Oplysningerne i dette emne i Hjælp gælder for Windows Internet Explorer 7.

Du kan bruge genvejstasterne i Internet Explorer til hurtigt at få udført mange forskellige opgaver eller til at arbejde uden mus.

Vis alle

Få vist og gennemse websider

De genveje, der bruges til at få vist og gennemse websider, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Hvis du vil
Tryk på

Åbne Hjælp

F1

Skifte mellem visning i fuld skærm og normal visning af browservinduet

F11

Gå fremad gennem de forskellige elementer på en webside, adresselinjen eller linjen Hyperlinks

TAB

Gå tilbage gennem de forskellige elementer på en webside, adresselinjen eller linjen Hyperlinks

SKIFT+TAB

Gå til startsiden

ALT+HOME

Gå til den næste side

ALT+HØJRE PIL

Gå til den forrige side

ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE

Få vist en genvejsmenu til et link

SKIFT+F10

Gå fremad gennem rammer og browserelementer (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

CTRL+TAB eller F6

Gå baglæns gennem rammer (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

CTRL+SKIFT+TAB

Rulle til starten af et dokument

PIL OP

Rulle til slutningen af et dokument

PIL NED

Rulle til starten af et dokument med større spring

PAGE UP

Rulle til slutningen af et dokument med større spring

PAGE DOWN

Gå til starten af et dokument

HOME

Gå til slutningen af et dokument

END

Søge på den aktuelle side

CTRL+B

Opdatere den aktuelle webside

F5

Opdatere den aktuelle webside, også selvom tidsstemplet for webversionen og din lokalt gemte version er det samme

CTRL+F5

Stoppe hentning af en side

ESC

Åbne et nyt websted eller en ny side

CTRL+O

Åbne et nyt vindue

CTRL+N

Lukke det aktuelle vindue (hvis du kun har en fane åben)

CTRL+W

Gemme den aktuelle side

CTRL+S

Udskrive den aktuelle side eller den aktive ramme

CTRL+P

Aktivere et markeret link

ENTER

Åbne Favoritter

CTRL+I

Åbne Oversigt

CTRL+H

Åbne Feeds

CTRL+J

Åbne menuen Side

ALT+S

Åbn menuen Funktioner

ALT+T

Åbn menuen Hjælp

ALT+H

Arbejde med faner

De tilgængelige genveje, når du arbejder med faner, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Hvis du vil
Tryk på

Åbne links på en ny fane i baggrunden

CTRL+klik

Åbne links på en ny fane i forgrunden

CTRL+SKIFT+klik

Åbne en nye fane i forgrunden

CTRL+T

Skifte mellem fanerne

CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB

Lukke den aktuelle fane (eller det aktuelle vindue, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

CTRL+W

Åbne en ny fane i forgrunden fra adresselinjen

ALT+ENTER

Skifte til et bestemt fanenummer

CTRL+n (hvor n er et tal mellem 1 og 8)

Skifte til den sidste fane

CTRL+9

Lukke andre faner

CTRL+ALT+F4

Slå Hurtig fanenavigation (miniaturevisning) til eller fra

CTRL+Q

Bruge zoom

I tabellen nedenfor beskrives de genveje, der bruges til zoom.

Hvis du vil
Tryk på

Øge zoom (+ 10%)

CTRL+PLUSTEGN

Mindske zoom (- 10 %)

CTRL+MINUSTEGN

Zoome til 100%

CTRL+0

Bruge søgning

I tabellen nedenfor beskrives de genveje, der bruges til søgning.

Hvis du vil
Tryk på

Gå til søgefeltet

CTRL+E

Åbne søgestrengen på en ny fane

ALT+ENTER

Åbne søgemaskinens menu

CTRL+PIL NED

Brug af Vis udskrift

I tabellen nedenfor vises de genveje, der bruges til at få vist og udskrive websider.

Hvis du vil
Tryk på

Angive udskriftsindstillinger og udskrive siden

ALT+S

Ændre indstillingerne for papir, sidehoveder og sidefødder, papirretning og margener for denne side

ALT+U

Have vist den første side, der skal udskrives

ALT+HOME

Have vist den forrige side, der skal udskrives

ALT+VENSTRE PIL

Skrive sidetallet på den side, du vil have vist

ALT+C

Have vist den næste side, der skal udskrives

ALT+HØJRE PIL

Have vist den sidste side, der skal udskrives

ALT+END

Angive, hvordan du vil have rammer udskrevet (denne indstilling kan kun vælges, hvis du udskriver en webside, der bruger rammer)

ALT+F

Lukke Vis udskrift

ALT+I

Brug af adresselinjen

I tabellen nedenfor beskrives de genveje, der bruges på adresselinjen.

Hvis du vil
Tryk på

Markere teksten i adresselinjen

ALT+D

Have vist en liste over adresser, du har skrevet

F4

Flytte markøren til venstre til det næste logiske brud i adressen (punktum eller skråstreg) på adresselinjen

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte markøren til højre til det næste logiske brud i adressen (punktum eller skråstreg) på adresselinjen

CTRL+HØJRE PIL

Tilføje "www." i begyndelsen og ".com" i slutningen af den tekst, der er skrevet på adresselinjen

CTRL+ENTER

Gå fremad gennem de tilsvarende tidligere indtastninger på autofuldførelseslisten

PIL OP

Gå tilbage gennem de tilsvarende tidligere indtastninger på autofuldførelseslisten

PIL NED

Åbne menuer på værktøjslinjen i Internet Explorer

De genveje, der bruges til at åbne værktøjslinjemenuer i Internet Explorer, er vist i tabellen nedenfor.

Hvis du vil
Tryk på

Åbne menuen Startside

ALT+M

Åbne menuen Udskriv

ALT+D

Åbne menuen RSS

ALT+J

Åbn menuen Funktioner

ALT+O

Åbn menuen Hjælp

ALT+H

Arbejde med feeds, oversigt og favoritter

De genvejstaster, du kan bruge, når du arbejder med feeds, oversigter og favoritter, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Hvis du vil
Tryk på

Føje den aktuelle side til dine favoritter (eller abonnere på dette feed, når du er i feedvisning)

CTRL+D

Åbne dialogboksen Arranger Favoritter.

CTRL+B

Flytte et markeret element op på listen Favoritter i dialogboksen Arranger Favoritter

ALT+PIL OP

Flytte et markeret element ned på listen Favoritter i dialogboksen Arranger Favoritter

ALT+PIL NED

Åbne Favoritcenter og få vist dine favoritter

ALT+I

Åbne Favoritcenter og få vist din oversigt

CTRL+H

Åbne Favoritcenter og få vist dine feeds

CTRL+J

Åbne og fastgøre Favoritcenter og få vist dine feeds

CTRL+SKIFT+J

Åbn menuen Føj til Favoritter (eller åbn Abonner på feed, hvis du er i feedvisning)

ALT+Z

Åbne menuen Favoritter fra menulinjen

ALT+C

Få vist alle feeds (når du er i feed-visning)

ALT+I

Markere et feed som læst (når du er i feed-visning)

ALT+M

Anbringe markøren i søgefeltet i feed-visning

ALT+S

Værktøjer til

De genveje, der bruges til redigering af websider, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Hvis du vil
Tryk på

Fjerne de markerede elementer og kopiere dem til Udklipsholder

CTRL+X

Kopiere de markerede elementer til Udklipsholder

CTRL+C

Indsætte indholdet af Udklipsholder på den valgte placering

CTRL+V

Markere alle elementer på den aktuelle webside

CTRL+A

Brug af linjen med blokeringsoplysninger

De genveje, du kan bruge, når du arbejder med blokeringsoplysninger, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Hvis du vil
Tryk på

Flytte fokus til linjen med blokeringsoplysninger

ALT+N

Klikke på linjen med blokeringsoplysninger

MELLEMRUM

Bemærk!