Lydkort sætter computeren i stand til at afspille musik og lyde gennem højttalere. De fleste nye computere leveres med indbygget lydkort. Hvis der ikke er installeret et lydkort på din computer, eller hvis du vil opgradere lydafspilnings- og indspilningsfaciliteterne på computeren, skal du måske installere et lydkort.

Der findes tre typer lydkort: Lydkort, der er indbygget i computerens bundkort, og interne og eksterne lydkort. I denne artikel beskrives installation af et internt lydkort, der passer til et udvidelsesstik inde i computeren. Lydkort i bundkort kan ikke fjernes, men du kan som regel installere et internt eller eksternt lydkort og deaktivere bundkortets lyd. Eksterne lydkort skal typisk tilsluttes et USB-stik (Universal Serial Bus). Du kan finde oplysninger om installation af eksterne lydkort og andre USB-enheder under Installere en USB-enhed.

Før du installerer et lydkort, skal du læse den dokumentation, der er leveret til lydkortet. Den vejledning, der er beskrevet her, er meget generel, mens dokumentationen til lydkortet kan indeholde vigtige installationsoplysninger, der gælder specifikt for lydkortet. Du skal også læse den dokumentation, der er leveret sammen med computeren, for at finde ud af, om åbning af computeren påvirker computerens dækningsgaranti.

Når du installerer lydkortet, skal du bruge følgende:

 • De lydkort, du vil installere.

 • Evt. en skruetrækker til at åbne computeren.

 • Den cd, dvd eller andet medie, der evt. er leveret sammen med lydkortet, og som indeholder drivere og andre programmer.

Vis alle

Sådan åbnes computerens kabinet

 1. Sluk computeren, og træk stikket ud af strømkilden: Dette er meget vigtigt, da installation af et kort i en computer med strømforsyning kan beskadige kortet og computeren og udsætte dig for elektrisk stød.

 2. Åbn computerens kabinet. Undersøg, om der sidder skruer eller hægter på computerens dæksel (normalt på bagsiden), som skal løsnes. Dokumentationen til computeren skulle indeholde vejledning i åbning af kabinettet.

 3. Når computerens kabinet er åbnet, skal du sørge for at have jordforbindelse ved at berøre strømforsyningen (metalstykket omkring strømstikket). Det beskytter det nye kort og de eksisterende computerkomponenter mod statisk elektricitet.

Sådan fjernes et eksisterende lydkort

Hvis du har et eksisterende lydkort, skal du tage det ud, før du installerer det nye kort. Hvis computerens lydkort er indbygget i bundkortet, kan du gå til afsnittet "Sådan installeres det nye lydkort".

 1. Find lydkortet. Hvis du er usikker på, hvilket kort der er lydkortet, skal du følge ledningerne fra højttalerne til bagsiden af kortet for at se, hvilket stik det sidder i.

 2. Tag eventuelle højttaler- og mikrofonkabler ud af stikket på bagsiden af lydkortet.

 3. Hvis der inde i computeren findes et kabel, der forbinder lydkortet med cd-rom-drevet, skal du tage kabelstikket ud. Mange nyere computere har ikke et sådant kabel. Hvis det mangler, kan du springe dette trin over.

 4. Fjern skruen, der holder lydkortet på plads.

 5. Tag forsigtigt lydkortet ud af stikket i en lige bevægelse. Undgå at vride eller bøje kortet, når du tager det ud.

  Bemærk!

  • Du skal måske skubbe kortet forsigtigt op og ned et par gange for at løsne det. Selvom du har tænkt dig at smide det gamle kort ud, skal du alligevel være forsigtig, når du tager det ud af computeren, da du kan komme til at beskadige bundkortet. Hvis lydkortet sidder godt fast, er det bedre at bruge lidt tid på at løsne det forsigtigt med små ryk end at forsøge at hive kortet ud med vold, da du risikerer at beskadige bundkortet.

 6. Hvis du ikke skal installere et nyt lydkort, bør du installere et kontakthus, der beskytter stikket, og du bør også udskifte skruen. Luk derefter computerens kabinet, og udskift eventuelle skruer, du har fjernet under åbningen af kabinettet.

Sådan installeres det nye lydkort

 1. Find et udvidelsesstik i computeren, der egner sig til det nye lydkort. Hvis du har fjernet et eksisterende lydkort, kan du bruge det samme stik, hvis det nye kort bruger den samme type udvidelsesstik. Læs dokumentationen til computeren for at få oplysninger om dens typer af udvidelsesstik.

 2. Anbring forsigtigt lydkortet på stikket. Anbring benene på lydkortet korrekt i forhold til stikket, og skub kortet helt ind i stikket. Sørg for, at kortet sidder helt fast og helt inde i stikket. Hvis benene på kortet ikke er anbragt perfekt i forhold til benene i udvidelsesstikket, kan kortet ikke fungere korrekt.

 3. Hvis computeren har et lydkabel, der forbinder cd-rom-drevet direkte med lydkortet, skal du finde kablet og stikke det i kortet. Læs dokumentationen til lydkortet for at finde placeringen af cd-rom-lydstikket på kortet. Bemærk, at dette kabel sjældent er nødvendigt i moderne lydhardware, så i de fleste tilfælde et det valgfrit at tilslutte det.

 4. Skru lydkortet fast i indfatningen. Du må ikke bøje lydkortet eller indfatningen, mens du strammer skruen. Det er bedre at nøjes med at stramme skruen en anelse mere, end du kan stramme den med fingrene, end at bøje kortet eller indfatningen.

 5. Luk computerens kabinet, og udskift eventuelle skruer, du har fjernet under åbningen af kabinettet. Stik højttalere og en eventuel mikrofon i det nye lydkort.

 6. Slut computeren til strømkilden, og tænd den igen.

  Windows installerer automatisk de nødvendige enhedsdrivere til det nye lydkort. Hvis dit lydkort blev leveret med en disc med software, skal du installere denne software nu. Kontroller de oplysninger, der fulgte med dit lydkort, for at se, hvilke trin du skal udføre for at installere softwaren.

  Hvis Windows ikke registrerer dit lydkort, og du ikke har den driver, der fulgte med dit lydkort, bliver du nødt til at finde driveren selv. (Drivere gør det muligt for Windows at registrere din enhed.) Besøg producenten af dit lydkorts websted, og se i supportsektionen, om der er en driver, du kan hente. Du kan finde flere oplysninger under Fejlfinding i forbindelse med lydproblemer og Fejlfinding i forbindelse med driverproblemer.