En værktøjslinje er en række, kolonne eller blok af knapper eller ikoner, som repræsenterer opgaver, du kan udføre i et program. Nogle værktøjslinjer, f.eks. værktøjslinjen Hurtig start, kan vises på proceslinjen.

  1. Højreklik på et tomt område på proceslinjen, og peg derefter på Værktøjslinjer. Der vises en liste over værktøjelinjer.

  2. Værktøjslinenavnene med markeringer ud for dem er allerede vist på proceslinjen. Klik på et element på listen for at tilføje eller fjerne det.