Hvordan angiver jeg tegnene på billedet?

Vi beder dig angive bogstaverne og tallene på billedet, når vi er nødt til at sikre os, at det er en person og ikke et automatisk program, der bruger din Microsoft-konto. Tegnene er tegnet, så det er muligt for en person at genkende dem, men meget svært for et program. På den måde kan vi forhindre automatiserede programmer i at oprette et stort antal konti og sende spam.

Sådan angives tegnene

  • Se på tegnene, og angiv, hvad du ser i feltet.

    – eller –

    Hvis du vil høre tegnene udtalt, kan du klikke på Lyd, klikke på lydikonet og derefter angive de tegn, du hører, i feltet.

    Hvis du vil se eller høre et andet sæt tegn, skal du klikke på Ny.

BilledtypeTip!
Billedtype
Billede af to linjer med tegn
Tip!

Indtast begge rækker tegn, idet du starter med den øverste række. Mellemrum indtastes ikke.

Løsningen er C3K8SXHECXSF

Billedtype
Billede af tegn med revne
Tip!

Indtast tegnene, idet du ignorerer revnen.

Løsningen er CFS38FYC

Billedtype
Billede af to sæt tegn
Tip!

Indtast tegnene for begge kurvede linjer, uden mellemrum.

Løsningen er 3YW32F8PFS6CDCHT

Bemærk!

  • Der er ikke forskel på store og små bogstaver.

  • Indtast ikke mellemrummene mellem tegnene, selvom du indtaster tegn for mere end et billede.

  • Hvis du skriver tegnene forkert, kan du klikke på Ny for at få vist eller høre et nyt sæt tegn.

Har du brug for mere hjælp?

Gå til konto