Brænde en dvd-videodisk

Du kan nemt og hurtigt oprette dvd'er med Windows DVD Maker. Du kan tilføje video, billeder og lyd, oprette diasshows til dvd'en eller tilføje Windows Movie Maker-projekterne. Når du har tilføjet filer, kan du brænde dvd'en med et enkelt klik, eller hvis du foretrækker det, kan du vælge blandt flere indstillinger for menutype eller diasshow for at tilpasse dvd'en, før du brænder den, eller du kan tilpasse dvd-menuerne og skrive dvd-menuteksten selv.

Når du har oprettet en dvd, kan du afspille dvd'en i en dvd-afspiller og se film og diasshows på tv. I følgende trin forklares, hvordan du kan bruge Windows DVD Maker til at brænde en dvd.

Vis alle

Sådan åbnes Windows DVD Maker

 • Klik på Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows DVD Maker.

Bemærk!

 • Du kan også åbne Windows DVD Maker ved at indsætte en tom skrivbar dvd i dvd-brænderen. Når dialogboksen Automatisk afspilning vises automatisk, skal du klikke på Brænd en dvd-videodisc med Windows DVD Maker.

Sådan tilføjes og arrangeres elementer på en dvd

 1. Klik på Vælg billeder og videoer på siden Del dine minder med andre på en dvd.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Føj billeder og video til dvd'en:

  • Klik på Tilføj elementer. Find og vælg de videofiler, billeder og Windows Movie Maker-projektfiler, du vil føje til dvd'en, og klik derefter på Tilføj.

  • Klik på Filer, og klik derefter på Åbn projektfil. Find den mappe, der indeholder den Windows DVD Maker-projektfil, du vil bruge til dvd'en, klik på Windows DVD Maker-projektfilen, og klik derefter på Åbn.

   Du kan også klikke på Tilføj elementer for at føje flere elementer til dvd'en, når du har åbnet en Windows DVD Maker-projektfil.

 3. Hvis du vil arrangere elementer og angive den rækkefølge, de forskellige elementer skal afspilles fra dvd'en, skal du klikke på den video, det billede eller det diasshow, du vil flytte, og derefter klikke på Flyt op eller Flyt ned. Du kan også flytte elementer ved at trække dem op eller ned på listen.

 4. Hvis du vil fjerne et element fra dvd'en, skal du markere det element, du vil fjerne, og derefter klikke på Fjern elementer.

Sådan vælger du en dvd-brænder og angiver en dvd-titel

 1. Hvis der er flere dvd-brændere installeret på computeren, skal du vælge den ønskede dvd-brænder på listen Dvd-brænder på siden Føj billeder og video til dvd'en.

 2. Hvis du vil angive andre indstillinger for dvd'en, skal du klikke på Indstillinger. Oplysninger om de forskellige indstillinger, du kan angive, når du brænder en dvd, finder du under Ændre indstillinger for dvd-video.

 3. Klik på boksen Disc-titel, og skriv derefter en titel til dvd'en.

Sådan ændres menuteksten for dvd'en

 1. Når du har tilføjet alle filerne og valgt en brænder og titel, skal du klikke på Næste.

 2. Du kan tilpasse teksten til dvd-menuen ved at klikke på Menutekst og derefter benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på boksen Skrifttype, og vælg derefter skrifttypen til menuteksten.

  • Klik på knappen Skrifttypefarve, Fed eller Kursiv for at vælge farve og formatering for skrifttypen.

  • Skriv den titel, du vil bruge til dvd'en, i boksen Disc-titel.

  • Skriv en etiket til den knap, der skal afspille dvd'en, i boksen Knappen Afspil.

  • Skriv en etiket til den knap, der skal vise de forskellige scener på dvd'en, i boksen Knappen Scener.

  • Skriv en etiket til den knap, der skal vise eventuelle noter, du angiver for dvd'en, i boksen Knappen Noter.

  • Skriv eventuelle noter, der skal vises på dvd'en, i boksen Noter.

   Knappen Noter og siden Noter vises kun på dvd'en, hvis du angiver oplysninger i disse felter.

  • Klik på Skift tekst.

Tip!

 • Du kan se et statisk eksempel på indstillingerne i indholdsruden i højre side af skærmen. Du kan også se, hvordan menuteksten ser ud, når du brænder dvd'en, ved at klikke på Eksempel.

Sådan tilpasses menutypen for dvd'en

 1. Hvis du vil tilpasse menutypen for dvd'en, skal du klikke på en af dvd-menutyperne på højre side af skærmen eller klikke på Tilpas menu og derefter benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på boksen Skrifttype, og vælg derefter en skrifttype.

  • Klik på knappen Skrifttypefarve, Fed eller Kursiv for at vælge farve og formatering for skrifttypen.

  • Hvis du har valgt en menutype med indstillinger for både forgrunds- og baggrundsvideo, skal du klikke på Gennemse ud for Forgrundsvideo, finde den video, der skal vises i forgrunden, og derefter klikke på Åbn.

  • Hvis et billede eller en video skal vises som baggrund for dvd-hovedmenuen, skal du klikke på Gennemse ud for Baggrundsvideo, finde den video, der skal vises i baggrunden, og derefter klikke på Åbn.

  • Hvis du vil tilføje en digital lydfil, der skal afspilles som baggrundsmusik, mens menuen vises for dvd'en, skal du klikke på Gennemse ud for Menulyd, finde den lydfil, du vil bruge, og derefter klikke på Åbn.

  • Klik på boksen Typografier for knappen Scener, og vælg derefter formen for sceneknapperne på dvd'en.

  • Hvis du vil se menuen, som den ser ud, når du afspiller dvd'en, skal du klikke på Eksempel.

 2. Hvis du vil gemme den tilpassede dvd-menu som en ny dvd-menutype, skal du klikke på Gem som en ny stil. Skriv et navn til den brugerdefinerede menutype i navneboksen Stilnavn, og klik derefter på OK. Du kan derefter vælge at bruge den brugerdefinerede dvd-menutype til den aktuelle dvd og til andre dvd'er, du opretter med Windows DVD Maker.

 3. Hvis du ikke har gemt typen som en ny type, skal du klikke på Rediger type for at gemme de ændringer, du har foretaget af denne dvd, og for at vende tilbage til forrige side.

Sådan vælges indstillingerne for et diasshow på en dvd

 1. Hvis du vil angive fotoindstillingerne for diasshowet på dvd'en, skal du klikke på Diasshow.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder på siden Skift indstillinger for diasshowet:

  • Klik på Tilføj musik, naviger til de musikfiler, du vil tilføje, og klik derefter på Åbn.

  • Afhængigt af længden på og indstillingerne for diasshowet, kan du tilføje yderligere lydfiler. Det kan du gøre ved at gentage forrige trin.

  • Hvis du har tilføjet flere lydfiler, og du vil ændre den rækkefølge, musikfilerne afspilles i i diasshowet, skal du klikke på en lydfil, du vil flytte, og derefter klikke på Flyt op eller Flyt ned.

  • Hvis du vil fjerne en lydfil fra listen, skal du markere lydfilen på listen Musik til diasshowet og derefter klikke på Fjern.

  • Du kan automatisk ændre længden på diasshowet, så det passer til varigheden af den musik, du har tilføjet, ved at markere afkrydsningsfeltet Tilpas diasshowets varighed, så det passer til musikkens varighed.

  • Hvis du vil angive varigheden af de enkelte billeder, der skal vises i diasshowet, skal du vælge varigheden (i sekunder) i boksen Billedlængde.

  • Hvis du vil vælge den type overgang, der skal bruges mellem billeder, skal du vælge en overgangstype i boksen Overgang.

  • Hvis du vil føje panorerings- og zoomeffekter til de billeder, du vil medtage i diasshowet, skal du klikke på Brug panorerings- og zoomeffekter til billeder.

 3. Klik på Rediger diasshow for at gemme de ændringer, du har foretaget, og for at gå til forrige side.

Sådan brændes dvd'en

 1. Når du er færdig med at tilføje filer og tilpasse dvd-menuerne, skal du klikke på Brænd.

 2. Når dvd-disc'en er brændt, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder på siden Disc'en er klar:

  • Hvis du vil oprette endnu en kopi af den aktuelle dvd, skal du fjerne den færdige dvd, indsætte en ny skrivbar dvd og derefter klikke på Opret en anden kopi af denne disk.

  • Hvis du vil lukke Windows DVD Maker, skal du klikke på Luk.