En strømstyringsmodel er en samling hardware- og systemindstillinger, der er afgørende for, hvordan computeren bruger og sparer strøm. Du kan bruge strømstyringsmodeller til at spare energi, maksimere systemydeevnen eller skabe balance mellem energibesparelse og ydeevne. Standardstrømstyringsmodellerne – Balanceret, Strømbesparelse og Høj ydeevne – opfylder de flestes behov. Men du kan også ændre indstillingerne for eksisterende strømstyringsmodeller eller oprette din egen strømstyringsmodel.

Vis alle

Sådan ændres indstillingerne for en enkelt strømstyringsmodel

Du kan ændre følgende indstillinger for enkelte strømstyringsmodeller:

 • Indstille computeren, så dens slumringstilstand aktiveres efter en periode uden aktivitet. Der er yderligere oplysninger under Slukke en computer: ofte stillede spørgsmål.

 • Justere skærmens lysstyrke.

 • Vælg, hvornår skærmen skal slukke i perioder uden aktivitet.

 1. Åbn Strømindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på Strømindstillinger.

 2. Klik på Skift strømstyringsmodel under den model, du vil ændre.

 3. På siden Skift indstillinger for modellen skal du vælge de skærm- og slumringsindstillinger, som du vil have, at computeren skal bruge, når den kører på batteri (gælder kun for bærbare computere), og når den er tilsluttet stikkontakten.

Sådan ændres indstillingerne for alle strømstyringsmodellerne (systemindstillinger)

I Strømstyring kan du bruge visse af linkene i venstre side til at åbne systemindstillingerne. De ændringer, du foretager på denne side, gælder for alle strømstyringsmodellerne. Du kan bruge systemindstillingerne til følgende:

 • Øge sikkerheden for computeren ved at kræve, at der skal bruges en adgangskode til at låse den op efter slumringstilstand.

 • Vælge, hvad computeren skal gøre, når du trykker på tænd/sluk- og slumringsknapperne på tastaturet eller på den bærbare computer, eller når du lukker den bærbare computer (kun muligt på visse bærbare computere). Når du f.eks. trykker på tænd/sluk-knappen, kan computeren enten forblive i samme tilstand eller lukke. Hvis computeren understøtter slumring og dvale, kan et tryk på tænd/sluk-knappen også aktivere en af disse strømbesparende tilstande.

 1. Åbn Strømindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på Strømindstillinger.

 2. Klik på Der kræves en adgangskode, når computeren vågner, Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre eller Vælg, hvad der skal ske, når du lukker låget (findes kun på bærbare computere) i venstre side af vinduet.

 3. På siden Konfigurer tænd/sluk-knappen, og slå adgangskodebeskyttelse til skal du vælge de indstillinger, som du vil have, at computeren skal bruge, når den kører på batteri (gælder kun for bærbare computere), og når den er tilsluttet stikkontakten.

 4. Klik på Gem ændringer.

  Der er flere oplysninger om systemindstillinger i afsnittet om strømstyring på Microsofts websted Hjælp og support.

Sådan opretter du din egen model

Du kan oprette din egen model og tilpasse den til netop dine behov. Hvis du f.eks. ofte bruger en bærbar computer til at holde præsentationer, kan du oprette en model, som sikrer, at skærmen er tændt under hele præsentationen, og at computeren forbliver vågen.

 1. Åbn Strømindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på Strømindstillinger.

 2. Klik på Opret en strømstyringsmodel i venstre side af vinduet.

 3. På siden Opret en strømstyringsmodel skal du vælge den model, der bedst svarer til den type model, du vil oprette.

 4. Skriv et navn for modellen i feltet Modelnavn (f.eks. Præsentationer), og klik derefter på Næste.

 5. På siden Skift indstillinger for modellen skal du vælge de skærm- og slumringsindstillinger, som du vil have, at computeren skal bruge, når den kører på batteri, og når den er tilsluttet stikkontakten.

  Sådan holdes skærmen tændt under præsentationer

  • Skift indstillingen for Sluk skærmen efter til Aldrig for både På batteri og Tilsluttet.

  Sådan holdes den bærbare computer vågen under præsentationer

  • Skift indstillingen for Sæt computeren til slumring til Aldrig for både På batteri og Tilsluttet.

 6. Klik på Opret.

  Hvis du bruger en bærbar computer, vises modellen under Modeller, der er vist på batterimåleren. Hvis du bruger en stationær computer, vises modellen under Foretrukne modeller. Den model, som du brugte som udgangspunkt for din model, er blevet flyttet og kan nu ses under Flere strømstyringsmodeller.

Bemærk!

 • Den model, du netop har oprettet, bliver automatisk den aktive model. Hvis du vil aktivere en anden model, skal du vælge den.

Sådan slettes en model

Hvis du har oprettet strømstyringsmodeller, du ikke længer bruger eller har brug for, skal du slette dem. Du kan ikke slette de tre standardstrømstyringsmodeller (Balanceret, Strømbesparelse og Høj ydeevne).

Advarsel!

 • Du kan ikke gendanne en model, når du har slettet den.

 1. Åbn Strømindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på Strømindstillinger.

 2. Hvis du vil slette den aktive model, skal du vælge en anden model som den aktive model.

 3. Klik på Skift strømstyringsmodel under den model, du vil slette.

 4. På siden Skift indstillinger for modellen skal du klikke på Slet denne model.

 5. Klik på OK, når du bliver bedt om det.