Du har måske elementer i Windows Media Player-biblioteket med manglende eller forkerte medieoplysninger, f.eks. sange med manglende eller forkerte sangtitler, numre, kunstnernavne, albumtitler, genrer osv. Da afspilleren er afhængig af medieoplysninger for at kunne organisere elementerne i biblioteket, er det vigtigt, at alle elementer i biblioteket har nøjagtige og fuldstændige medieoplysninger.

I denne artikel forklares, hvordan du kan bruge afspilleren til at tilføje eller redigere medieoplysninger for elementer i biblioteket. Generelle oplysninger om medieoplysninger finder du i afsnittet Hvad er medieoplysninger, og hvorfor er de vigtige?

Tilføje medieoplysninger automatisk

I mange tilfælde kan afspilleren automatisk hente medieoplysninger for dig og føje dem til filerne. Når du kopierer en cd, kan afspilleren f.eks. søge i en onlinedatabase og hente medieoplysninger om numrene på cd'en til computeren.

Afspilleren kan også jævnligt undersøge indholdet af biblioteket for at se, om elementer mangler medieoplysninger. Hvis elementerne i biblioteket svarer til elementer i onlinedatabasen, kan afspilleren automatisk hente de manglende medieoplysninger og føje dem til filerne i biblioteket.

Oplysninger om, hvordan du kan styre, om afspilleren automatisk skal hente manglende oplysninger for elementer, der allerede findes i biblioteket, finder du under spørgsmålet om, hvordan afspilleren automatisk retter medieoplysninger, under Medieoplysninger: ofte stillede spørgsmål. Detaljerede oplysninger om, hvordan du kan tilføje eller redigere medieoplysninger, når du kopierer en cd, finder du i afsnittet Kopiere musik fra en cd.

Tilføje eller redigere medieoplysninger manuelt

Hvis du har elementer i biblioteket med manglende eller forkerte medieoplysninger – måske fordi du ikke rettede oplysningerne, før du kopierede numrene fra cd'en, eller fordi du brugte et andet cd-kopieringsprogram til at kopiere cd'erne – kan du rette medieoplysningerne på flere måder.

Vis alle

Sådan tilføjes medieoplysninger ved hjælp af onlinedatabasen

Det er som regel nemmest at føje medieoplysninger til en fil, der allerede findes i biblioteket, ved at søge efter oplysningerne i onlinedatabasen. Denne metode fungerer bedst, når der findes oplysninger i databasen, men afspilleren ikke automatisk kunne sammenligne dem med filen i biblioteket.

 1. Klik på fanen Bibliotek, højreklik på en fil, og klik derefter på Søg efter albumoplysninger. Afspilleren forbinder til internettet og viser dialogboksen Søg efter albumoplysninger.

  Hvis du vil markere flere tilstødende elementer, skal du klikke på det første element, holde SKIFT nede og derefter klikke på det sidste element. Hvis du vil markere ikke-tilstødende elementer, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på de enkelte elementer.

 2. Følg vejledningen i dialogboksen Søg efter albumoplysninger for at vælge det rigtige album i listen eller indsnævre din søgning.

  Afspilleren lukker dialogboksen og føjer oplysninger til biblioteket. Efter et stykke tid (som afhænger af, hvor mange ændringer du har foretaget, og om afspilleren udfører processorintensive handlinger) føjes oplysningerne også til filen.

  Du kan gennemtvinge, at afspilleren skal opdatere filen med det samme, ved at klikke på pilen under fanen Bibliotek og derefter klikke på Anvend opdaterede medieoplysninger.

 3. Hvis databasen ikke indeholder det album, du leder efter, (sangene kommer f.eks. fra en blandet cd, som en eller anden har brændt til dig), skal du følge vejledningen i dialogboksen for at angive medieoplysningerne manuelt.

Sådan tilføjes medieoplysninger ved hjælp af kommandoen Rediger

Hvis det ikke betyder noget, om du skal angive alle oplysninger manuelt, kan du tilsidesætte onlinedatabasen og rette oplysningerne direkte i biblioteket ved hjælp af kommandoen Rediger.

 1. Klik på fanen Bibliotek, højreklik på filnavnet, kunstnernavnet eller en anden medieoplysningsattribut, og klik derefter på Rediger.

  Hvis attributten ikke er synlig i biblioteket, kan det være nødvendigt at bruge det vandrette rullepanel nederst i biblioteket (hvis det findes) til at rulle til venstre eller højre, eller det kan være nødvendigt at konfigurere biblioteket til at vise attributkolonner, der som standard er skjulte. Oplysninger om, hvordan du kan ændre, hvilke kolonner der vises i biblioteket, finder du under Ændre, hvordan du får vist elementer i biblioteket.

  Hvis du vil foretage samme attributændring for flere filer, kan du spare tid ved at markere gruppen af filer, før du højreklikker på attributten. Hvis du vil markere flere tilstødende elementer, skal du holde SKIFT nede, mens du foretager markeringen. Hvis du vil markere flere ikke-tilstødende elementer, skal du holde CRTL nede, mens du foretager markeringen.

 2. Skriv de oplysninger, du vil tilføje eller rette, og tryk derefter på ENTER.

  Oplysningerne føjes til biblioteket. Efter et stykke tid (som afhænger af, hvor mange ændringer du har foretaget, og om afspilleren udfører processorintensive handlinger) føjes oplysningerne også til filen. Du kan gennemtvinge, at afspilleren skal opdatere filen med det samme, ved at klikke på pilen under fanen Bibliotek og derefter klikke på Anvend opdaterede medieoplysninger.

 3. Gentag trin 1 og 2 efter behov for at rette de andre attributter.

  Bemærk, at visse attributter, f.eks. længde, størrelse og bithastighed, ikke kan redigeres.

Sådan tilføjes medieoplysninger ved at trække elementer

Hvis der er elementer i biblioteket med korrekte medieoplysninger, og du vil kopiere de pågældende attributter til et andet element med forkerte oplysninger, kan du hurtigt gøre det ved at trække det forkerte element hen over det korrekte element.

 1. Klik på fanen Bibliotek.

 2. Udvid Bibliotek i navigationsruden, og klik derefter på en visning, f.eks. Album, Kunstner eller Genre.

 3. Træk i detaljeruden elementet med de forkerte medieoplysninger hen over elementet med de korrekte medieoplysninger.

  Træk f.eks. "Ukendt album" hen over albummet "Giant Steps". Alle elementer i "Ukendt album" bliver en del af "Giant Steps".

 4. Hvis der vises en bekræftelsesdialogboks, skal du klikke på Ja.

Sådan tilføjes medieoplysninger ved hjælp af Avanceret koderedigering

I biblioteket vises ikke alle de medieoplysningsattributter, der er tilgængelige, f.eks.Oprindeligt album eller Slag i minuttet. Hvis du vil ændre en attribut, der ikke vises i biblioteket, eller hvis du vil ændre flere attributter på én gang, kan du bruge Avanceret koderedigering. Et mærke er et andet navn for en medieoplysningsattribut.

 1. Klik på fanen Bibliotek, højreklik på en fil, og klik derefter på Avanceret koderedigering.

 2. Skriv de oplysninger, du vil tilføje eller rette, i de relevante felter under de enkelte faner, og klik derefter på OK. Oplysningerne føjes både til biblioteket og filen med det samme.

Sådan forhindres det, at medieoplysninger overskrives

Når du har brugt tid på at føje medieoplysninger til filerne, er det en god ide at bekræfte, at de ikke overskrives af afspilleren senere.

 1. Klik på pilen under fanen Bibliotek, og klik derefter på Flere indstillinger.

 2. Bekræft, at indstillingen Tilføj kun manglende oplysninger er valgt i området Automatisk opdatering af medieoplysninger til filer. Indstillingen er valgt som standard.

  Derved forhindres, at afspilleren ved et uheld kommer til at overskrive de rette medieoplysninger, du har tilføjet, med de forkerte medieoplysninger, som måske er tilgængelige i onlinedatabasen.

  Bemærk, at indstillingen Tilføj kun manglende oplysninger ikke forhindrer afspilleren i at overskrive ændringerne, hvis du bruger kommandoen Søg efter albumoplysninger til at hente medieoplysninger manuelt fra onlinedatabasen.