Gøre det lettere at fokusere på opgaver

Du kan reducere mængden af oplysninger på skærmen, så den bliver lettere at læse, og du kan indstille tastaturet, så det bliver nemmere at trykke på tasterne.

Du kan justere disse indstillinger på siden Gør det lettere at fokusere på læsning og skrivning i Øget tilgængelighed.

 1. Åbn siden Gøre det nemmere at koncentrere sig om læse- og skriveopgaver ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Øget tilgængelighed, klikke på Øget tilgængelighed og derefter klikke på Gøre det nemmere at koncentrere sig om læse- og skriveopgaver.

 2. Vælg de indstillinger, du vil bruge:

  • Slå Oplæser til. Denne indstilling kører Oplæser, når du logger på Windows. Oplæser læser skærmtekst højt og beskriver visse handlinger (f.eks. viste fejlmeddelelser), der foregår, mens du bruger computeren.

  • Fjern baggrundsbilleder. Denne indstilling deaktiverer alle uvæsentlige, overlappende data og baggrundsbilleder, så skærmbilledet er mere overskueligt.

  • Slå træge taster til. Denne indstilling aktiverer træge taster, når du logger på Windows. I stedet for at skulle trykke på tre taster på én gang (f.eks. CTRL, ALT og DELETE samtidig for at logge på Windows), kan du nøjes med at bruge én tast, hvis du aktiverer træge taster og justerer indstillingerne. På denne måde kan du trykke på tasten SKIFT, CTRL, ALT eller Windows-logo, så den forbliver aktiv, indtil du trykker på en anden tast.

  • Slå til/fra-taster til. Denne indstilling aktiverer til/fra-taster, når du logger på Windows. Til/fra-taster kan udsende et signal, hver gang du trykker på tasten CAPS LOCK, NUM LOCK eller SCROLL LOCK. Disse signaler gør dig opmærksom på, at du er kommet til at trykke på en tast uden nødvendigvis at vide det.

  • Slå filtertaster til. Denne indstilling aktiverer filtertaster, når du logger på Windows. Du kan indstille Windows til at ignorere tastetryk med meget korte mellemrum eller tastetryk, der utilsigtet holdes nede i flere sekunder.

  • Slå alle unødvendige animationer fra. Denne indstilling deaktiverer animationseffekter som f.eks. udtoning, når vinduer og andre elementer lukkes.

  • Hvor længe skal Windows-meddelelsesdialogbokse være åbne? Denne indstilling angiver, hvor længe meddelelser skal vises på skærmen, før de lukkes.