HTTP-fejl sendes til din webbrowser fra et websted, hvis der opstår et problem, når du forsøger at få vist en webside. Hvis websiden ikke kan vises, vil Internet Explorer enten vise den konkrete fejlside, der er sendt fra webstedet, eller en fejlmeddelelse, der er indbygget i Internet Explorer. Nedenfor gennemgås nogle af de mest almindelige fejl og forslag til løsninger på problemerne.

I følgende tabel vises en liste over de mest almindelige HTTP-fejl, som vises i Internet Explorer. Der er oplysninger om HTTP-protokoller, fejlkoder og fejlkilder på webstedet World Wide Web Consortium (W3C). Du kan også søge efter specifikke fejlkoder på internettet.

HTTP-fejlmeddelelse
Forklaring
Det kan du gøre

Websiden blev ikke fundet (HTTP 400)

Internet Explorer kan oprette forbindelse til webserveren, men websiden blev ikke fundet pga. et problem med webadressen. Denne fejlmeddelelse vises som regel, fordi webadressen er skrevet forkert.

Sørg for, at adressen er korrekt, og prøv igen.

Webstedet afviste at vise denne webside (HTTP 403)

Internet Explorer kan oprette forbindelse til webstedet, men Internet Explorer har ikke tilladelse til at vise websiden. Det kan ske af forskellige grunde. Her er nogle af de mest almindelige årsager:

  • Webstedets administrator skal give dig tilladelse til at se siden, eller webserveren tillader ikke offentlig adgang til websiden. Hvis der er tale om et websted, du bør have adgang til, skal du kontakte webstedets administrator.

  • Den webside, du forsøger at få vist, er oprettet af et program som f.eks. en indkøbsvogn eller søgemaskine, og den mappe på serveren, som indeholder programmet, er ikke konfigureret korrekt af webstedets administrator.

  • Du har skrevet en basiswebadresse (f.eks. www.eksempel.com), men webstedet har ingen standardwebside som f.eks. index.htm eller default.html. Desuden tillader webstedet ikke mappelister, som du kan bruge til at se filer i en webmappe.

Kontroller, at du har den rigtige adresse. Hvis du bruger et link, kan det være forældet og findes muligvis ikke længere på webstedet.

Websiden blev ikke fundet (HTTP 404)

Internet Explorer kan oprette forbindelse til webstedet, men websiden blev ikke fundet. Fejlen kan skyldes, at websiden midlertidigt ikke er tilgængelig, eller at websiden er blevet slettet.

Prøv igen senere. Kontroller, at du har den rigtige adresse, og at den er stavet korrekt. Hvis du bruger et link, kan det være forældet og findes muligvis ikke længere på webstedet.

Webstedet kan ikke vise siden (HTTP 405)

Internet Explorer kan oprette forbindelse til webstedet, men websidens indhold kan ikke overføres til din computer. Det skyldes som regel et problem med den måde, websiden er programmeret på.

Desværre er der tale om et problem med webstedet, og det er der ikke meget du kan gøre ved, medmindre det er dig, der er webmaster. Du kan evt. prøve igen senere for at se, om problemet er blevet løst. Hvis det er et websted, du ofte besøger uden problemer, kan du prøve at kontakte ejeren af det.

Internet Explorer kan ikke læse dette websideformat (HTTP 406)

Internet Explorer kan hente oplysninger fra webstedet, men de har ikke et format, som kan vises i Internet Explorer.

Hvis du prøver at hente et dokument, skal du kontrollere, at du har medtaget filtypenavnet, f.eks. .pdf eller .doc.

Webstedet er for optaget til at kunne vise websiden (HTTP 408)

Serveren var for længe om at vise websiden, eller der var for mange brugere, som ville have adgang til den samme side.

Prøv at åbne websiden igen senere.

Websiden findes ikke mere (HTTP 410)

Internet Explorer kan oprette forbindelse til webstedet, men websiden blev ikke fundet. I modsætning til HTTP-fejl 404 er denne fejl permanent, og den er blevet slået til af webstedets administrator. Den kan bruges til tidsbegrænsede tilbud eller annoncer.

Kontroller, at du har den rigtige adresse. Hvis du bruger et link, kan det være forældet.

Webstedet kan ikke vise siden (HTTP 500)

Det websted, du besøger, har et serverproblem, der forhindrer visning af websiden. Det skyldes ofte igangværende vedligeholdelse af webstedet eller en programmeringsfejl på interaktive scriptbaserede websteder.

Desværre er der tale om et problem med webstedet, og det er der ikke meget du kan gøre ved, medmindre det er dig, der er webmaster. Du kan evt. prøve igen senere for at se, om problemet er blevet løst. Hvis problemet varer ved, og det er et websted, du ofte besøger uden problemer, kan du prøve at kontakte ejeren af det.

Webstedet kan ikke vise websiden (HTTP 501 eller 505)

Fejl 501 (HTTP 501 - Ikke implementeret) betyder, at det websted, du besøger, ikke er konfigureret til at kunne vise det indhold, din browser anmoder om.

Fejl 505 (HTTP 505 - Versionen understøttes ikke) betyder, at webstedet ikke understøtter den version af HTTP-protokollen, som din browser bruger (HTTP/1.1 er mest almindelig) til at anmode om websiden.

Disse fejl kan opstå, hvis HTTP 1.1 er aktiveret. Du kan deaktivere HTTP 1.1 ved at klikke på Internetindstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på fanen Avanceret. Under Indstillinger skal du rulle ned til afsnittet HTTP 1.1-indstillinger og rydde markeringen af afkrydsningsfelterne for Brug HTTP 1.1. Disse fejl kan også opstå, hvis et tredjepartsprodukt interfererer med Internet Explorer. Prøv at lukke alle åbne programmer, og forsøg så at åbne websiden igen.

Websteder viser HTTP-fejl på to forskellige måder: Enten vises en brugerdefineret webside, eller også sendes et fejlnummer til Internet Explorer. Hvis et websted har en brugerdefineret webside til fejlen, vises den altid i Internet Explorer. Hvis et websted sender et fejlnummer i stedet for en brugerdefineret webside, læser Internet Explorer fejlnummeret og viser en fejlmeddelelse, der indeholder lidt flere oplysninger end selve nummeret (disse fejl kaldes også fulde fejlmeddelelser). Følg nedenstående trin, hvis du vil have Internet Explorer til at slå disse fejlmeddelelser fra, så du kun får vist det fejlnummer, der er sendt af webstedet.

Sådan slås fulde HTTP-meddelelser fra

  1. Åbn Internet Explorer ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Internet Explorer.

  2. Klik på Funktioner, og klik derefter på Internetindstillinger.

  3. Klik på fanen Avanceret, og rul derefter ned til afsnittet Gennemsyn.

  4. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Vis meddelelser om uskadelige HTTP-fejl, og klik derefter på OK.