede, skal du klikke på Gendan oprindeligt billede.

Sådan tilpasses størrelsen på billeder

 1. Vælg de billeder, du vil tilpasse størrelsen på, og klik derefter på Tilpas størrelse i gruppen Egenskaber under fanen Rediger.

 2. Klik på listen Vælg en størrelse, og vælg derefter en størrelse til billederne. Hvis du vil angive en brugerdefineret størrelse, skal du angive den maksimale bredde, som dine billeder må have, i feltet Maksimumdimensioner.

 3. Klik på Tilpas størrelse, og gem. Hvis du vil gemme et billede, du har ændret størrelsen på, et andet sted, skal du klikke på Gennemse og derefter vælge en eksisterende mappe, hvor billedet skal gemmes.

Har du brug for mere hjælp?