Hvis computeren ikke har en tv-modtager, kræves der en valgfri analog eller digital tv-modtager for at afspille og optage tv i Windows Media Center.

Her er nogle svar på ofte stillede spørgsmål om administration af optagede tv-programmer.

Vis alle

Hvordan ændrer jeg standardindstillingerne for lagring for mine optagede programmer?

Sådan indstilles det drev, hvorpå alle programmer optages

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Optager, og klik til sidst på Lagring af optagelser.

 2. Klik på knapperne - eller + i Optag på drev for at vælge det drev, der skal optages på. Det drev, du vælger, viser, hvor meget diskplads der er tilgængelig til tv-indhold.

  Optageren dividerer lagringskapaciteten på fire måder: tilgængelig optagelsesplads, pausebuffer til live tv, optaget tv og andet indhold.

  Billede af Lagring af optagelser
  Lagring af optagelser

Sådan indstilles den maksimale grænse for tv

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Optager, og klik til sidst på Lagring af optagelser.

 2. Klik på knapperne - eller + i Maksimale grænse for tv i forbindelse med diskplads for tv-programmer. Diskpladsen afhænger af størrelsen på den harddisk eller partition, som er valgt til lagring af optagelser.

Sådan indstilles optagelseskvaliteten

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Optager, og klik til sidst på Lagring af optagelser.

 2. Klik på knapperne - eller + i Optagelseskvalitet for at vælge kvalitet for optagelsen. Kvalitetsindstillingen påvirker den mængde diskplads, der bruges til at optage tv-programmer. Hvis du f.eks. vælger Bedste kvalitet på en disk, som har en maksimal grænse for tv på 60 GB, kan du optage 22 timers tv, hvorimod du kan optage 42 timer, hvis du vælger God kvalitet.

Hvordan sletter jeg mine optagede tv-programmer?

Du kan vælge mellem flere forskellige indstillinger for optageren for at bevare de programmer, du gerne vil beholde og samtidig have ledig diskplads til fortsat at optage nye programmer. Når du angiver en optagelsestype, bruger Windows Media Center standardindstillingerne for optagelse, med mindre du angiver specifikke valg ved at markere Avanceret optagelse.

Hvis du vil gemme optagede tv-programmer, skal du vælge en Behold-indstilling (indstillingen Behold indtil pladsen skal bruges er standard). Når du gør det, slettes optagelsen baseret på dine præferencer.

Sådan vælges en Behold-indstilling til optagede tv-programmer

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Optager, og klik til sidst på Standardindstillinger for optagelse.

 2. Klik på knapperne - eller + for at finde en Behold-indstilling:

  • Indtil pladsen skal bruges

  • I 1 uge

  • Indtil jeg har set det

  • Indtil jeg sletter

 3. Klik på Gem.

Sådan slettes et tv-program manuelt

 1. Rul frem til Tv + film på skærmbilledet Start, og klik derefter på Optaget tv.

 2. Klik på det program, du vil slette.

 3. Klik på Slet på skærmbilledet Programoplysninger.

 4. Klik på Ja for at bekræfte, at du vil fjerne programmet.

Hvorfor bliver mine programmer ikke optaget?

Hvis der er mange programmer, der ikke bliver set, fylder de den ledige diskplads og gør, at fremtidige optagelser ikke bliver optaget. Du kan kontrollere dine programmer for at se, om de er markeret som Behold indtil jeg sletter eller Behold indtil jeg har set det. Windows Media Center sletter ikke disse programmer for at optage nye.

Hvad sker der, hvis der ikke er ledig diskplads til optagelse af et tv-program?

Hvis der ikke er ledig diskplads, søger Windows Media Center efter optagede programmer, der kan slettes for at gøre plads til nye. Hvis ingen optagelse kan slettes, bliver det nye program ikke optaget. Du kan frigøre diskplads ved at justere Behold-indstillingerne, reducere optagelsestiden før og efter tidpunktet for udsendelse eller justere optagelseskvaliteten. Jo højere optagelseskvaliteten er, jo mere diskplads kræves der til optagelsen. Det anbefales, at du anvender en ekstern harddisk, hvis du har brug for mere plads.

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Optager, og klik til sidst på Standardindstillinger for optagelse.

 2. Klik på knapperne - eller + for at justere indstillingerne.

 3. Klik på Gem.

Hvis du vil vide, hvor mange optagede tv-programmer der findes på din computer, skal du bruge knapperne - og + til at vælge drevet, og Windows Media Center viser derefter automatisk tilgængelig lagerplads i både GB (gigabytes) og tid. F.eks., på drev D: , viser Windows Media Center 100 GB, som oversættes til mere end 70 timers tilgængelig optagelsesplads.

Hvis du vil vide, hvordan du skal frigøre diskplads til en række udsendelser, skal du læse svaret på spørgsmålet Hvad sker der med aktuelle optagelser af en række udsendelser? nedenfor.

Hvor længe beholder Windows Media Center mine optagelser på harddisken?

Optagelserne bliver på harddisken indtil der er brug for pladsen til nye optagelser, med mindre du justerer indstillingerne for optagelse.

Hvad sker der med aktuelle optagelser af en række udsendelser?

Windows Media Center optager de nyeste episoder af en række udsendelser og sletter ældre optagelser i samme række (uanset om du har set dem eller ej).

Sådan indstilles, hvor mange optagelser i en række, der gemmes

 1. Rul frem til Tv + film på skærmbilledet Start, klik på Optaget tv, og klik derefter på Vis planlagte optagelser.

 2. Klik på Serier.

 3. Klik på seriens navn i listen til højre.

 4. Klik på Indstillinger for serier.

 5. Skift Behold-indstillingen.

Hvordan annullerer jeg en serieoptagelse?

Sådan annulleres en serieoptagelse

 1. Rul frem til Tv + film på skærmbilledet Start, klik på Optaget tv, og klik derefter på Vis planlagte optagelser.

 2. Klik på Serier.

 3. Klik på den serie, du ikke længere vil optage, på listen til højre.

 4. Klik på Annuller serier.

 5. Klik på Ja for at bekræfte, at du vil annullere serieoptagelsen.

Hvordan kan jeg ændre optagelsesindstillingerne for fremtidige optagelser?

Du kan ændre indstillingerne for et enkelt program eller en række programmer, efter du har angivet det i Indstillinger for serier.

Sådan kontrolleres, hvornår programmer slettes

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Optager, og klik til sidst på Standardindstillinger for optagelse.

 2. Klik på knapperne - eller + for at justere Behold-indstillingerne. Rul gennem indstillingerne, og vælg, hvor længe hvert program skal gemmes på harddisken. Yderligere oplysninger om de forskellige Behold-indstillinger finder du i Optag tv.

Sådan ændres optagelseskvaliteten

Optagelsens billedkvalitet fastslår, hvor meget filen fylder på harddisken. Indstillingen Bedste kvalitet optager f.eks. tv med de klareste og mest detaljerede billeder og fylder mest på harddisken.

Kvaliteten påvirker også den mængde diskplads, der bruges til at optage tv-programmer. Hvis du f.eks. vælger Bedste kvalitet på en disk, som har en maksimal grænse for tv på 60 GB, kan du optage 22 timers tv, hvorimod du kan optage 42 timer, hvis du vælger God kvalitet.

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Optager, og klik til sidst på Standardindstillinger for optagelse.

 2. Klik på knapperne - eller + i Kvalitet for at vælge den indstilling, der angiver den ønskede billedkvalitet: Rimelig, God, Bedre eller Bedst.

  Programmer på digitale tv-kanaler optages kun i den højeste kvalitet for at bevare billeddetaljerne og højere lydkvalitet i højdefinition. Som resultat fylder en højdefinitionsoptagelse af et tv-program fra en digital tv-kanal optaget i Bedste kvalitet mere end en optagelse i standard definition fra en analog tv-kanal i samme kvalitet.

Sådan vælges et foretrukket lydsprog

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Optager, og klik til sidst på Standardindstillinger for optagelse.

 2. Klik på knapperne - eller + i Foretrukket lydsprog for enten at vælge Engelsk eller Et hvilket som helst sprog.

Hvad er kopibeskyttelse, og hvordan påvirker det mig?

Nogle digitale mediefiler er beskyttet med medierettigheder for at forebygge ulovlig distribution. Disse rettigheder angiver, hvordan du må anvende filen. Rettighederne kan f.eks. angive, om du må synkronisere filen til en bærbar enhed eller afspille den på en anden computer. Vilkårene for disse rettigheder angives af den person eller det firma, der leverede filen, eller det tv-selskab, der står bag indholdet. Windows Media Center kan ikke afspille beskyttede filer, med mindre du henter rettigheder til indholdet.

Der er forskellige måder, hvorpå du kan opnå medierettigheder, men den mest almindelige måde er at hente dem fra indholdsudbydere (som f.eks. pladeselskaber). Indholdsudbyderen kan udstede rettigheder, når du henter filen. Hvis du afspiller en fil, du ikke har rettigheder til, forsøger Windows Media Center automatisk at skaffe medierettighederne eller beder dig hente dem.

Derudover kan noget tv-indhold være markeret som beskyttet af ejeren af indholdet, tv-selskabet eller ophavsmanden. Vilkårene for indholdsbeskyttelsen angives af indsholdsudbyderen og sendes sammen med tv-prorgammet. Hvis programmet er optaget, gemmes vilkårene for indholdsbeskyttelsen sammen med tv-filen og håndhæves ved afspilning.

Nogle programmer eller dele af et optaget program kan være begrænset til kun at kunne afspilles på den Windows Media Center-computer, det blev optaget på. Hvis du forsøger at afspille den optagede tv-fil på en anden computer, meddeles det, at indholdet er begrænset, og at du ikke kan afspille det.

Desuden kan nogle beskyttede mediefiler eller dele af beskyttede filer have medierettigheder, som udløber efter et angivet tidsrum. Hvis du forsøger at få adgang til mediefilen efter rettighederne er udløbet, meddeles det, at mediefilen ikke længere er tilgængelig. For at afspille noget beskyttet indhold er det muligvis nødvendigt at justere dine skærmindstillinger eller forbindelsestyper. Du kan finde yderligere oplysninger i Fejlfinde problemer med dvd'er og film. Alternativt kan du kontakte din hardwareproducent.

Bemærk!

 • Windows Media Center gør det muligt for dig nemt at kopiere, brænde, gemme og organisere din egen personlige musik, videoer, billeder og optagede tv-programmer. Respekter andres immaterielle rettigheder. Du må ikke kopiere eller på anden måde bruge ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse. Eksempler på materiale, der kan være ophavsretligt beskyttet, inkluderer dokumentation, grafik, sangtekster, fotos, clip art, animationer, film- og videoklip samt lydklip og musik (herunder MP3-kodet materiale).

  Uautoriseret brug af ophavsretligt beskyttet materiale kan repræsentere overtrædelse af amerikanske og internationale love om ophavsret og vil blive retsforfulgt. Kopiering eller deling af uautoriseret materiale udgør også en overtrædelse af vilkårene for anvendelse, som er en aftale, du accepterede, da du installerede Windows Vista. Du kan lære mere om vilkårene for anvendelse her.